Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Abort – medicinsk provokeret før uge 12 – Sygeplejestandard (G)

Beskrivelse

 

Uønsket graviditet

Abortus provocatus - se relationerne ”Provokeret abort i 1. trimester – forundersøgelse ved sygeplejerske – Sygeplejerskestandard (G)” og ” Abort- medicinsk provokeret i 1. trimester”

 

Medicinsk abort < uge 9 i eget hjem

Se relation: ”Provokeret abort i 1. trimester – forundersøgelse ved sygeplejerske – Sygeplejerskestandard (G)”

 

Abort på dagafsnittet indtil uge 9

 

Patienten tilbydes ambulant indlæggelse ved behov herfor til opstart af abort indtil uge 9.

 

Før indlæggelse

 

Fra selvdeklaration overføres til EPJ:

 • Sygeplejeanamnese

 • MRSA-, CPO- og KRAM – screening

 • Telefonnummer på patient og pårørende

 • Tjekke blodtype

 • Tjekke ordination af Tbl. Ibumetin 400 mg + Tbl. Pinex 1 g samt Cytotec 0,8 mg vaginalt (Cytotec må anvendes til ammende kvinder).

 

På indlæggelsesdagen

 

 • Starte forløb i Bookingmodul

 • Identificere patienten med navn og CPR og påsætte armbånd

 • Sikre at patienten ved, hvad der skal ske.

 • Gennem indlæggelsessamtalen afdække spørgsmål samt evt. problem- og ressourcediagnose

 • Spørgeskema samt udskrivelsesinformation ”Udskrivningssamtale efter medicinsk provokeret abort” udleveres

 • Oplægning af Cytotec 0,8 mg, og patienten informeres om fladt sengeleje i 1 time. Klokkeslæt noteres

 • Smertestillende: 1 g Pinex + 400 mg Ibumetin gives samtidig med oplægning af Cytotec

 • Tilbyde mad og drikke

 • Smerter observeres og vurderes hver time

 • Ved behov for smertestillende VAS - score før + ½ time efter indgift

 • Hvis kvinden er Rh. neg og har gestationslængde > 8+ 0 gives Anti-D efter ordination - se relation

 • Kan udskrives efter ca 4 timers observation

 

Udskrivningssamtale

 

Gennemgå: ”Udskrivningssamtale efter medicinsk provokeret abort” – se Udskrivningsinformation.

 • Vejlede i smertestillende efter udskrivelse. 1 g Pinex samt 2 x 200 mg Ipren x 4 dagligt

 • Blødning er i starten kraftig med klumper og kan vedvare i 10 – 12 dage, men skal være aftagende. Pletblødning frem til næste menstruation

 • Patienten indskærpes at henvende sig pr. telefon efter 3 dage, hvis ingen blødning

 • Patienten opfordres til at tale med nogen om aborten, evt egen læge. Mulighed for abortsamtale.

 • Sygemelding 1 – 2 dage

 • Søge læge, hvis der kommer stærke smerter, ildelugtende udflåd eller feber

 • Ved ønske om abortsamtale aftales tid, og denne bookes af sekretær

 • Tale om antikonceptions ønske – se link.

 • Informere om, at der skal tages se-HCG 8 dage efter aborten. Bestilles under gruppen Abort. Dato for blodprøvetagning noteres på grønt ark forrest i journal. Kvinden får brevsvar indenfor en uge efter sidste blodprøve, hvis aborten er vellykket. Er dette ikke tilfældet, vil hun ligeså blive kontaktet af afdelingen, mhp videre behandling.

 

Abort på dagafsnittet uge 9+0 – 11+6

 

Alle aborter efter uge 9+0 til 11+6 indlægges indtil aborten er kvitteret.

 

Før indlæggelse

 

 • Fra selvdeklaration overføres til EPJ:

  • Sygeplejeanamnese

  • BT og puls – højde og vægt

  • KRAM, MRSA og CPO – screening

  • Telefonnummer på patient og pårørende

 • Tjekke blodtype. Hvis kvinden er Rh. neg , tjekke at der er ordineret Anti-D - se relation

 • Tjekke ordination af Tbl Ibumetin 400 mg + Tbl. Pinex 1 g samt Cytotec 0,8 mg vaginalt (Cytotec må anvendes til ammende kvinder)

.

På indlæggelsesdagen

 

 • Identificere patienten med navn og CPR og påsætte armbånd

 • Sikre at patienten ved, hvad der skal ske

 • Sikre, at patienten har forstået den givne vejledning, herunder at smerter og blødning er stærkere end ved almindelig menstruation. Fortælle, at behandlingen efterligner, hvad kroppen ellers ville gøre

 • Gennem indlæggelsessamtalen afdække evt. problem- og ressourcediagnose

 • Pårørende må gerne være til stede under hele indlæggelsen

 • Spørgeskema samt udskrivelsesark ”Udskrivningssamtale efter medicinsk provokeret abort” udleveres

 • Oplægning af Cytotec 0,8 mg, og patienten informeres om fladt sengeleje i 1 time. Klokkeslæt noteres

 • Smertestillende: 1g Pinex + 400 mg Ibumetin gives samtidig med oplægning af Cytotec – ordineres som fast ordination. Morfin tbl efter behov p.n.

 • Hvis ingen abort efter 3 timer, oplægges Cytotec 0,4 mg, og patienten informeres om fladt sengeleje i 1 time. Kan evt gentages efter yderligere 3 timer, hvis fortsat manglende effekt, dog skal læge kontaktes forud herfor

 • Tilbyde mad og drikke

 • Smerter observeres og vurderes hver time

 • Ved behov for smertestillende NRS - score før. Effekt vurderes.

 • Informeres om at bruge bækken ved samtlige toiletbesøg

 • Efter aborten scannes patienten. Ved tom uterincavitet, gives udskrivningsinformation, og patienten udskrives.

 • Aborten bortskaffes som biologisk affald

 • Ved abortrester i uterinkaviteten, foretages udskrabning:

 • • Patienten faster fra scanningstidspunktet

 • • Patienten gøres klar til operation – se relation

 • • Patienten meldes til vagthavende narkoselæge

 • • Patienten meldes på OP

 

Udskrivningssamtale

 

Ved tom uterincavitet efter abort:

 

Gennemgå ”Udskrivningssamtale efter medicinsk abort i sengeafsnittet” – se Udskrivningsinformation

 • Vejlede i smertestillende efter udskrivelse. 1g Pinex samt Ipren 2 x 200 mg x 4 dagligt.

 • Der kan være blødning i 10-12 dage. Blødningen skal hele tiden aftage, men der kan være pletblødninger frem til næste menstruation. Hvis der stadig er pletblødning efter 30 dage, kontaktes egen læge med henblik på ultralydsskanning

 • Patienten opfordres til at have nogen hos sig det første døgn.

 • Sygemelding 1 – 2 dage.

 • Søge læge, hvis der kommer stærke smerter, ildelugtende udflåd eller feber.

 • Patienten opfordres til at tale med nogen om aborten, evt egen læge. Mulighed for abortsamtale.

 • Hvis abortsamtale ønskes, bookes denne af sekretær

 

Efter kirurgisk evacuatio:

 

Udlever og gennemgå ”Udskrivningssamtale efter kirurgisk abort” – se Udskrivningsinformation

 • Blødning den første uge svarende til menstruation, herefter aftagende med evt. plet blødning frem til næste menstruation.

 • Undgå brug af tamponer indtil næste menstruation, svømmehal, havbad eller karbad. Undgå samleje så længe der er blødning (brug af kondom, hvis samleje ønskes).

 • Der tilrådes sygemelding i en 1 – 2 dage efter indgrebet.

 • Ved smerter anbefales Pinex 1 g x 4 evt. suppleret med Ipren 2 x 200 mg x 4

 • Søge læge hvis:

  • • Blødning er kraftigere end ved en normal menstruation, feber over 38 grader i mere end et døgn, stærke smerter i underlivet eller Ildelugtende udflåd.

 • Patienten opfordres til at tale med nogen om aborten, evt egen læge. Mulighed for abortsamtale.

 • Ved ønske om abortsamtale, bookes denne af sekretær

 • Tale om antikonceptions ønske – se link

 

Formål

 

Sikre at patienten er velinformeret om indgrebets indvirkning på krop og sjæl, så patienten kan bidrage til egen rekonvalescens.

Inden udskrivelsen skal patienten selv være i stand til at reagere på symptomer på komplikationer, herunder forventelig blødning, behov for smertestillende, samt hvor hun skal henvende sig ved problemer.

 

Referencer

Pjece:

 • • ”Når du skal have en provokeret abort” – Pdf. Center nummer: KBUA01-106

 • • ”Medicinsk provokeret abort indtil uge 9” – Pdf.Center nummer: KBUA01-111.

 • • ”Medicinsk provokeret abort uge 9-12” – Pdf.Center nummer: KBUA01-112

 • • ”Tilbud om abortsamtale” – Pdf.Center nummer: FFRN01-108

Udskrivningsinformation:

 • • ”Udskrivningssamtale efter medicinsk provokeret abort” – Pdf.Center nummer: 80010860TA05

 • • ”Udskrivningssamtale efter medicinsk abort i sengeafsnittet” – Pdf.Center nummer: 80010860TA06

 • • ”Udskrivningssamtale efter kirurgisk abort” - Pdf. Center nummer: 80010860TA08