Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hjælp til hjemløse, der møder op på hospitalet, Thisted

Baggrund

Der er af og til hjemløse borgere eller andre, der opsøger sygehuset og bruger det som varmestue, hvilket skaber utryghed og usikkerhed.

Juridisk

Regionens hospitaler er offentlige myndigheder, det er dog ikke et frit tilgængeligt sted. Det betyder, at vi gerne må afvise personer, som ikke har noget ærinde på stedet – det er ligesom med skoler, børnehaver, plejehjem o. lign. Folk kan ikke bare slå sig ned her, fordi de ikke har et andet sted at være.

Vi må gerne være flinke og venlige og f.eks. lade dem låne toilettet, så længe de ikke generer de andre patienter eller driften af sygehuset, men i det øjeblik, det begynder at blive et problem, bør der gøres noget ved det.

Som udgangspunkt har vi ikke noget særligt ansvar for folk der ”kommer forbi” – det gælder uanset, om de har et ærinde som f.eks. pårørende, eller de opsøger hospitalet uden grund.

Jura & Forsikring REGION NORDJYLLAND

Procedurebeskrivelse

  1. 1. Observeres der ”uønskede personer” på sygehuset, kontaktes Receptionen 50 000 eller portørerne 50 280.

 

  1. 2. Det undersøges, om borgeren har et sted at sove? Det fastholdes, at borgeren ikke kan sove på sygehuset. Personalet undersøger med takt og udviser konduite i forsøg på at finde ud af, om den pågældende person har pårørende eller andet netværk, der kan hjælpe med ophold og/eller overnatning.

 

  1. 3. Såfremt borgeren ikke har et sted at gå hen, kan man henvise til Forsorgshjem jf. SEL § 110:

 

Boformen Ås. Åsvej 39, 7700 Thisted 97645170

Det kan være muligt, at personale fra Ås kan hente borgeren før kl. 15.

Nørbygård Nørbyvej 4, 7730 Hanstholm 97961944

Vibohøj Rørsangervej 5, 8800 Viborg. 87877500

Skovvang Herningvej 74, 7500 Holstebro 96113636

Forsorgshjemmet Svenstrupgård, Lejrevej 10, 9230 Svenstrup, tlf. 98 38 25 55

 

Transport er for borgerens egen regning, efterfølgende muligt at søge engangsdækning.

 

  1. 4. Ønsker borgeren hjælp fremadrettet, henvises til at kontakte Anette Hansen på Thisted Kommune i næste åbningstid, akh@thisted.dk tlf.: hverdage fra 8-15 på 99172328 eller via borgerservice 99171717, som kan etablere kontakt til Anette Hansen.

 

  1. 5. For overnatning aften weekend og helligdage kan desuden henvises til leje af hytte på Thisted Camping, Iversensvej 3, 7700 Thisted, 97921635.

 

  1. 6. Skønnes borgeren at være faretruende og skaber utryghed i venteområderne kaldes hjælp fra portørerne på tlf.: 50 280 EVT. SAMTIDIGT MED TILKALD AF POLITIET.  96 19 14 48 eller 114.