Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Robotassisteret laparoskopisk kirurgi, forberedelse og anæstesi i A-Anæstesi

Formål

At det anæstesiologiske personale har en forudsætning for at være velforberedte til den pågældende anæstesiopgave ved robotkirurgi, så patienten møder kvalificeret og professionel pleje og behandling.

Anvendelse af robotstuen st.

Se bilag ”Stue 17 – Robotstuen”

Patientgruppe

Patienter på A-OP der skal opereres laparoskopisk robot assisteret.

Definition af begreber

”Dokket”. Er når robotten er tilkoblet patienten.

Fremgangsmåde

Se Standardfremstilling og forberedelse til anæstesi i A-anæstesi

Til alle patienter der skal opereres med robot

2 i.v. adgange på venstre side. Den af dropslangerne som går til i.v. adgang på håndryggen monteres med forlængerslange og alle slanger skal være fikseret grundigt med plaster langs armen, så der ikke opstår trykskader

Standardmonitorering

Monitorering i A-anæstesi

Med 3 - aflednings EKG

Invasivt blodtryk

I a. radialis sin. Der bruges ”Reston™2” (et lille stk. perforeret skumgummi) ved A-tryk plastdelene, der vender ind mod patienten.

NMT monitorering

Alt dette placeres på den venstre arm, da patienten bliver lejret med begge arme ind langs siden i HUG-U-VAC puden, som pakkes tæt om patienten før OP start.

Saturationsmåler

Kan sættes på venstre hånd eller på ansigtet (næse, øre eller læbe).

Central temperaturmåling

Via næse/oesophagusføler eller termokatheter i blæren.

 

Der intuberes oralt (spiraltube kan overvejes) ved hjælp af McGRATH videolaryngoskop for at opnå bedst mulige intubationsforhold, da patienten ligger et stykke nede på lejet, og hovedgærdet derfor ikke kan bruges. Der lægges ventrikelsonde, og der er påsættes øjenplaster.

Lejring

Se venligst bilag ”Lejring af patienter i Hug–u-Vac”

Den endelige lejring i Hug-u-Vac foretages når patienten er bedøvet, og før robotten dokkes til patienten. Patienten bliver lejret med begge arme ind langs siden, og Hug-u-Vac puden pakkes tæt om patienten, og stenes før OP start.

Mange operationer foregår i stejl trendelenburglejring (25-30 grader). Dette giver nedsat cirkulation i underekstremiteterne, og derfor skal lejet stilles i neutral position i ca. 5 minutter hver anden time.

Varmetæppet

Påsættes før narkosebøjlen med plexiglaspladen placeres over patientens ansigt. Man skal kunne lægge en hånd ind mellem plexiglaspladen og patientens ansigt, for at afstanden er korrekt.

Narkosebøjlen sættes fast på den venstre side af lejet.

Oppustede handsker i håndflader og ved patientens ører kan mindske risiko for trykskader.

Anæstesi

Præmedicin: Paracetamol 1 gr. Gabapentin 300-600 mg og Dexametason 8 mg gives om morgenen i sengeafsnittet.

Antibiotika efter kirurgens ordination gives på OP. Gerne før anæstesi indledning.

I.v. væske: 1000 ml. Ringeracetat fra varmeskab.

Induktion: Propofol, Remifentanil.

Vedligeholdelse af anæstesien: Sevoflorane, Remifentanil, Rocuronium

Afslutning: Ondansetron 4 mg, Fentanyl 100-200 µg.

Kirurgen lægger infiltrations blok med Marcain ¼ % i porthullerne.

Postoperativt: Thromboseprofylakse og smertebehandling i henhold til retningslinje.

Peroperativt

Patienten skal være fuldt relakseret, når robotten er dokket på. TOF = 0-1. Måling hver 20- 60 sekund.

Rocuronium gives første gang som intubationsdosis 0,6 mg/kg og derefter i reduceret dosis.

Der reverteres med Robinul/Neostigmin før vækning efter gældende retningslinier (TOF på minimun 2) Neuromuskulær blokade under anæstesi - monitorering og anvendte medikamenter

Ved behov kan der reverteres med Bridion. Der gives 200 mg og effekt monitoreres på NMT. Sugammadex - Bridion®

Restriktiv væskeindgift 3 ml/kg/t, dog med hensyntagen til evt. præ-operativt væskeunderskud.

Ved BT fald: Lavere indgift af anæstesimidler, Efedrin eller Metaoxedrin, evt. som infusion efter aftale med anæstesilæge.

Ventilationsstrategi

På grund af risiko for høje luftvejstryk ventileres patienten med volumenkontrol/ trykkontrolleret.

Når patienten lægges i trendelenburg stiger PEAK-trykket ofte kraftigt. Ved tryk over 30 mbar forsøges dette reduceret, i første omgang ved at reducere tidalvolumen (TV) og øge frekvensen. Er dette ikke tilstrækkeligt kan inspirationstiden øges, og derved ændres I:E ratio.

Ændringer i respiratorindstillinger foretages i samråd med anæstesilægen.

Risiko for komplikationer

Ved robotassisteret kirurgi er der samme risiko for komplikationer som ved anden laparoskopisk kirurgi. Se Anæstesi til laparoskopiske indgreb i A-anæstesi

Nødafdokniing

Ved behov for hurtig konvertering til åben operation under en robotassisteret operation, f.eks. ved pludselig kraftig blødning, foretages en nødafdokning.

Når der skal nødafdokkes, melder kirurgen det klart og tydeligt ud, så alle hører det.

Under robotoperationen er leje og robot parret, og bevæger sig koordineret. Ved nødafdokning er målet, at hurtigst muligt fjerne robotinstrumenterne fra patienten og have mulighed for at bevæge lejet frit.

Kirurgen frigiver robotinstrumenterne et for et fra konsollen, og OP-personalet kobler dem fra robotarmen og fjerner dem fra portene, når de er frigivet. Portene lader man sidde til alle instrumenter er ude.

Når alle instrumenter er koblet fra robotarmene, er parring mellem robot og leje automatisk fjernet. Betjeningsknapperne i fjernbetjeningen lyser og lejet kan bevæges frit.

Tid fra kirurgen melder nødafdokning til patienten kan lægges i neutralt leje er ca 30. sekunder.