Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Quickguide til pleje af et barn med nyopdaget diabetes uden ketoacidose

Beskrivelse

Dette er en quickguide til sygeplejersker, der skal passe et barn med nyopdaget diabetes mellitus.

 

Diabetes diagnostiseres ved 2 på hinanden forhøjede blodsukkerværdier (>11 mmol/l eller >7 mml/l fasteblodsukker) De første værdier skal måles af bioanalytikere, så de fremgår i labka.

 1. 1. Måling hos vagtlæge/egen læge

 2. 2. Måling i børnemodtagelsen

 

Formål

At alle sygeplejersker i børneafdelingen føler sig trygge og kan tage imod og varetage den akutte pleje af et barn med nyopdaget diabetes uden svær ketoacidose.

 

Problemstilling

Sygeplejerskernes manglende erfaring med diabetes mellitus og første tid efter opstart af behandling. Denne quickguide skal sikre at sygeplejerskerne kan varetage denne opgave.

Instrumentel sygepleje

”Diabetesstartkassen” findes frem – den står i skabet ved medicinrummet på etage 2.

Indhold:

 

Insulinpen: NovoPen Echo (rød eller blå – barnets label sættes på pennen så denne gøres individuel)

Klargøring af hurtigvirkende insulin (der opstartes altid med Actrapid Penfill):

-Penhætten tages af

-Cylinder ampulholderen skrues af

-Actrapid Penfill ampul kommes i toppen med tal

-Skru pennen sammen indtil der høres eller mærkes et klik

-Ampullens gummimembran sprittes af før montering af nål.

Pennen ”luftes ud” før brug. Sikr dig at der kommer insulin ud af nålen inden du giver – den første gang skal der bruges 4 IE, eller måske mere

-Pennen holdes lodret når der ”luftes ud” for at sikre mikrobobler er ude.

 

Nåle til insulinpen: NovoFine Plus 4 mm eller BD 4 mm.

 

Givning af insulin:

Insulindosis ordineres af læge.

-Pennen klargøres med nål og udluftning. Udluftes med 1 IE.

-Der laves en hudfold på abdomen.

-Der sprittes af med Alkoholswabs 82%ethanol 0,5%klorhexidin (de grønne)

-Actrapid gives i en 90 graders vinkel i abdomen. Der må ikke anvendes insuflon eller i-port.

-Der tælles til 10 inden nålen trækkes ud

 

Blodsukkerapparat: Contour Next One.

Strips til blodsukkermåling: Contour Next

Indstilling af blodsukkerapparat:

 • Hold den runde knap nede i 3 sek. Apparatet er tændt når der er lys i.

 • Der trykkes igen kort på den runde knap og tid og dato indstilles.

 • Den runde knap fungerer som ”ok-knap”.

 

Blodketonmåler: Freestyle Precision Neo. Skal ikke indstilles. Er klar til brug, men tjek tid og dato.

Strips til blodketonmåling: Freestyle Precision B-ketone

Vejledning/instruks til blodsukker- og ketonapparat gemmes og medgives til undervisning hos diab.spl.

 

”Fingerprikkeren”: Accu-Chek FastClick

 • Monteres med tromle:

  • Hætten med tallene trækkes af og tromlen klikkes i.

  • Stikkedybde indstilles som udgangspunkt til 2,5 mm.

  • Første nål er klar til anvendelse.

  • Inden hvert fingerprik: Der drejes frem og tilbage og tallet skifter i vinduet.

 

Diabetesdagbog:

 • Blodsukker og insulin noteres på skema

 

Hyppighed af insulingivning og blodsukkermåling

Hvor ofte skal der gives insulin og måles blodsukker?

Hyppigheden af blodsukkermåling og insulingivning er en lægeordination.

Vær opmærksom på at intervallerne mellem insulininjektion ikke overstiger 6 timer.

-Barnet SKAL have actrapid senest hv. 6 time. Hvis der er lavt blodsukker, må der gives ekstra kulhydrater med insulinen. Hurtigvirkende: mælk/saft. Langsomtvirkende: groft brød.

Blodsukkermåling efter 1. dosis Actrapid: 2 timer

Herefter blodsukkermåling hv. 3-4 time

Blodketoner måles hv. 6 time indtil stabilt fald (ketoner < 0,6 mmmol/l).

Det første døgn tilstræbes et blodsukker på 10 mml/l. Optimale blodsukkerfald = 4-5 mmol/time.

 

2. indlæggelsesdag

Barnet skal ses af stuegangsgående læge på 2. indlæggelsesdag mhp:

 • • Vurdering af Tannerstadie

 • • Lægesamtale med familien om DM

 

Målgruppe – modtagelse

Der er meldt et barn med nyopdaget diabetes i afdelingen – hvad gør jeg som sygeplejerske?

 

Primær omsorg for barn og forælder:

 • Der efterstræbes at familien får en ”stor” stue, evt. stue 8, 9 eller 10 på etage 1 eller enestue på etage 2. Således kan den overnattende forælder også få en seng.

 • Den største kontinuitet vil være, at det er de samme sygeplejersker der passer barnet.

 • Der sendes mail til diabetessygeplejerskerne og informeres om, at der er blevet indlagt et barn med nyopdaget diabetes. Mail: minidiabetes@rn.dk

 • Vejledningerne til blodsukkerapparat, keton apparat, fingerprikker og novopen skal medsendes til diabetessygeplejerskerne den første gang familien skal til undervisning.

 • Forældrene skal være forberedt på, at hvis den kommende dag er en hverdag, skal begge forældre være tilstede til opstart af undervisning.

 • Der bruges tid på grundigt at informere barn og forælder om ”stikke procedurer”. Forsøge at opbygge tillidsforhold for at undgå overgreb.

 • Regel om ernæring indtil der er regnet kulhydratforhold: Fuldkost, % synlig sukker og søde drikke (der skal vælges lightprodukter)

 • Væske/madskema skal føres fra start

 • Familie informeres om forventet indlæggelse på 1 uge inkl. hjemmebesøg.

 

Referencer

 • • Diabetes Mellitus: Akut behandling ved debut inkl. Ketoacidose. Læst 15.06.17

 • • Apparaternes instrukser

 • • Sygeplejefaglig erfaring