Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Abort – medicinsk provokeret før uge 12 – Sygeplejestandard (G)

Beskrivelse

 

Uønsket graviditet

Abortus provocatus - se relation ” Abort- medicinsk provokeret i 1. trimester”

 

Gynækologisk ambulatorium

 

 • Assistere ved gynækologisk undersøgelse og ultralydsskanning.

 • Patienten informeres under undersøgelsen og om, hvad der sker.

 • Sikre at pt har underskrevet Blanket A (+ evt blanket B) ” Anmodning om svangerskabsafbrydelse”

 • Patient udfylder og kvitterer på selvdeklarationen.

 • Hvis kvinden har gestationsalder > 8+0 bestilles blodtype.

 • Sikre at der er foretaget Chlamydiapodning, hvis patienten er under 30 år.

 • Udlevere og gennemgå pjece: ”Når du skal have en provokeret abort ” – se referencer.

 • Vejlede pt i at anskaffe smertestillende håndkøbsmedicin samt store natbind.

 • Gøre pt opmærksom på, at hun skal være sammen med en voksen, den dag hun oplægger Cytotec.

 • Vejlede om fremtidig antikonception:

 • • P-pille behandling kan starte samme dag, som aborten udføres.

 • • Spiral kan oplægges i forbindelse med kommende menstruation, ca 4 – 6 uger efter.

 • Patienten skal informeres om mulighed for støttesamtaler før og efter indgrebet: Tilbud om abortsamtale – se referencer.

 

Abort i eget hjem

 

Aborten kan foregå hjemme ved gestationslængde <9 uger.

 

 • Udlever og gennemgå: ”Medicinsk provokeret abort indtil uge 9” – se referencer.

 • Udlevere Tbl Cytotec a 0,2 mg, 4 stk. (tages 24 – 48 timer efter Mifegyne).

 • Instruere i at oplægge tablet Cytotec 0,2 mg 4 stk. vaginalt.

 • Vejlede i at tage smertestillende, når Cytotec lægges op.

 • Tjekke blodtype. Hvis kvinden er Rh. neg og har gestationslængde > 8+ 0 og ønsker medicinsk behandling hjemme, gives Anti-D efter ordination samme dag som Mifegyne - se relation ”Rhesusprofylakse” Tid til ”Anti-D injektion” på Dagkirurgisk Afsnit bookes i Bookplan af sekretær.

 • Skal pt behandles hjemme og have Anti-D, men ønsker at tage Mifegyne en anden dag, bookes pt til en tid til ”Anti-D injektion” i Gynækologisk Dagafsnit af sekretær, således at Anti-D gives samme dag som indtag af Mifegyne.

 • Bede patienten kontakte Dagkirurgisk Afsnit ved udeblevet blødning efter 3 dage.

 • Informere om kontakt til egen læge hvis fortsat blødning efter næste menstruation.

 • Ønsker patienten abortsamtale, bookes denne i Bookplan af sekretær, ved aflevering af gul booking seddel.

 • Bestille og informere om, at der skal tages se-HCG samme dag, som kvinden ses i amb. OG 8 dage efter aborten. Dato for blodprøvetagning noteres på grønt ark forrest i journal. Kvinden får brevsvar indenfor en uge efter sidste blodprøve, hvis aborten er vellykket. Er dette ikke tilfældet, vil hun ligeså blive kontaktet af afdelingen, mhp videre behandling.

 

Abort på dagafsnittet indtil uge 9

 

Patienten tilbydes ambulant indlæggelse ved behov herfor til opstart af abort indtil uge 9.

Før indlæggelse

 

Fra præbooking overføres til CSC:

 • Sygeplejeanamnese

 • MRSA-, CPO- og KRAM – screening

 • Telefonnummer på patient og pårørende

 • Tjekke blodtype.

 • Tjekke ordination af Tbl. Ibumetin 400 mg + Tbl. Pinex 1 g samt Cytotec 0,8 mg vaginalt

 

På indlæggelsesdagen

 

 • Starte forløb i Bookplan

 • Identificere patienten med navn og CPR og påsætte armbånd

 • Sikre at patienten ved, hvad der skal ske, hvis ikke, udlevere og gennemgå pjece ” Medicinsk provokeret abort indtil uge 9” – se referencer

 • Gennem indlæggelsessamtalen afdække evt. problem- og ressourcediagnose

 • Spørgeskema (patienttilfredshed) udleveres

 • Oplægning af Cytotec 0,8 mg, og patienten informeres om fladt sengeleje i 1 time. Klokkeslæt noteres.

 • Smertestillende: 1 g Pinex + 400 mg Ibumetin gives samtidig med oplægning af Cytotec

 • Tilbyde mad og drikke

 • Smerter observeres og vurderes hver time

 • Ved behov for smertestillende VAS - score før + ½ time efter indgift

 • Hvis kvinden er Rh. neg og har gestationslængde > 8+ 0 gives Anti-D efter ordination - se relation

 • Kan udskrives efter ca 4 timers observation

 

Udskrivningssamtale

 

Udlevere og gennemgå: ”Udskrivningssamtale efter medicinsk provokeret abort” – se Udskrivningsinformation.

 • Vejlede i smertestillende efter udskrivelse. 1 g Pinex samt 2 x 200 mg Ipren x 4 dagligt.

 • Blødning er i starten kraftig med klumper og kan vedvare i 10 – 12 dage, men skal være aftagende. Pletblødning frem til næste menstruation.

 • Patienten indskærpes at henvende sig pr. telefon efter 3 dage, hvis ingen blødning

 • Patienten opfordres til at finde nogen at tale med.

 • Sygemelding 1 – 2 dage.

 • Søge læge, hvis der kommer stærke smerter, ildelugtende udflåd eller feber.

 • Ved ønske om abortsamtale aftales tid, og denne bookes i Bookplan af sekretær.

 • Tale om antikonceptions ønske – se link.

 • Informere om, at der skal tages se-HCG 8 dage efter aborten. Dato for blodprøvetagning noteres på grønt ark forrest i journal. Kvinden får brevsvar indenfor en uge efter sidste blodprøve, hvis aborten er vellykket. Er dette ikke tilfældet, vil hun ligeså blive kontaktet af afdelingen, mhp videre behandling.

 

Abort på dagafsnittet uge 9+0 – 11+6

 

Alle aborter efter uge 9+0 til 11+6 indlægges indtil aborten er kvitteret.

 

Før indlæggelse

 

 • Fra præbooking overføres til CSC:

 • Sygeplejeanamnese

 • BT og puls – højde og vægt

 • KRAM – screening

 • Telefonnummer på patient og pårørende

 • Tjekke blodtype. Hvis kvinden er Rh. neg , tjekke at der er ordineret Anti-D - se relation

 • Tjekke ordination af Tbl Ibumetin 400 mg + Tbl. Pinex 1 g samt Cytotec 0,8 mg vaginalt

.

På indlæggelsesdagen

 

Identificere patienten med navn og CPR og påsætte armbånd

Sikre at patienten ved, hvad der skal ske. Hvis ikke: udlevere og gennemgå pjece ” Medicinsk provokeret abort uge 9-12” – se referencer

Sikre, at patienten har forstået den givne vejledning, herunder at smerter og blødning er stærkere end ved almindelig menstruation. Fortælle, at behandlingen efterligner, hvad kroppen ellers ville gøre.

 

 • Gennem indlæggelsessamtalen afdække evt. problem- og ressourcediagnose

 • Pårørende må gerne være til stede under hele indlæggelsen

 • Spørgeskema (patienttilfredshed) udleveres

 • Oplægning af Cytotec 0,8 mg, og patienten informeres om fladt sengeleje i 1 time. Klokkeslæt noteres.

 • Smertestillende: 1g Pinex + 400 mg Ibumetin gives samtidig med oplægning af Cytotec – ordineres som fast ordination. Morfin tbl efter behov p.n.

 • Hvis ingen abort efter 3 timer, oplægges Cytotec 0,4 mg, og patienten informeres om fladt sengeleje i 1 time. Kan evt gentages efter yderligere 3 timer, hvis fortsat manglende effekt, dog skal læge kontaktes forud herfor.

 • Tilbyde mad og drikke.

 • Smerter observeres og vurderes hver time

 • Ved behov for smertestillende VAS - score før + ½ time efter indgift

 • Informeres om at bruge bækken ved samtlige toiletbesøg

 • Efter aborten scannes patienten. Ved tom uterincavitet, gives udskrivningsinformation, og patienten udskrives.

 • Aborten bortskaffes som biologisk affald

 • Ved abortrester i uterinkaviteten, foretages udskrabning:

 • • Patienten faster fra scanningstidspunktet

 • • Patienten gøres klar til operation – se relation

 • • Patienten meldes til vagthavende narkoselæge

 • • Patienten meldes på OP

 

Udskrivningssamtale

 

Ved tom uterincavitet efter abort:

 

Udlever og gennemgå ”Udskrivningssamtale efter medicinsk abort i sengeafsnittet” – se Udskrivningsinformation

 • Vejlede i smertestillende efter udskrivelse. 1g Pinex samt Ipren 2 x 200 mg x 4 dagligt.

 • Der kan være blødning i 10-12 dage. Blødningen skal hele tiden aftage, men der kan være pletblødninger frem til næste menstruation. Hvis der stadig er pletblødning efter 30 dage, kontaktes egen læge med henblik på ultralydsskanning

 • Patienten opfordres til at have nogen hos sig det første døgn.

 • Sygemelding 1 – 2 dage.

 • Søge læge, hvis der kommer stærke smerter, ildelugtende udflåd eller feber.

 • Fortælle om tilbud på abortstøttesamtale. Hvis denne ønskes, sættes label i kalender på aftalte dato

 

Efter kirurgisk evacuatio:

 

Udlever og gennemgå ”Udskrivningssamtale efter kirurgisk abort” – se Udskrivningsinformation

 • Blødning den første uge svarende til menstruation, herefter aftagende med evt. plet blødning frem til næste menstruation.

 • Undgå brug af tamponer indtil næste menstruation, svømmehal, havbad eller karbad. Undgå samleje så længe der er blødning (brug af kondom, hvis samleje ønskes).

 • Der tilrådes sygemelding i en 1 – 2 dage efter indgrebet.

 • Ved smerter anbefales Pinex 1 g x 4 evt. suppleret med Ipren 2 x 200 mg x 4

 • Søge læge hvis:

 • Blødning er kraftigere end ved en normal menstruation, feber over 38 grader i mere end et døgn, stærke smerter i underlivet eller Ildelugtende udflåd.

 • Kvinden opfordres til at henvende sig til egen læge eller på dagafsnittet, ved behov for samtale om abort – se referencer.

 • Ved ønske om abortstøttesamtale aftales tid, og der sættes label i kalender.

 • Tale om antikonceptions ønske – se link

 

Formål

 

Sikre at patienten er velinformeret om indgrebets indvirkning på krop og sjæl, så patienten kan bidrage til egen rekonvalescens.

Inden udskrivelsen skal patienten selv være i stand til at reagere på symptomer på komplikationer, herunder forventelig blødning, behov for smertestillende, samt hvor hun skal henvende sig ved problemer.

 

Referencer

Pjece:

 • • ”Når du skal have en provokeret abort” – Pdf. Center nummer: KBUA01-106

 • • ”Medicinsk provokeret abort indtil uge 9” – Pdf.Center nummer: KBUA01-111.

 • • ”Medicinsk provokeret abort uge 9-12” – Pdf.Center nummer: KBUA01-112

 • • ”Tilbud om abortsamtale” – Pdf.Center nummer: FFRN01-108

Udskrivningsinformation:

 • • ”Udskrivningssamtale efter medicinsk provokeret abort” – Pdf.Center nummer: 80010860TA05

 • • ”Udskrivningssamtale efter medicinsk abort i sengeafsnittet” – Pdf.Center nummer: 80010860TA06

 • • ”Udskrivningssamtale efter kirurgisk abort” - Pdf. Center nummer: 80010860TA08