Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Quickguide til pleje af et barn med nyopdaget diabetes med svær ketoacidose

Beskrivelse

Dette er en quickguide til sygeplejersker, der skal passe et barn med nyopdaget diabetes mellitus med svær ketoacidose.

Diabetes diagnostiseres ved 2 på hinanden forhøjede blodsukkerværdier (>11 mmol/l eller >7 mml/l fa-steblodsukker) De første værdier skal måles af bioanalytikere, så de fremgår i labka.

1.Måling hos vagtlæge/egen læge

2.Måling i børnemodtagelsen

Ved svær ketoacidose vil der være ”skæv” syre/base med lav bikarbonat (<10 mmol/l)

 

Formål

At alle sygeplejersker i børneafdelingen føler sig trygge og kan tage imod og varetage den akutte pleje af et barn med nyopdaget diabetes med svær ketoacidose.

 

Problemstilling

Sygeplejerskernes manglende erfaring med diabetes mellitus med svær ketoacidose og den første tid efter opstart af behandling. Denne quickguide skal sikre at sygeplejerskerne kan varetage denne opgave.

Behandling

Rehydrering:

Insulinbehandling:

 • Diabetes Mellitus med svær ketoacidose behandles i starten med insulindrop, IKKE med subcutan insulin

 • Insulindrop blandes efter instruks som findes i mappen ”Instruktion af tilsætning af medicin til i-v- infusioner” findes i medicinrummet på etage 1 og 2

 • Infusionshastighed er en lægeordination som løbende vurderes afhængig af blodsukker

 • Subcutan insulin (Actrapid) gives ½ time inden ophør af insulindrop da halveringshastigheden er høj når det gives i.v. (Diabetes mellitus: Akut behandling ved debut inkl. ketoacidose.)

 

Blodprøver

Hyppigheden af blodprøver (syre/base, blodsukker og blodketon) ordineres af læge. I Labka bestilles blodsukker som ”time glukose” f.eks. P(kb)-glukose kl. 10. HUSK søg i ”fuld analyseliste”. Blodketon hedder i Labka P-3-hydroxybutyrat. Værdier føres på væskeskema for diabetisk ketoacidose.

 

2. indlæggelsesdag

Barnet skal ses af stuegangsgående læge på 2. indlæggelsesdag mhp:

 • • Vurdering af Tannerstadie

 • • Lægesamtale med familien om DM

 

Primær omsorg for barn og forælder:

 • Der efterstræbes at familien får en ”stor” stue, evt. stue 8, 9 eller 10 på etage 1 eller enestue på etage 2. Således kan den overnattende forælder også få en seng.

 • Der sendes mail til diabetessygeplejerskerne og informeres om, at der er blevet indlagt et barn med nyopdaget diabetes. Mail: minidiabetes@rn.dk. Hvis barnet indlægges på 103 fra modtagelsen, er det modtagelsens ansvar at sende mail til diabetessygeplejerskerne.

 • Vejledningerne til blodsukkerapparat, keton apparat, fingerprikker og novopen skal medsendes til diabetessygeplejerskerne den første gang familien skal til undervisning.

 • Der bruges tid på grundigt at informere barn og forælder om ”stikke procedurer”. Forsøge at opbygge tillidsforhold for at undgå overgreb.

 • Regel om ernæring indtil der er regnet kulhydratforhold: Fuldkost, % synlig sukker og søde drikke (der skal vælges lightprodukter)

 • Familie informeres om forventet indlæggelse på 1-2 uger inkl. hjemmebesøg.

 

Målgruppe – modtagelse

Der er meldt et barn med nyopdaget diabetes i afdelingen – hvad gør jeg som sygeplejerske?

 

 

Referencer

Diabetes Mellitus: Akut behandling ved debut inkl. ketoacidose Læst 15.06.17