Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sedation/analgesi og relaksation af kritisk syge børn

Baggrund

Det er i klinisk praksis altid nødvendigt at tilsikre sufficient analgesi til kritisk syge børn i respirator. I mange tilfælde er der også behov for at sedere barnet mhp. at kunne gennemføre livsvigtig behandling.

Sjældnere er der, i særdeleshed hos børn med svære pulmonale problemer, behov for i kortere perioder farmakologisk at muskelrelaksere barnet for at sikre tilstrækkelig ventilation og oxygenering.

Analgesi gives som hovedregel primært i form af kontinuerlig behandling med et opiat. Sedation gives som hovedregel i form af kontinuerlig infusion af et benzodiazepin, evt. i kortere periode suppleret med propofol. Behandlingen kan ved behov suppleres med andre stoffer, f.eks. α2-agonister.

Farmaka

Der anvendes i afdelingen følgende farmaka

Analgesi

  • • Morfin 1 mg/ml – 1. valg

  • • Fentanyl 50 µg/ml – ved svært kredsløbssigt og/eller nyresvigt

Sedation

  • • Midazolam 5 mg/ml (kan hos de mindste børn fortyndes til 1 mg/ml) – 1. valg

  • • Propofol 10 mg/ml – kun som boli og ved infusion kun som en del af forberedelse til ekstubation. Dosis ikke over 4 mg/kg/time

Muskelrelaksans

  • • Rocuronium 10 mg/ml

Andre stoffer

  • • Clonidin 150 µg/ml

  • • Ketamin 25 mg/ml – f.eks. ved svær status astmaticus

Vejledende doseringer

Algoritme for sedation/analgesi

 

Præparat

Bolus

Infusion

1. valg

Inj. Morfin 1 mg/ml

100 µg/kg

20-50 µg/kg/time

Inj. Midazolam 5 mg/ml

0,2 mg/kg

0,2-0,5 mg/kg/time

 

 

 

 

Nyre/kredsløbssvigt

Inj. Fentanyl 50 µg/ml

2-5 µg/kg

2-5 µg/kg/time

 

 

 

 

Supplerende

Inj. Clonidin 150 µg/ml

3-5 µg/kg såvel i.v. som i sonde

0,5-2 µg/kg/time

 

 

 

 

Relaksans

Inj. Esmeron 10 mg/ml

0,5-0,7 mg/kg

0,2-0,5 mg/kg/time

 

 

 

 

Øvrige stoffer

Inj. Ketamin 25 mg/ml

0,5-1 mg/kg

0,1 – 0,4 mg/kg/time

 

Inj. Propofol 10 mg/ml

0,5-1 mg/kg

1-4 mg/kg/time