Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vurdering og retningslinjer for behandling af abstinenser hos børn

Sedation og smertebehandling af børn medfører også risiko for udvikling af takyfylaksi og dermed forekomst af abstinenser. Svære abstinenser kan medføre betydelige kliniske komplikationer, hvorfor man allerede indenfor de første 4-5 dages intensiv terapi bør overveje at påbegynde abstinens-behandling.

Man bør allerede efter 2 døgns behandling aftrappe efter en journalført plan.

Symptomer/vurdering

Symptomerne på abstinenser kan groft inddeles i tre kategorier, nemlig;

 • • CNS aktivering

 • • Dårlig søvn, agitation

 • • Tremor og evt. generaliserede kramper

 • • Choreoatetoide bevægelser

 • • Gastrointestinale symptomer

 • • Opkastning

 • • Kvalme

 • • Autonom dysfunktion

 • • Hyppig gaben

 • • Hypertension og takykardi

 • • Takypnø

 • • Feber

 • • Hudmanifestationer – svedudbrud, gåsehud, marmorering

Som det ses, kan en del af symptomerne også være udtryk for anden komplikation, hvorfor diagnosen abstinenser er en udelukkelsesdiagnose.

En kvantitativ vurdering af abstinenser kan foretages Sophia scala (se bilag).

Behandling

Behandlingen af abstinenser bør omfatte farmaka, der påvirker samme receptorsystem som udløsende farmakon. Det vil sige at man bør anvende µ-receptor agonister (f.eks. metadon) til behandling af morfin/fentanyl-abstinenser og γ-aminobutyrat agonister (f.eks. lorazepam eller fenemal) til behandling af benzodiazepin-abstinenser.

Hvis barnet har været sederet/analgeseret i kortere tid - < 5 døgn, og der ikke har været tegn på hurtig udvikling af takyfylaksi, kan infusionerne i reglen aftrappes relativt hurtigt, f.eks. reduktion med 10-15% af infusionshastighed 4 gange pr. døgn, langsommere ved abstinensudvikling.

Oversigt

Konversion fra i.v. til peroral medicinering

 

Morfin

Metadon

Lorazepam

Clonidin

Inf. Fentanyl 1 µg/kg/t

Mixt. Morfin 0,36 mg/kg * 4(-6)

Mixt. Metadon 0,012 mg/kg * 2-3

 

 

Inf. Morfin 10 µg/kg/t

Mixt. Morfin 0,18 mg/kg * 4

Mixt. Metadon 0,024 mg/kg * 2-3

 

 

Inf. Midazolam 0,1 mg/kg/t

 

 

Tbl. Lorazepam 0,05 mg/kg * 4

 

Inf. Clonidin 0,5 µg/kg/t

 

 

 

Tbl/inj. Væske Clonidin 3 µg/kg * 4

Praktiske forhold

Morfin:

 • • Ved abstinenser trods ovenstående gives halv dosis af fast morfin. Husk at justere fast dosering, hvis der er behov for hyppig pn. behandling

 • • Hvis i.v. dosering er under aftrapning beregnes efter forrige døgns behandlingsdosis

 • • Hvis der konverteres fra fentanyl til morfin reduceres fentanyl-infusionen med 25% af startdosis efter hver dosis peroral morfin til seponering efter 4. dosis

Metadon

 • • Kun ved nedsat nyrefunktion vælges metadon

 • • Ved abstinenser trods ovenstående gives inj. Morfin 0,05 mg/kg. Husk at justere fast dosering ved behov for hyppig pn. behandling – der tillægges ca. 60% af pn. doseringen (NB T1/2 19 timer – dosisjustering kun hver 3. døgn!)

 • • Ved konversion fra Fentanyl reduceres i.v. dosering med 50% efter hver metadonindgift til seponering efter 4. dosis

Lorazepam

 • • Lorazepam kan anvendes også ved nedsat nyrefunktion

 • • Ved abstinenser trods ovenstående gives inj. Midazolam 0,05-0,1 mg/kg. Husk dosisjustering med 30-50% ved behov for hyppige pn. doseringer