Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Perioperativ administration af tranexamsyre (TRX) ved knæalloplastik

 

Beskrivelse

Præoperativt

Peroral dosering 1-2 timer før forventet knivtid 1-1,5g eller intravenøs dosering ved anæstesiindledning 1g.

OBS! – ingen præoperativ TRX ved:

  1. a) Creatinin > 250 µmol/l

  2. b) Mekanisk hjerteklap og eller gentagne tilfælde med venøs tromboemboli

  3. c) Anamnese med krampeanfald

 

Peroperativt

Intraartikulær administration, 1g TRX (10ml) opløst i 30 ml isoton NaCl, i alt 40 ml, injiceres efter lukning af ledkapsel

OBS!

  1. a) Dosisreduktion ved kreatinin > 400 µmol/l til 5 mg/kg legemsvægt

 

Kontraindikationer

  1. a) Allergi

  2. b) Akutte tilstande som i reglen også kontraindicerer alloplastikkirurgi (DVT, PE, MI eller iskæmisk stroke indenfor 6 (-12) måneder, blødning i øvre urinveje, aktiv trombose, DIC) – ved tvivlstilfælde kan der konfereres med trombosecenter/Kardiologisk Afdeling

  3. c) Arvelig trombofili, behandling kan konfereres med trombosecenter/Kardiologisk Afdeling

 

Baggrund:

Perioperativ administration af TRX i forbindelse med knæalloplastik, har i talrige studier vist sig at være en effektiv måde at begrænse det procedurerelaterede blodtab på. Brugen af TRX kan betragtes som ”gold standard” ved alloplastikkirurgi, med der er ikke etableret ”gold standard” for administrationsvej, dosering eller behandlingsvarighed. TRX kan med god effekt administreres intravenøst, peroralt og lokalt.

 

De fleste publikationer omhandlende brug af lokal TRX benytter blodtomhed og dræn. Der benyttes 2 teknikker evt. i kombination. 1) Intra-artikulær administration hvor TRX, 0.5-3g opløst i 25-100 saltvand, injiceres intra-artikulært efter kapsellukning, der benyttes typisk dræn som i nogle undersøgelser er afklemt de første timer. 2) Topical administration hvor leddet ”bades” i en høj koncentration af TRX, typisk 1,5-3g i 3-5 min før lukning af led-kapsel. Den optimale mængde, koncentration og administrations metode er uafklaret pga. heterogenitet af studierne1–5.

I et studie hvor der benyttes blodtomhed men ikke dræn, er det vist at intraartikulær administration af 2g TRX er ligeværdigt med intravenøs administration af 2 x 1g TRX perioperativt6.

Der findes kun få studier hvor der hverken benyttes blodtomhed eller dræn. I et studie findes præoperativ intravenøs dosering af 1g TRX ligeværdigt med 1g TRX intraartikulært7. Et andet studie sammenligner en præoperativ IV engangsdosis med samme engangsdosis i kombination med 3g/100ml intraartikulær administration, den kombinerede behandling var signifikant bedre til at reducere blodtabet8.

Der er muligvis gavnlig effekt af en forlænget behandling med TRX9, men dette er ikke undersøgt ved kombinationsbehandling med intra-artikulær administration.

Ved UKA og TKA med ikke resurfaced patella kan den resterende brusk muligvis påvirkes af en høj TRX koncentration, en max. koncentration på 25 mg/ml skulle ifølge litteraturen være sikker10.

Ved peroral administration opnås maksimal koncentration i vævet efter 2,5 – 3 timer og effekten varer 4-5 timer.

Ved IV administration opnås maksimal koncentration i vævet umiddelbart.

 

Referencer

1. Aggarwal AK, Orth M, Orth D, Orth D, Singh N, Sudesh P. Topical vs Intravenous Tranexamic Acid in Reducing Blood Loss After Bilateral Total Knee Arthroplasty: A Prospective Study. J Arthroplasty. 2015;31(7):1442-1448. doi:10.1016/j.arth.2015.12.033.

2. Serrano Mateo L, Goudarz Mehdikhani K, Caceres L, Lee Y-Y, Gonzalez Della Valle A. Topical Tranexamic Acid May Improve Early Functional Outcomes of Primary Total Knee Arthroplasty. J Arthroplasty. 2016;31:29-32. doi:10.1016/j.arth.2016.01.009.

3. Acid T, Recommendations C, Panel MA. Clinical Recommendations for Using TRANEXAMIC ACID for Reducing Blood Loss and Transfusion Requirements in Patients Undergoing Total Knee or Total Hip Arthroplasty December 2014. 2014:6-8.

4. Wang H, Shen B, Zeng Y. Comparison of topical versus intravenous tranexamic acid in primary total knee arthroplasty: a meta-analysis of randomized controlled and prospective cohort trials. Knee. 2014;21(6):987-993. doi:10.1016/j.knee.2014.09.010.

5. Wang H, Shen B, Zeng Y. Blood Loss and Transfusion After Topical Tranexamic Acid Administration in Primary Total Knee Arthroplasty. Orthopedics. 2015;38(11):E1007-E1016. doi:10.3928/01477447-20151020-10.

6. May JH, Rieser GR, Williams CG, Markert RJ, Bauman RD, Lawless MW. The Assessment of Blood Loss During Total Knee Arthroplasty When Comparing Intravenous vs Intracapsular Administration of Tranexamic Acid. J Arthroplasty. 2016;31(11):2452-2457. doi:10.1016/j.arth.2016.04.018.

7. Tzatzairis TK, Drosos GI, Kotsios SE, Ververidis AN, Vogiatzaki TD, Kazakos KI. Intravenous vs Topical Tranexamic Acid in Total Knee Arthroplasty Without Tourniquet Application: A Randomized Controlled Study. J Arthroplasty. 2016;31(11):2465-2470. doi:10.1016/j.arth.2016.04.036.

8. Nielsen CS, Jans Ø, Ørsnes T, Foss NB, Troelsen A, Husted H. Combined Intra-Articular and Intravenous Tranexamic Acid Reduces Blood Loss in Total Knee Arthroplasty: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. J Bone Joint Surg Am. 2016;98(10):835-841. doi:10.2106/JBJS.15.00810.

9. Xie J, Ma J, Yao H, Yue C, Pei F. Multiple Boluses of Intravenous Tranexamic Acid to Reduce Hidden Blood Loss After Primary Total Knee Arthroplasty Without Tourniquet: A Randomized Clinical Trial. J Arthroplasty. 2016;31(11):2458-2464. doi:10.1016/j.arth.2016.04.034.

10. Tuttle JR, Feltman PR, Ritterman SA, Ehrlich MG. Effects of Tranexamic Acid Cytotoxicity on In Vitro Chondrocytes. Am J Orthop (Belle Mead NJ). 2015;44(12):E497-502. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26665251. Accessed October 12, 2016.