Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fredags-, weekend- og helligdagsvagter for O-sekretærer, Ortopædkirurgi Aalborg

Målgruppe – modtagelse

Lægesekretærer, Ortopædkirurgi Aalborg

Formål

At sikre korrekt og smidig opgaveløsning.

Definition af begreber

MIRSK: Elektronisk dikteringssystem

Clinical Suite: Region Nordjyllands EPJ

Beskrivelse

 • • Skrivning af procedurenotater på hverdage fordeles jævnfør nedenstående fordelingsplan.

 • • Fredagsvagter/weekendvagter dækkes på skift af afdelingens sekretærer ifølge en fast grundplan.

 • • Helligdagsvagter udbydes til dækning blandt alle. Der findes særskilt plan for helligdagsvagter.

K:\AUH-ORTO-Faelles\Klinik Aalborg\Faellessekretariat\Vagtplaner

 

Skrivning af procedurenotater på hverdage

 

Procedurenotater dikteret i tidsrummet kl. 07.30-15.29

Afskrives af de respektive fagområdesekretærer

Procedurenotater dikteret i tidsrummet kl. 15.30-07.29

Afskrives af sengeafsnitssekretærerne O1/O2

 

Fredags-, weekend- og helligdagsvagter

Vagttider

Fredag: Kl. 14.30 – 16.00

Lørdag, søndag, helligdag: Kl. 08.00 – 14.00

 

Opgaver

I vagterne skal der skrives akutte notater på indlagte patienter i nævnte rækkefølge:

 1. 1. Epikriser

 2. 2. Journaloptagelser (Indlæggelsesjournaler)*

 3. 3. Procedurenotater (Operationer)

 4. 4. Journalnotater (Stuegang)

 5. 5. Tilsyn

 

* Der skal IKKE skrives journaloptagelser lørdage, søndage og helligdage. Journaloptagelser, som er lagt i MIRSK i tidsrummet fredag kl. 16.00 til mandag kl. 07.30 (samme princip for helligdage) bliver skrevet af AMA-sekretærer.

 

OBS! Traume-journaloptagelser bliver skrevet af Skadestuens sekretærer døgnets 24 timer. Bliver af og til fejlagtigt lagt under O1/O2 i MIRSK. (Ved opslag i PAS vil SKTR (skade/traume) være angivet som kontakt). Ring til skadestuesekretær, tlf. 97 66 43 80, eller flyt selv notatet i MIRSK.

 

Billede 2

Fremgangsmåde

MIRSK

 • ➢ Vælg afsnit (O-kir O1 sengeafsnit eller O-kir O2 sengeafsnit)

 • ➢ Tryk på knappen Opdater

 

Billede 3

 

 • ➢ Vælg notat og åbn med dobbeltklik

 • ➢ Afspil med pedal

 • ➢ Når notat er skrevet, tryk på knappen Gem Afskrevet

 

Billede 4

 

Ved behov for at skrive en note ud for et notat på oversigten (til brug for sengeafsnittets sekretærer):

 • ➢ Åbn notat og tryk på knappen Rediger

 

Billede 14

 

 • ➢ Skriv note i notefeltet

 • ➢ Tryk på knappen Gem

 

Billede 20

Clinical Suite

 • ➢ Find og klik på relevant patient på enhedsliste Alb O-kir Senge (Behandlingsansvar)
  OBS for journaloptagelser:

  • Det kan forekomme, at Skadestuen endnu ikke har indlagt patienten i systemet. Ring til skadestuesekretær, tlf. 97 66 43 80, og bed om at få indlagt patienten på O1/O2 med ophold i Skadestuen

  • Ved ”hjemhentning” af patient fra anden region, skal skrivende sekretær indlægge patienten på O1/O2 i PAS. Opdater efterfølgende patientlisten i Clinical Suite – stå på tilfældig patient på listen og tryk F5.

 

Billede 23

 

 • ➢ Tryk Ctrl + Alt + N (= Kliniske oversigter ? Notater)

 • ➢ Tryk på knappen Vis funktionsmenu

 • ➢ Vælg notattype (Journalnotat, journaloptagelse, procedurenotat, tilsynsnotat eller epikrise)

 

Billede 27

 

 • ➢ Klik på Nej, søg i boksen, der popper op, for at fremsøge relevant læge

 

Billede 29

 

 • ➢ Sæt prik i Søg

 • ➢ Indtast operatørkode (4 bogstaver/tal) som Brugernavn

 • ➢ Klik på Søg

 • ➢ Vælg læge + OK

 

Billede 31

 • ➢ Indtast dato og klokkeslæt for udførelse

 • ➢ Fold relevante afsnit ud og skriv notat/journal

 • ➢ Tryk OK for at afslutte og gemme.

 

Billede 35