Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Oprettelse af ordinationer af farmakonomer, Sengeafsnit for Ortopædkirurgi - Frederikshavn (OK3)

Formål

Formålet er at sikre, at patienters aktuelle medicin er korrekt dokumenteret i medicinmodulet under indlæggelse i forbindelse total hoftealloplastik (THA) og total knæalloplastik (TKA).

Beskrivelse

Farmakonomer opretter sygeplejeordinationer/ordinationskladder for patienters aktuelle medicin i medicinmodulet for elektive patienter, som skal have foretaget total hoftealloplastik (THA) eller total knæalloplastik (TKA).

 

I indkaldelsesbrevet til THA- og TKA-patienter er der angivet, at patienten skal aflevere udfyldt medicinliste ved forundersøgelsen i Ambulatorium for Ortopædkirurgi før planlagt operation. Ved informationsmødet, som afholdes 1-2 uger før planlagt operation sikres opdatering af medicinlisten, der er afleveret ved forundersøgelsen.

 

Efter informationsmødet sendes følgende dokumenter til Sygehusapotekets elektroniske postkasse (AalborgUH.ordinationsoprettelseOK3@rn.dk) senest to hverdage inden operationsdato:

  • Medicinliste/Oplysningsskema

  • Operationstilmelding

  • Evt. skema for perioperativ regulering af antitrombotisk behandling (udfyldt af læge)

 

Farmakonomens ansvar

Farmakonomen opretter sygeplejeordinationer/ordinationskladder for patientens medicin på baggrund af den tilsendte medicinliste. Patientens medicin sammenholdes med oplysninger på FMK.

Ved uoverensstemmelse mellem patientens medicinliste og FMK har farmakonomen mulighed for at kontakte patienten telefonisk for at få afklaret uoverensstemmelser.

Sygeplejeordinationer/ordinationskladder skal godkendes af operatør/stuegangsgående læge, som dermed bliver ansvarlig for ordinationerne.

 

Ikke aktuelle lægemiddelordinationer, dobbeltordinationer samt forældede antibiotika og andre kure seponeres af farmakonom på FMK og i medicinmodulet.

Farmakonomen opretter ligeledes ordinationskladder for hhv. THA- eller TKA-standardordinationspakker i medicinmodulet.

 

Sygeplejeordinationer/ordinationskladder er klar til godkendelse senest dagen inden patientens operation.

I tilfælde, hvor der sker ændringer i operationsprogrammet, og afsnittet ønsker, at farmakonomen skal oprette patientens medicin før oprindeligt planlagt, kan farmakonomen kontaktes dog minimum med 2 dages varsel.

 

Farmakonomen registrerer i Clinical Suite, når patienter ikke har nogen kendt lægemiddelallergi (CAVE/anden allergi eller intolerans/tilstand).

 

Interventioner/kommentarer ang. oprettelse af ordination dokumenteres elektronisk via ”Farmacinotat” i Clinical Suite (fremkommer i forbindelse med kontinuiteten).

 

Apotekspersonalets rettigheder i medicinmodulet er angivet i PRI-instruktion for klinisk farmaceutisk service på Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn (OK3).

 

Lægens ansvar

Det er et lægeligt ansvar at dokumentere patienters aktuelle medicinering i medicinmodulet under indlæggelse. Det er ligeledes lægens ansvar at indhente og dokumentere oplysninger om allergi og intolerans.

 

Arbejdsgang for læge ved indlæggelse

  • Der tages stilling til om patienten har lægemiddelallergi og intolerans

Den opererende læge registrerer CAVE/anden allergi eller intolerans/tilstand i Clinical Suite. Hvis der ikke er CAVE/anden allergi eller tilstand markeres dette, så felterne bliver inaktive/matte i Clinical Suite

  • Tjek Farmacinotat i patientjournalen fra farmakonom vedr. interventioner/kommentarer til ordinationerne

  • Lægemiddelordinationerne i medicinmodulet sammenstemmes med patientens medbragte medicinliste

  • Godkend sygeplejeordinationer/ordinationskladder, som er oprettet af farmakonom.

OBS! Plejepersonalet må ikke dispensere og administrere medicin via medicinmodulet før ordinationerne er godkendt af læge

  • Patienter i antitrombotisk behandling kræver særlig opmærksomhed. Tjek skema vedr. perioperativ regulering af antitrombotisk behandling (udfyldt af læge)

 

Plejepersonalets ansvar

Ambulatorium for Ortopædkirurgi, Frederikshavn

Ved forundersøgelsen i ambulatoriet gennemgår plejepersonalet patientens medbragte medicinliste og sikre, at det svarer til det patienten opgiver som aktuelle medicinering: Lægemiddelnavn, styrke, dosering (inkl. ugedosis for Marevan/Marcoumar), lægemiddelform og indikation samt administrationsansvar – hvem dispenserer patientens medicin – og tlf.nr til denne.

 

Medicinlisten lægges i journal ved afslutning af ambulatorium besøg.

 

Ved patienter der ikke skal til informationsmøde samles patienternes medicinlister (Oplysningsskema), som sendes elektronisk sammen med Operationstilmelding (udfyldt af læge ved forundersøgelsen) og evt. skema for perioperativ regulering af antitrombotisk behandling (udfyldt af læge) til Sygehusapotekets postkasse: AalborgUH.ordinationsoprettelseOK3@rn.dk.

 

Medicinlisten lægges i journal ved afslutning af ambulatorium besøg.

 

Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn (OK3)

Sygeplejersker, som afholder informationsmøder for THA- og TKA-patienter

Ved informationsmødet spørger sygeplejersken patienterne om deres aktuelle medicinering svarer til det, de har angivet på medicinlisten, der blev afleveret ved forundersøgelsen.

For de patienter der angiver, at der er sket ændring (eller hvis man er i tvivl, om der er sket ændring) fortages, der individuel opfølgningssamtale ved informationsmødets afslutning.

 

Efter informationsmøde samles patienternes medicinliste (Oplysningsskema), Operationstilmelding (udfyldt af læge ved forundersøgelsen) og evt. skema for perioperativ regulering af antitrombotisk behandling (udfyldt af læge) og dette sendes elektronisk til Sygehusapotekets brevkasse: AalborgUH.ordinationsoprettelseOK3@rn.dk

 

Plejepersonale på Sengeafsnit for Ortopædkirurgi, Frederikshavn (OK3)

Når patienten møder til indlæggelse, spørger det modtagende plejepersonale om der er foretaget ændringer i patientens medicin siden informationsmødet. I tilfælde, hvor der er foretaget ændringer, opdaterer plejepersonalet medicinlisten og orienterer operatøren/stuegangsgående læge.

 

Plejepersonalet skal være opmærksom på, om lægemiddelordinationerne i medicinmodulet er godkendt af læge, da plejepersonalet ikke må dispensere og administrere medicin via medicinmodulet før ordinationerne er godkendt af læge.

 

Plejepersonalet har til ansvar at tilrette administrationsansvar og brug af patienters egne lægemidler, så det afspejler praksis.

Patienter i antitrombotisk behandling kræver særlig opmærksomhed.

 

Sekretariatets ansvar

Sekretariatets ansvar

I tilfælde af, at operationsprogrammet bliver ændret efter afholdt informationsmøde sendes relevante oplysninger til apotekspersonalet via Sygehusapotekets postkasse: AalborgUH.ordinationsoprettelseOK3@rn.dk

 

Definition af begreber

Administrationsansvar: Medicinen kan være sat til at være: ingen selvadministration, delvis selvadministration, selvadministrerende og tvang. De forskellige administrationsansvar vises med forskellige farver i administrationsoversigten jf. hjælpefunktionen F1. Administrationsansvar kan uddelegeres til sygeplejersken at vurdere.

 

Ajourføring af FMK (Ajourfør FMK): Lægens bekræftelse af, at de aktuelle lægemiddelordinationer på FMK afspejler den aktuelle medicinering på ajourføringstidspunktet.

Farmacinotat: Notat i journalkontinuationen, hvor farmaceut/farmakonom overleverer interventioner til læger og sygeplejersker i forbindelse med Klinisk farmaceutisk service.

 

Godkendelse af medicin: En lægelig gennemgang af patientens aktuelle medicinering med stillingtagen til, hvilken medicin patienten skal have under indlæggelsen. Godkendelse af medicin foretages ved indlæggelsen, ved medicinændringer og ved behov. Der må ikke dispenseres og administreres medicin via medicinmodulet før der er foretaget lægeliggodkendelse af medicinen, medmindre medicinen er godkendt af læge i indeværende eller foregående døgn på anden kontakt. Ikke godkendt medicin skal godkendes på førstkommende stuegang eller ved lægekontakt med nye ordinationer.

Klinisk farmaci: Sikring og rationel brug af lægemidler til gavn for patienter og samfund ved et samarbejde mellem apotekspersonale, andre sundhedsprofessionelle og patienten selv.

Oprettelse af ordinationer: Farmakonom opretter sygeplejeordinationer/ordinationskladder i medicinmodulet for elektive patienter, på baggrund af medbragt medicinliste fra patienten.

 

Ordinationskladde: Lægemiddelordination, som skal godkendes af læge inden plejepersonalet kan dispenseres og administreres medicin via medicinmodulet.