Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Methylprednisolon infusion ved svær Graves Orbitopati

 

Graves Orbitopati (GO) også kaldet Thyroidea Associeret Oftalmopati, ses i sygdomsforløbet hos ca. 30 % af patienter med Graves Sygdom. De fleste tilfælde er lette og forbigående. Ca. 5 % af Graves patienter udvikler moderat til svær orbitopati.

Behandling med methylprednisolon (solu-medrol) infusion, er effektiv ved moderat til svær GO med aktiv inflammation. Behandlingen foregår under indlæggelse og efterfølges oftest af supplerende peroral immunsupprimerende behandling.

Formål

Nedsætte inflammationen ved moderat til svær GO.

Kontraindikation

Relativ:

Svær depression, ulcus duodeni/ventriculi, ukontrollerbar hypertension, svært dysreguleret DM, ustabil iskæmisk hjertesygdom, glaukom.

Absolut:

Svær leverpåvirkning.

Praktisk gennemførelse

Behandlingsindikationen stilles af speciallæge i Orbitopatiambulatoriet.

Før hver infusion skal vurderes:

  1. 1. Om patienten er velkompenseret uden dyspnø (hvis tvivl røntgen af thorax)

  2. 2. Blodtryk skal være ≤150/100. Følges op efter infusion hvis >140/90

  3. 3. Blodsukker. Hvis forhøjet kontrol efter endt infusion

  4. 4. Leverprøver (ALAT, bilirubin, basisk fosfatase). Hvis leverprøverne er abnorme skal de konfereres med endokrinologisk speciallæge før infusionen må påbegyndes

Methylpredniosolon opløses i 250 ml isotonisk NaCl og infunderes over ca. to timer

Patienten observeres efterfølgende i to timer og kan herefter evt. gå hjem.

Dosis

Kan variere og fremgår af journalnotat, idet de fleste patienter er set ambulant forud for indlæggelsen.

Ved indlæggelsen skal journalskrivende læge lave ordinationen i Opus.

Oftest gives methylprednisolon 500 mg dagligt i to dage.

Afhængigt af patientens komorbiditet, kan dosis være reduceret, oftest til 250 mg dagligt.

Bivirkninger

Hypertension, depression/mani, forværring af manifest/latent DM, hjertesvigt, leversvigt.

Udskrivelse

Ved udskrivelsen skal patienten have udleveret tid til ambulant kontrol i Orbitopatiambulatoriet (Endokrinologisk Afdeling) efter ca. 4 uger, forudgået af blodprøver (TSH, T3 og T4).

 

Overvej bisfosfonat + kalk og D vitamin behandling.