Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Torakoskopisk Mini-Maze - perfusionistens opgaver

Definition af begreber

ECC: Extra Corporeal Circulation

HCU: heater/cooler unit

HLM: hjertelungemaskine

Til stuen medbringes

  • • HLM

  • • Kanyler

  • Til hurtig opstart af ECC: standard aortakanyle og two-stage venekateter

  • Derudover: bicaval venekatetre, kpl-kanyle, sumpsug, LV-vent, pulmonalvent

 

HLM stilles ved HCU parallelt med vægen, så at den fylder mindst muligt. HLM gøres klar til priming, men uden at prime.

Pace-maker

Perfusionisten betjener MicroPace pace-makeren under endoskopiske maze-procedurer. MicroPace er en del af apparatur søjlen, som op-sygeplejerskerne stiller frem og tilslutter til elnet. MicroPace, der er placeret nederst i søjlen, skal tændes på knappen på dens bagpanel. En lang grå EKG slave ledning kobles på anæstesimonitoren via en adaptor, der hænger under anæstesimonitoren.

 

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\hb0i\Maze billeder\IMG_4672.jpg

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\hb0i\Maze billeder\IMG_4673.jpg

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\hb0i\Maze billeder\IMG_4671.jpg

Startbilledet på monitoren (touch screen) på toppen af søjlen ser sådan her ud:

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\hb0i\Maze billeder\IMG_4651.jpg

Tryk på pilen for at komme videre.

 

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\hb0i\Maze billeder\IMG_4662.jpg

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\hb0i\Maze billeder\IMG_4663.jpg

 

Pacemakeren, der betjenes via monitorskærmen, har 2 funktioner.

 1. 1. Sense Pace

  • • blå baggrund

  • • op til 350 bpm

 1. 2. Burst Stim:

  • • ”rapid pace”,

  • • gul baggrund

  • • op til 1800 bpm

 

Man skifter mellem de 2 muligheder ved at trykke for et par sekunder på enten Sense Pace eller Burst Stim.

 

Når kirurgen senser eller pacer, skal drejeknappen på AtriCure være i position yderst til venstre:

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\hb0i\Maze billeder\IMG_4665.jpg

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\hb0i\Maze billeder\IMG_4669.jpg

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\hb0i\Maze billeder\IMG_4670.jpg

SENSE/PACE med pen

ABLATION med pen

ABLATION med isolator

 

AtriCure

Kirurgen bruger 2 instrumenter, der kobles til AtriCure.

 1. 3. Pen

  • • kobles til stikket med orange markering

  • • bruges til sensning, pacing og ablation

  • • under ablation er drejeknappens position i midten (orange)

  • • under sensning og pacing, som allerede nævnt, yderst til venstre

 

 1. 4. Isolator

  • • højre og venstre (stikket skiftes undervejs)

  • • kobles til stikket med sort markering

  • • bruges til ablation

  • • under ablation er drejeknappens position yderst til højre (sort)

Kort om proceduren

Kirurgen går ind først på højre side og derefter på venstre. Perfusionisten sidder ved fodenden tæt på apparatursøjlen og betjener pacemakeren og AtriCure drejeknappen. Hvis der opstår større blødninger, eller proceduren ellers kræver en fuld sternotomi, primes HLM og patienten kanyleres med standard aortakanyle og two-stage venekateter. Når perfusion er etableret, kan der evt. skiftes til bicavale venekatetre, og der suppleres med kardioplegikanyle, LV-vent eller pulmonalvent og evt. sumpsug.