Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Politik for medicinering på sygehusene i Region Nordjylland

 

Region Nordjylland ønsker at sikre, at medicinering foregår efter gældende love og regler og med en høj grad af sikkerhed og kvalitet.

 

Lægemiddelkomitéen for Region Nordjylland har ansvaret for, at der findes retningslinjer for medicinering på sygehusene i Region Nordjylland. Lægemiddelkomiteen er endvidere ansvarlig for indholdet af retningslinjerne, som er godkendt af sygehusledelserne samt af den udvidede direktion.

 

Det er hospitalsledelsernes ansvar, at de fornødne lokale aftaler og instrukser, der er omtalt i retningslinjerne for medicinering i Region Nordjylland, eksisterer og er nedskrevne.

 

Afsnitsledelsen har ansvaret for, at de nødvendige instrukser for medicinering er udarbejdet, og at de er tilgængelige i PRI for sundhedspersonalet.

 

Enhver afdeling skal sikre hensigtsmæssige arbejdsgange vedrørende medicinering, således at dobbeltarbejde undgås og risikoen for fejl minimeres. Afdelingsledelsen skal desuden sikre, at relevant personale er uddannet i at informere, ordinere, dispensere, administrere, gennemgå samt observere effekt og bivirkninger af medicinering.

 

Det skal klart fremgå af retningslinjer og instrukser, hvilke arbejdsgange, der kan delegeres til andre faggrupper. For at sikre, at politikken kan efterleves i praksis, er denne udmøntet i en række fælles retningslinjer for medicinering på sygehusene. Retningslinjerne omhandler ordination, dispensering, administration, delegering, medicingennemgang, ajourføring af Fælles Medicinkort (FMK), samt indberetning af bivirkninger.

Retningslinjerne gælder for alle afdelinger ved sygehusene i Region Nordjylland.

 

Relateret til andre dokumenter i PRI-systemet

Medicinering - Lægemiddelordination

Medicinering - Medicingennemgang

Medicinering - Lægemiddeladministration

Medicinering - Opbevaring af lægemidler og håndtering af patientens egen medicin

Medicinering - Anvendelse af fælles medicinkort - FMK

Medicinering - Definition af begreber

Medicinering - Lægemiddeldispensering

Medicinering - Håndtering af dosisdispenseret medicin i Region Nordjylland

Medicinering - Delegering i forbindelse med medicineringsprocesser

Medicinering - Håndtering af Marevan i Medicinmodulet og på FMK

Medicinering - Indberetning af bivirkninger ved medicin

Medicinering – Retningslinje for udlevering af vederlagsfri medicin i Region Nordjylland

Medicinering – Registrering af vacciner i Det Danske Vaccinationsregister, DDV

 

Referencer

Sundhedsloven