Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fibromresektion, TCFR

 

Beskrivelse

Fibromer findes hos ca. 50% af kvinder med svær menoragi.
 

Submukøse fibromer kan være årsag til blødningsforstyrrelser (AUB, menoragi, metroragi) og infertilitet. Subserøse fibromer er formentlig ikke årsag til blødningsforstyrrelser.
 

Ved transcervikal fibromresektion fjernes med elslynge stilkede submukøse fibromer (type 0) samt submukøse fibromer type 1 (> 50% intrakavitært) og i særlige tilfælde fibromer af type 2 (> 50% intramuralt). Der opnås bedst resultat ved resektion af type 0 og type 1 fibromer og ved fibromer <5 cm. Fibromets lokalisation, type og størrelse vurderes præoperativt ved vaginalskanning og vandskanning. Myometriebræmmen mellem fibromet og serosa måles og bør være >6 (-8 mm.)

 

Intrakavitære fibromer <3 cm kan fjernes med minihysteroskopi i Gynækologisk Ambulatorium i lokalbedøvelse.

Se instruks:

Minihysteroskopi på operationsgangen

Minihysteroskopi i Gynækologisk Ambulatorium

 

Diagnosekoder og operationskode

Submukøst fibrom - DD250

Submukøst type 0 - DD250A

Submukøst type 1 - DD250B

Submukøst type 2 - DD250C

Intramuralt - DD251

Subserøst - DD252

Fibromyoma uteri - DD259

 

Operationskode - KLCB25

 

Indikationer

Intrakavitær proces påvist/mistænkt ved vaginalskanning og vandskanning.

 

Præoperativt

 • • Hb på indikation. Blodtype på indikation

 • • Ved større fibromer kan eventuelt gives forbehandling med GnRh analog fx Injektion Zoladex 3,6 mg sc. 4 uger præoperativt.

 • • Operatørsamtale laves.

Operation

 • • TCFR udføres som dagkirurgisk indgreb på sædvanligvis fredage.

 • • Patienten møder fastende på Dagkirurgisk Afsnit og udskrives af operatøren samme eftermiddag.

 • • Indgrebet udføres i generel anæstesi eller i regional eller eventuelt i lokal anæstesi. Små submukøse fibromer type 0 <1,5 cm kan fjernes med Betocchiskop (minihysteroskopi).

 • • Klotang sættes på portio. Cervikalkanalen dilateres med Hegars dilatatorer til 9½ - 10½ mm. Resektoskopet med monteret elslynge indføres under synets vejledning. Hele uterinkaviteten efterses. Antal fibromer, størrelse og type noteres. Fibromet reseceres herefter. Fibromkapslens bagvæg identificeres og bør ikke gennembrydes på grund af risiko for perforation. Indgrebet afbrydes ved manglende overblik. Fibromer lokaliseret i fundus, ved uterinhjørnerne og i cervix er vanskeligst at fjerne. Alle fibromspåner fjernes fra uterinkaviteten og sendes til Patologisk Institut Evt. foretages elkoagulation med Roller-ball. I nogle tilfælde kan resektion foretages af flere omgange med 3-4 ugers mellemrum.

 • • Ved biopolær teknik anvendes som distensions- og skyllemiddel NaCl.

 • • Ved monopolær teknik anvendes som distensions- og skyllemiddel Sorbitol-Mannitol (eventuelt Glycin).

 • • Per- og postoperativt monitoreres væskeind- og udgift nøje for at mindske risikoen for overload.

 • • Lang operationstid (og store fibromer) øger komplikationsfrekvensen.

 • • Der gives ikke rutinemæssigt profylaktisk antibiotika.

 

Postoperativt

 • • Operatøren er ansvarlig for mikroskopisvar til patienten.

 • • Ambulant kontrol udføres ikke rutinemæssigt, men kan aftales individuelt.

 

Komplikationer

Perforation:

 • • Ses hos 1-2%. Hyppigst ved cervixdilatation samt ved resektion i uterinhjørnerne, i isthmusområdet og ved fundusresektion. Ved perforation foretages eventuelt akut laparotomi.

 

Overload af væske:

 • • Ses hos 2-10%. Det intravaskulære absorptionsvolumen er omvendt proportionalt med se-Na konc. (Se-Na konc. falder 10 mmol per 1 absorberet væske). Lang operationstid, lav operatørerfaring, højt intrauterint tryk, behandling af store fibromer og type 2 fibromer øger risikoen for væskeoverload.
  Ved væske-deficit af NaCl >2500 – 3000 ml. afbrydes indgrebet, og elektrolytter kontrolleres.
  Ved væske deficit af Sorbitol-Mannitol eller lignende på ca. 1500 ml. skal indgrebet straks afbrydes, og elektrolytter kontrolleres mindst 2 gange.
  Asymptomatisk hyponatriæmi behandles med væskerestriktion og eventuelt diuretika. Se-Na monitoreres hver 2. time indtil 2 normale værdier foreligger.
  Tidlige symptomer på hyponatriæmi og begyndende encefalopati er hovedpine, kvalme, opkastninger, slaphed. Behandling kræver samarbejde med anæstesiolog, da tilstanden kan medføre kredsløbskollaps.

 

Blødning:

 • • Ses hos1-2%. Ved vedvarende peroperativ blødning trods el-koagulation oplægges i uterinkaviteten et Foley kateter med 20-30 ml. væske i ballonen. Kan fjernes efter 6-12 timer. Der gives eventuelt samtidig behandling med Cyklokapron.

 

Infektion:

 • • Ses hos <1%. Profylaktisk antibiotika er ikke obligatorisk.

 

Hæmatometra og synekki:

 • • Ses hos 3-9%. Ved TCFR hos kvinder med graviditetsønske kan synekkier søges modvirket med installation i uterinkaviteten af adhærenceprofylaktisk medium fx, Hyalobarrier, Synekkier kan også søges undgået ved at undlade resektion af fibromer overfor hinanden hos kvinder med graviditetsønske.

 

Recidiv:

 • • Hos 7-34% er der behov for yderligere kirurgi pga. recidiv af fibromer eller symptomer.

 

Referencer

DSOG`s Guidelines vedrørende: Udredning og behandling af blødningsforstyrrelser.

DSOG`s Guidelines vedrørende: Behandling af fibromer