Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fasteregler på Neuroanæstesiologisk Afsnit

Definition

Faste betyder, at en patient fra en given tid ikke må indtage følgende per os

 • • Væske

 • • Fast føde

 • • Mælkeprodukter

 • • Pastiller
  Bolsjer

 • • Tyggegummi

før operation i generel anæstesi, regional anæstesi, sedation/analgesi.

Aspiration kan forekomme ved alle typer anæstesi, fordi anæstesimidler reducerer og eliminerer luftvejs- beskyttende reflekser, som normalt modvirker aspiration af ventrikelindhold til lungerne.

Vanlig medicin pauseres, og der gives kun livsvigtig medicin samt præmedicin ordineret af anæstesilæge.

Rygning er ikke længere omfattet af fastereglerne, men anbefales ikke pga. risiko for kuliltehæmoglobindannelse.

Baggrund

Peroperativ kvalme, opkast og aspiration er sjældent, men kan være potentielt alvorligt og livstruende (kemisk pneumoni, lungeødem, ARDS).

Litteraturen beskriver, at der er risiko for aspiration med alvorlige komplikationer hos patienter med ileus, subileus, diabetes mellitus, hiatus hernie, dyspepsi samt sure opstød, tidligere gastrointestinal kirurgi, forhøjet inrakranielt tryk, præoperative kvalme/opkast, hos overvægtige (BMI>35), under nystartet opioid behandling eller langvarig opioid behandling, hos gravide (>20 uger) samt kvinde 24 timer postpartum.

Langvarig opiod behandling skal forstås som >6 måneder, og kan være kompliceret af kvalme, opstipation og dyspepsi.

Neurokirurgiske sygdomme kan give risiko/potentiel risiko for aspiration pga.forhøjet intrakranielt tryk (ICP) og tendens til kvalme og opkast, tumor cerebri, SDH - subduralt hæmatom, EDH - epiduralt hæmatom, SAH - subarachnoidal hæmatom, ICH - itracerebralt hæmatom, hydrocephalus, neuroinfektion. Langvarig opioid behandling på grund af kroniske ryg/nakkesmerter sekundært til intraspinal patologi, spinal stenose, degenerative forandringer af columna.

Formål

Formålet med præoperativ faste før anæstesiprocedurer med potentiel risiko for aspiration er

 • • at opnå en tom ventrikel og reducere risiko for peroperativ pulmonal aspiration

 • • at reducere risiko for dyshydrering og hypoglycæmi

Præoperativ indgift af drik med kulhydrater to timer før anæstesi reducerer risiko for

 • • insulinresistansen

 • • patientens vægttab

 • • patientens ubehag (stres, træthed, sult, tørst)

 • • patientens indlæggelsestid på sygehus

Følgende fastetider anbefales

Elektiv procedure

Børn

• 6 timer for fast føde og mælkeprodukter

• 4 timer for modermælk

• 2 timer for klare væsker

Voksne

 • • 8 timer for tung fast føde (stegte, fede produkter, kød, større måltider)

 • • 6 timer for let fast føde og mælkeprodukter (toast, the, kaffe)

 • • 2 timer for klare væsker (saftevand, vand, the, kaffe)

Præmedicinering

Elektive patienter indlagt på operationsdato informeres ved anæstesitilsyn om at tage præmedicin hjemmefra.

Tidspunkter for supplerende præmedicinering af indlagte patienter på Neurokirurgisk Afdeling

 • • Præmedicin kl.6.00 til patient nr. 1. på op-program

 • • Præmedicin kl.8.00 til patient nr. 2. på op-program

 • • Præmedicin kl.8.00 og ev. kl.12.00 samt infusion 0,9%NaCl 1000 ml i.v. til patient nr. 3 på op-program

Ved normal faste (sunde og raske patienter, lav risiko for aspiration)

Patienten skal faste fra midnat. Ingen fast føde, slik, tyggegummi, juice indeholdende frugtkød eller mælk.

Aftenen før operationen tilbydes aftensmad samt 3 x 200 ml saftevand.

Patienten må drikke 2 x 200 ml klare væsker samt vanlig præmedicin indtil to timer før operationen. Det kan være saftevand, vand, kaffe eller te.

Supplerende præmedicin kan administreres peroralt indtil 1 time præoperativt med 100 ml vand.

Hvis tidspunktet for operationen er uvist eller svær at vurdere, skal anæstesien kontaktes, tlf. 88 630 i dagtid, 61 948 i vagten.

Faste ved diabetes (lang faste på grund af høj risiko af aspiration)

Se GIK-drop

Patienter med diabetes skal helst være nr. 1 på operations programmet.

Patienten tilbydes natmad og skal herefter være fastende fra midnat. Må drikke ca. 100 ml saftevand ved lavt blodsukker niveau i løbet af natten, men ikke spise pastiller, bolsjer og tyggegummi.

Patienten må få 100 ml. vand til præmedicin to timer før operationen.

GIK drop opsættes efter standardordination af nattevagt kl.6.00 hos indlagte patienter, eller kl.7.30 hos patienter som møder kl.7.15.

 

Faste hos patienter med høj aspirationsrisiko

Overvægtige (BMI>35) patienter med forhøjet intrakranielt tryk, med præoperativ kvalme/opkast, med kroniske rygsmerter behandlet med opioider, med oesophageal reflux sygdom.

 • • Patienten skal tilbydes aftensmad samt 3 x 200 ml saftevand i løbet af aftenen, herefter faste fra midnat.

 • • Må ikke drikke i løbet af natten og ikke spise pastiller, bolsjer eller tyggegummi.

 • • Patienten tilbydes 100 ml. saftevand til præmedicin to timer før operation.

Akutte procedure

 • • Krav til fasteperiode vurderes i det konkrete tilfælde af den ansvarlige anæstesilæge.

Tlf. 88630 i dagtid, 61 948 i vagten.

 • • Hos akutte patienter som har aspirationsrisiko, kvalme eller kaster op, må der ikke gives per os, men der opsættes drop med NaCl.

Patienten skal informeres om fasteregler

Fasteregler ordineres af en anæstesilæge og noteres på ”Klargøringsskema” under anæstesitilsyn

 • • Normal faste

 • • Faste til diabetikere, GIK-drop

 • • Faste til patienter i høj risiko for aspiration

Hvis fasteregler ikke er fulgt, skal en anæstesilæge samt en neurokirurg tage beslutning om det mest optimale tidspunkt for operation.

Referencer

 1. 1. Rekommandation fra Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin(DASAIM) Akut anæstesi til den akutte voksne patient

 2. 2. Smith Iet al. Perioperative fasting in adults and children: guidelines from the European Society of Anaesthesiology European Journal of Anaesthesiology: August 2011 - Volume 28 - Issue 8 - p 556–569

 3. 3. Thekkethodika A . The Risk of Regurgitation and Pulmonary Aspiration in a Patient after Gastric Banding Hindawi Publishing Corporation Case Reports in Anesthesiology, Volume 2012, Article ID 186104

 4. 4. T. Asai Who is at increased risk of pulmonary aspiration? The Board of Management and Trustees of the British Journal of Anaesthesia 2004 https://academic.oup.com/bja

 5. 5. King W. Pulmonary Aspiration Of Gastic Contents, ANAESTHESIA TUTORIAL OF THE WEEK 192, 16TH AUGUST 2010

 6. 6. Opioids pharmacodynamics:gastrointestinal effects.Motility. 2000: Churchill Livingstone

 7. 7. Nygren J, et al Preoperativ oral caebohydrate nutrition: an update. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2001 Jul;4(4):255-9. Review.

 8. 8. Kratzing C. Pre-Operative Nutrition and Carbohydrate Loading Cambridge University Hospitals Foundation Trust www.bapen.org.uk/.../symposium3-caroline-kratzing

 9. 9. Sada et al. A randomized trial of preoperative oral carbohydrates in abdominal surgeryBMC Anesthesiology 2014, 14:93 http://www.biomedcentral.com/1471-2253/14/93

 10. 10. Soop M et al., Preoperative oral carbohydrate treatment attenuates immediate postoperative insulin resistance Am J Physiol Endocrinol Metab 2001; 280: E576–E583

 11. 11. Edgerton L et al. What are the adverse sffects of prolonged opioid use in patients with chronic pain?
  J Fam Pract. 2011 May; 60(5):288-9.

 12. 12. Brady Marian C et al Preoperative fasting for adults to prevent perioperative Complications (Review)
  Copyright © 2010 The Cochrane Collaboration. Published by JohnWiley & Sons, Ltd.