Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rygkirurgisk vagt

Formål

Den rygkirurgiske vagtordning har til formål at diagnosticere og behandle patienter med columnametastaser, torakolumbale frakturer, spondylitis og bækken-/acetabulumfrakturer.

Vagtform

Tilkaldevagt fra bolig (30 minutters responstid). 

Deltagere

Speciallæger ansat i ryg- og bækkenkirurgisk fagområde, ortopædkirurgisk afdeling, AAUH, Aalborg Sygehus Syd, Region Nord. 

Tjenestested

AAUH, Aalborg Sygehus Syd, Region Nord.  

Kontaktform

Primært telefonisk. Telefonnummer på vagthavende oplyses af Informationen på AAUH. 

Tilkalderet

Ortopædkirurgisk bagvagter på AAUH og Sygehus Vendsyssel, neurokirurgisk bagvagt, onkologisk bagvagt, infektionsmedicinsk bagvagt, urologisk bagvagt og ortopædkirurgisk beredskabsvagt Frederikshavn Sygehus. Plejepersonalet på ortopædkirurgiske sengeafdelingerne og øvrige afdelinger har ikke tilkalderet. Øvrige læger på ortopædkirurgiske afdelinger har ikke tilkalderet, men skal konferere med den ordinære ortopædkirurgiske bagvagt. 

Tilkaldeindikation

Ovennævnte lidelser, specielt når disse skønnes førlighedstruende eller livstruende. I modsat fald vil patienterne i en del tilfælde kunne konfereres i dagtiden næstfølgende dag. I alle øvrige tilfælde bør der primært rettes henvendelse til den ordinære ortopædkirurgiske vagthavende med vagt på tjenestestedet. 

Dag

Den ordinære ortopædkirurgiske bagvagt skal altid kontaktes først og denne kontakter efterfølgende den vagthavende rygkirurg hvis det skønnes nødvendigt

 

Aften og nat

Kun læger med tilkalderet må kontakte den rygkirurgiske vagthavende direkte. Alle øvrige skal kontakte den ordinære bagvagt på Ortopædkirurgisk afdeling eller alternativt vagthavende på Neurokirurgisk eller Onkologisk Afdeling, som alle har vagt på tjenestestedet. 

Tilsyn

Den rygkirurgiske vagthavende skønner om der bør udføres tilsyn. Et tilsyn kan udføres akut eller subakut inden for et døgn. Vagthavende rygkirurg skal altid dikteres tilsynsnotat også hvis der kun har været konfereret telefonisk

Overflytning

Ved overflytning fra eller til anden afdeling konfereres overflytningen altid med rygkirurgisk vagthavende hvis ikke den vagthavende rygkirurg selv har initieret overflytningen. Ved overflytning fra anden sygehus afdeling i Region Nord benyttes journalen fra den afdeling der overflytter sammen med tilsynsnotatet. 

Indlæggelse

Patienten indlægges på afdeling O2. Afsnittet orienteres samt vagthavende mellemvagt. 

Tilsynsnotat:

Inden behandling påbegyndes, skal der som ovennævnt foreligge et tilsynsnotat, som i detaljer beskriver anamnese og objektiv undersøgelse. Kraftnedsættelsen over hofte-, knæ- og ankelled ved fleksion og ekstension samt dorsal- og plantarfleksion gradueres fra 1-5 og anføres i notatet. Tokuhashi score hos patienter med columnametastaser noteres ligeledes i tilsynsnotatet, idet kun patienter med Tokuhashi score ≥ 5 er egnede til operation. Ved Tokuhashi score < 5 henvises patienten som regel til akut strålebehandling. Ved Tokuhashi score ≥ 9 er der i en del tilfælde indikation for corporektomi. Endvidere beskrives de billeddiagnostiske undersøgelser i tilsynsnotatet.

 

Billeddiagnostiske undersøgelser

Inden operation bør der foreligge relevante undersøgelser oftest i form af MR- eller CT-scanning.  

Akut operation

Det tilstræbes, at patienter med progredierende neurodeficit (hvor det skønnes, at der er reel mulighed for at bevare gang- og ståfunktion) opereres akut på ortopædkirurgisk operationsgang. Det sker efter nærmere aftale mellem rygkirurgisk vagthavende, ortopædkirurgisk bagvagt og de vagthavende på Anæstesiafdelingen. I øvrige tilfælde kan pt. opereres subakut inden for et døgn, som oftest i dag tid på et af de akutte lejer.

 

Livstruende blødning ved bækken-/acetabulum fraktur

Den rygkirurgiske bagvagt kontaktes tidligst muligt. Der kan gå op til 30 minutter inden den rygkirurgiske vagthavende er til stede, hvorfor de vagthavende ortopædkirurger med vagt på tjenestedet bør kunne påbegynde og fortsætte livsreddende ortopædkirurgisk behandling, indtil rygkirurgisk bagvagt er til stede (bækkenbælte, C-clamp, ekstern fiksation). 

Referencer

Overenskomst for Overlæger 2015. Lægeforeningen.

Tokuhashi Y et al. A scoring system for preoperative evaluation of metastatic spine tumor prognosis. Spine 1990;15:1110-3.

Tokuhashi Y et al. A revised scoring system for preoperative evaluation of metastatic spine tumor prognosis. Spine 2005;30:2186-91.

Tomita K et al. Surgical strategy for spinal metastases. Spine 2001;26:298-306.