Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Phimosis operationer på Urologisk afsnit UK5

Beskrivelse

Forhudsforsnævring er en tilstand, hvor forhuden ikke kan trækkes tilbage over penishovedet. Hvis forhuden er for stram i forbindelse med erektion, kaldes tilstanden relativ forhudsforsnævring. Forhudsforsnævring kan være medfødt eller kan opstå senere i livet, f.eks. efter betændelse.

Under operationen assisteres lægen af 2 sygeplejersker, hvor den ene sygeplejerske assistere lægen ved operationen, den anden er usteril hjælper og hjælper med klargøring af patienten og udpakning af ekstra ting i forhold til operationen.

 

Fremgangsmåde:

Fremstilling:

Dagen før:

 • • Tårnvogn med kit, instrumenter og evt. bipolar pincetter hentes på rene gang på operationsafdelingen, hvis de er klar ellers på selve operationsdagen. Hentes de dagen før står de med plastikovertræk i rene skyllerum på UK5

 • • Stor affaldsstativ med ren pose køres på stue 507

 

På operationsdagen:

 • • Stuen gøres ren om morgenen, hvorefter stuen gøres klar. LINK: rengøring og klargøring af operationsstuen.

 • • Tårnvogn køres på stuen

 • • Lille stålbord med lejestykker, blå spareble, Klorhexidin-Cetrimid gøres klar

 • • 2-3 assistanceborde til opdækning

 • • Bakke med lokalanæstesi hentes i medicinrummet samt bakke med handsker, suturer og forbinding (findes i skab på gangen udenfor st.507) tages med på stuen.

 

Ekstra i skab udenfor stuen:

 • • Sterile handsker

 • • Bakke med suturer, handsker og forbinding

 • • Hue + masker

 • • Ekstra klorhexidin- cetrimid

 • • Monopolar brænder

 • • Ekstra kits

 

Procedure:

 • • Stuen klargøres LINK: 11.1

 • • Kirurgisk håndvask udføres af den sterile sygeplejerske LINK: Håndhygiejne 2.1

 • • 2-3 assistanceborde dækkes steril op

 • • Patient til operation hentes af usterile sygeplejerske i opholdsstuen og modtages i h.h.t. dokument i PRI- sygepleje til patineter i lokalanæstesi

 • • Kirurg tilkaldes og der udføres identifikation Sikker Kirurgi Tjekliste.

Patienten lejres Lejring af operationspatienter på fladt leje ( OP Fredrikshavn)

 • • Findes der indikation for operation og patient giver samtykke til dette, anlægges der lokalanæstesi LINK: Promedicin/ Lokalanalgetica

 • • Desinfektion- og steril afdækning udføres LINK 8.2 med Klorhexidin- Cetrimid af den sterile sygeplejerske.

 • • Efter endt procedure afsluttes med Sikker Kirurgi Tjekliste.

Der anlægges forbinding m. Installagel, visker- og tubegaze.

Er der præparat til forsendelse kommes dette i præparatbæger med stregkode, scannes ind ved læge. Formalin kommes ved præparat ( er i stinkskab i urene skyllerum). Sættes i transportkasse.

 

 

 • • Patienten instrueres i at rejse sig langsomt, eventuelt sidde lidt på lejet.

 • • Patient køres i kørestol til opholdsstuen og patienten gives klokkesnor for at ringe på hjælp.

 

Oprydning af stuen:

 • • Brugte instrumenter kommes i kapsel og plasticpose, opbevares i urene skyllerum på hylden ved bækkenkogeren. Efter aftale med sterilcentralen henter de brugte instrumenter. Kan træffes på tlf.41851. Bliver vi først færdig efter kl. 15 køre vi dem selv i sterilcentralen.

 • • Leje. Op-lampe, assistanceborde og ledning til diatermiapp. Afsprittes med Ethanol desinfektionsserviet

 • • Snavset linned bortskaffes i snavsetøjskurv på stuen

 • • Affaldspose skiftes

 • • Spils af blod eller vævsvæsker tørres op/fjernes.

 

Der udføres kirurgisk håndsinfektion mellem hver patient for sterile sygeplejerske , LINK 2.1

 

Oprydning ved dagens afslutning:

 • • Transportvej til sterilcentral er med urene instrumenter: Fra UK5 via elevatoren i afdelingen til kælderen og aflevere dem direkte i urene skyllerum i sterilcentralen.

 • • Rene pakninger/instrumentpakker køres via elevatoren og gennem OM2 til rene gang på operationsafdelingen. Stilles ved elevator nederst i afdelingen.

 • • Skift af affaldsposer på stuen samt skift af linnedpose.

 • • Sterilt og rent gods stilles tilbage i skabene.

 

Definition af begreber

KIT: En steril pakke med engangsmateriale til operation.

Diatermi: Ved diatermi forstås el- kirurgi til koagulation og skæring i biologisk væv.

Sterile sygeplejerske: Foretager opdækning, desinfektion og afdækning i h.h.t. Retningslinje (6.5)

Usterile sygeplejerske: Hjælper sterile sygeplejerske med fremstilling til operation og lejring af patient.

Formål

At patienten får den optimale pleje i forbindelse med indgrebet.

At de hygiejniske principper overholdes, således at infektioner undgås.

Referencer

Sikker Kirurg Tjekliste

Præ, peri og postoperativ infektionsforebyggelse 6.1 (UK5 klassificeret til Type 1)

Lejring af operationspatienter (OP Frederikshavn)