Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Quickguide til pleje af et barn med nyopdaget diabetes uden ketoacidose

 

Beskrivelse

Dette er en quickguide til sygeplejersker, der skal passe et barn med nyopdaget diabetes mellitus.

 

Formål

At alle sygeplejersker i børneafdelingen føler sig trygge og kan tage imod og varetage den akutte pleje af et barn med nyopdaget diabetes uden ketoacidose.

se evt. lægeinstruks: Nyopdaget diabetes uden ketoacidose

 

Hvis ketoacidose (HCO3- < 15 og/eller PH < 7,30),

Se Quickguide til pleje af et barn med nyopdaget diabetes med ketoacidose

 

Ved ketoacidose og behov for insulindrop skal barnet som udgangspunkt overflyttes fra modtagelsen til intensivafsnittet.

 

Som en støtte og guide i forhold til nedenstående se på Sten-O starter instruktionsvideoer:

 

 • • Injektionsteknik

 • • Mål dit blodsukker

 • • Mål Blodketoner

 • • Skift insulin

 • • Anlæggelse af insuflon.

 

Instrumentel sygepleje

”Diabetesstartkassen” findes frem – den står i skabet ved medicinrummet på etage 2.

Indhold:

 

Insulinpen: NovoPen Echo (rød eller blå – barnets label sættes på pennen så denne gøres individuel)

Klargøring af hurtigvirkende insulin (der opstartes altid med Novorapid Penfill). Se evt. instruktionsvideoen ” Skift insulin” i Sten-O starter:

 

 • • Penhætten tages af

 • • Cylinder ampulholderen skrues af

 • • Novorapid Penfill ampul kommes i toppen med tal

 • • Skru pennen sammen indtil der høres eller mærkes et klik

 • • Ampullens gummimembran sprittes af før montering af nål.

 • • Pennen ”luftes ud” før brug. Sikr dig at der kommer insulin ud af nålen inden du giver – den første gang skal der bruges 4 IE, eller måske mere

 • • Pennen holdes lodret når der ”luftes ud” for at sikre, at mikrobobler er ude.

 

Kanyler til insulin-pen: 4 mm. Ved insuflon 6 mm

 

Givning af insulin:

Insulindosis ordineres af læge. Se evt. instruktionsvideoen ” Injektionsteknik” i Sten-O starter.

 • • Pennen klargøres med nål og udluftning. Pennen udluftes altid med 1 IE, før dosis indstilles

 • • Der sprittes af på abdomen med Alkoholswabs 82%ethanol 0,5%klorhexidin (de grønne)

 • • Der laves en hudfold på abdomen og Novorapid gives i en 90 graders vinkel.

 • • Der tælles til 10 inden nålen trækkes ud

 

Blodsukkerapparat: Contour Next One.

Strips til blodsukkermåling: Contour Next – Se evt. instruktionsfilm ” Mål dit blodsukker” i Sten-O starter

Indstilling af blodsukkerapparat:

 • • Hold den runde knap nede i 3 sek. Apparatet er tændt når der er lys i.

 • • Der trykkes igen kort på den runde knap og tid og dato indstilles.

 • • Den runde knap fungerer som ”ok-knap”.

 

Blodketonmåler: Freestyle Precision Neo. Er klar til brug. Se evt. instruktionsvideoen ” Mål blodketoner” i Sten-O starter

Strimmel til blodketonmåling: Freestyle Precision B-ketone,

Vær opmærksom på, at der bruges keton

Billede 1strimmel og ikke blodsukkerstrimmel.

 

 

 

 

 

 

 

 

”Fingerprikkeren”: Accu-Chek FastClick

Monteres med tromle:

 • • Hætten med tallene trækkes af og tromlen klikkes i.

 • • Stikkedybde indstilles som udgangspunkt til 2,5 mm.

 • • Første nål er klar til anvendelse.

 • • Inden hvert fingerprik: Gøres en ny nål klar .

 

Blodsukkerskema:

 • • Blodsukker, insulin(korrektionsbolus, madbolus), madindtag og fysisk aktivitet noteres på skemaet

 • • Hvert døgn udregnes den samlede mængde insulin der er givet.

 

Initiel behandling

Væske og kost

Enkelte kan have brug for iv rehydrering med isoton NaCl

Fuldkost, % synlig sukker og søde drikke (der skal vælges lightprodukter)

 

Insulin

Initiel dosis 0,05 – 0,1 ie/kg. NovoRapid sc. i abdomen ca. hver 3. – 4 time,

Så længe der kun gives hurtigvirkende insulin, må der max gå 4 timer mellem hver injektion Novorapid.

 

Der måles BS hver anden time. Blodketoner hver 4. time

Evt syre/base og elektrolytter hver 6. time

 

Blodsukker holdes mellem 8-12 indtil ketonerne er næsten væk (blodketoner< 1,5-2 mmol/l)

Hvis der er lavt blodsukker, må der gives ekstra kulhydrater med insulinen. Hurtigvirkende: Druesukker/juice/sukkersødet saft. Langsomtvirkende: groft brød

 

Efter 1-3 Novorapid injektioner opstartes insulinbehandling efter basal / bolus princippet(se nedenfor)

 

Peroral kaliumtilskud 2-3 døgn

Overgang til basal /bolus

Princip: Injektion af langtidsvirkende insulin 1-2 gange dagligt. Også bolus insulin før måltider og til korrektion af høje blodsukre. Korrektionsinsulin gives max. hver 2-3 time.

 

Kost og væske

Sundhedsstyrelsens anbefalinger

 

Basalinsulin

Basalinsulin (Levemir/Semglee) gives i låret – se evt. instruktionsvideo ” Injektionsteknik” i Sten-O starter

 

Børn under 5 år:

Levemir 2 gange dagligt

 

Børn over 5 år (ved 6 år og lille vægt for alder følges Børn < 5 år)

Semglee 1 gang dagligt, (6-8 år gives semglee til morgenmaden, >8 år gives semglee til aftensmaden)

 

Bolusinsulin

NovoRapid gives i abdomen med eller uden insuflon. Se evt. instruktionsvideoer ” Injektionsteknik” og ”Anlæggelse af insuflon” i Sten-O starter

 

Kulhydratforhold (500-reglen)

Kulhydratforhold = 500: forventet døgndosis.

Dette tal er udtryk for, hvor mange gr. kulhydrat man kan indtage pr 1 ie Novorapid.

Morgen kulhydratforhold er ofte 1/2 -2/3 af øvrige døgn

 

Hvis døgninsulin behov er < 12 IE bruges 375- reglen

Kulhydratforhold = 375: forventet døgndosis

 

Insulinfølsomhed (100 reglen)

Insulinfølsomhed = 100: forventet døgndosis.

Dette tal er udtryk for hvor mange mmol/l blodsukkeret sænkes ved indgift af 1 ie Novorapid

 

 

Blodsukkermål

Når blodketonerne < 1,5-2

 

Dag 1. BS mellem 6-8 mmol/l. Ved korrektion regnes ned til blodsukker 8 mmol/l.

 

Dag 2 BS mellem 4-7 mmol/l. Ved korrektion regnes ned til blodsukker 6 mmol/l.

 

2. indlæggelsesdag

Barnet skal ses af stuegangsgående læge/læge fra diabetesteamet på 2. indlæggelsesdag mhp:

 • • Vurdering af Tannerstadie

 • • Lægesamtale med familien om DM

Ved udskrivelse: sikre der foreligger ny vægt, højde, blodtryk i ro, Tannerstadie, urinstix

 

Målgruppe – modtagelse

Der er meldt et barn med nyopdaget diabetes i afdelingen – hvad gør jeg som sygeplejerske?

 

Primær omsorg for barn og forælder:

 • • Der efterstræbes at familien får en ”stor” stue, evt. stue 8, 9 eller 10 på etage 1 eller enestue på etage 2. Således kan den overnattende forælder også få en seng.

 • • Den største kontinuitet vil være, at det er de samme sygeplejersker der passer barnet.

 • • Der sendes mail til diabetessygeplejerskerne og informeres om, at der er blevet indlagt et barn mednyopdaget diabetes. Mail: minidiabetes@rn.dk

 • • Forældrene skal være forberedt på, at hvis den kommende dag er en hverdag, skal begge forældre være tilstede til opstart af undervisning.

 

 • • Der bruges tid på grundigt at informere barn og forælder om ”stikke procedurer”. Forsøge at opbygge tillidsforhold for at undgå overgreb.

 • • Blodsukkerskema skal føres fra start

 • • Familie informeres om forventet indlæggelse på 1 uge inkl. hjemmebesøg.

 • • Familien introduceres til Sten-O starter, og opfordres til at downloade appén

 

Referencer