Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse og postoperativ observation af kvinder til brystrekonstruktion med DIEP lap.

 

Tromboseprofylakse: 

Inj. Innohep 3500 ie./ inj, Fragmin 2500 ie. – alt efter hvad der fremgår af FMK – sc. i LÅRET v. ankomst kl. 07.00 i sengeafsnit på operationsdagen. 

Endvidere inj. Innohep 3500 ie./ inj, Fragmin 2500 ie. sc., 6-12 timer efter afsluttet operation i LÅRET. 

1. postoperative dag sædvanlig tromboseprofylakse inj. Innohep 4500 ie./inj, Fragmin 5000 ie. sc. x 1 dgl. om aftenen. 

 

Rasering: 

Mons Pubis og axiller. 

 

Antibiotika: 

Der medgives til OP i alt 3 g. Monoclox, hvis ikke andet er angivet. OBS for CAVE penicillin. 

Der skal ikke gives yderligere antibiotika end peroperativt. 

 

Mekanisk tromboseprofylakse: 

Der skal tages mål til pneumatiske strømper, som skal medgives på OP, incl. maskine. Pt. skal bruge disse per-OP, samt ved sengeleje indtil udskrivelse. 

 

Analgetika: 

Vanlig smertepakke som ved alm. mamma. NSAID må ikke gives før aftalt med stuegangsgående læge, 1. postoperative dag. 

 

Ilt: 

Ikke nødvendigt. 

 

Mobilisering: 

Så tidligt som muligt. Der skal være appliceret mavebælte og BH, inden mobilisering til sengekant. Hvis der er påsat Prevena-VAC skal mavebæltet kun spændes forholdsvis let. 

KAD fjernes 1. postoperative døgn. Let hoftefleksion v. sengeleje min. 30 grader.  

Pt. må gå ture v. udskrivelsen og begynde at dyrke sport efter 6 uger. 

 

BH: 

Skal kun være på, når pt. er oppegående og kun med de to nederste hægter spændt. BH’en skal løsnes helt, når pt. er sengeliggende og må spændes helt v. udskrivelse.  

 

Udskrivelse: 

3. eller 4. postoperative døgn. 

Anvendelse af BH og mavebælte i 6 uger. Sygemelding alt efter fysisk arbejde, forventet 3 – 6 uger. 

Kontroltid 10 døgn postop. v. sygeplejerske. Husk at fjerne Doppler-suturen på brystet.  

Der skal medgives kontroltid v. HS eller GT 12 uger postoperativt. 

Pt. skal i tromboseprofylaktisk øjemed have udleveret Innohep sprøjter á 4.500 ie./inj, Fragmin 5000 ie. til i alt 28 dage postop. De vil typisk selv kunne administrere injektionerne. 

 

Lapobservation: 

Første 6 timer - hver ½ time, (80% af alle lapproblemer har vist sig her) 

Indtil 18 timer - X 1 i timen 

Derefter - hver 2. time 

 

Farve: Som huden på maven 

Temperatur: Som kontralaterale bryst 

Konsistens: Som ved brystreduktion 

Kapillærrespons: 

2-3 sekunder 

Sammenlign evt. med kontralaterale bryst 

Doppler: 

Der skal ALTID være pulsativ lyd, OBS for at der kan være  
venøse problemer, selvom der er Dopplerlyd. Det vil vise sig ved, at lappen bliver generelt cyanotisk og med hurtigt kapillær respons. 

 

Specielt til journalskrivende læge:  

Objektiv US:  

 

1:  Palper mastektomi-felt, axiller og periklavikulært for evt. recidiv. Noter at undersøgelsen er i.a.  

Kvinderne skal ikke have foretaget præoperativ mammografi, medmindre kontralaterale eksisterende bryst skal adresseres i samme sceance som DIEP rekonstruktionen.  

2: Palper perifere pulse og noter, at de er tilstede. Beskriv evt. varicer eller sår. Dette er til brug for IPC    (pneumatiske strømper)  

3: Vær opmærksom, hvis pt. angiver dyspnøe, (obs spontan, ikke erkendt lumgeemboli)  

4: Patientens tromboserisiko skal scores iht. Caprini 2005, scoren skal noteres i journalen, (se skema nedenfor)  

 

Ordinationer:   

 

Paraklinik:   væske, hgb, og type. EKG hvis hjerteanamnese  

 

Analgetika:   standard smertepakke  

 

Antibiotika:  2 g Monoclox perop. v. indledning, plus 1 g kl 12.00, (hvis CAVE, da Cefuroxim 1.5 g v. indledning og igen kl 12.00)  

 

Tromboseprofylakse: IPC perop. og v. sengeleje, sgpl. skal tage mål  

 

Inj. Innohep 3.500 ie. / inj, Fragmin 2500 ie. kl. 7.00 på op.dagen, i LÅRET  

Inj. Innohep 3.500 ie / inj, Fragmin 2500 ie. 6-12 timer postop, i LÅRET  

Inj. Innohep 4.500 ie. /inj, Fragmin 5000 ie. til i alt 28 dage postop.  

-de vil typisk selv kunne administrere injektionerne. 

 x 1 tirsdag aften, samt i samlet 28 dage postop. 

 

 

Link til DIEP lap observation.pptx 

 

Billede 2