Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forebyggelse af spredning med væggelus (4.14)

Generelt

Væggelus (Cimex lectularius) er en tæge, som lever af menneskeblod. Den kommer frem om natten fra sprækker og revner for at suge blod fra mennesket. Væggelus kan kravle op til 100 meter på en nat.

Patienter har oftest ikke væggelus på sig.

Tegn på væggelus:

 • • Stik fra væggelus er karakteriseret ved at være lokaliseret på utildækkede hudpartier. Biddene ses oftest i lineært angreb

 • • Blodpletter og sorte afføringspletter på sengetøj, omkring samlinger, madraskanter, huller og revner omkring sengen

 • • Levende insekter - På trods af, at de kun er 4-5mm lange, er det muligt at spotte levende væggelus.

Væggelusen kræver jævnlige måltider blod for at kunne udvikle sig gennem sine nymfestadier og æglægning. Den voksne væggelus kan undvære blod i måneder og op til 1 år. Væggelus er følsomme over for varme- og kuldebehandling, f.eks. vask ved minimum 60o C og kulde ved -18o C i minimum 2 døgn.

Smittemåde

Væggelus spredes overvejende med tøj/linned, tasker, bagage og møbler, der er eller har været opbevaret tæt på væggelusenes levested.

Scenarier med tilstedeværelse af væggelus:

1. Mistanke om væggelus ved modtagelse af patient

Patienten fortæller om stikmærker (primært på arme, ben, hoved eller hals) eller om fund af væggelus i hjemmet.

 • • Personalet anvender værnemidler (engangshandsker og engangsovertrækskittel), se retningslinjerne Håndhygiejne (2.1) og Værnemidler (2.2) ved kontakt med patienten og dennes ejendele

 • • Alle personlige effekter og privat tøj lægges i plastposer som lukkes tætte

 • • Patienten iklædes hospitalstøj

 • • Patienten informeres om behandling af tøj og effekter

  • • Væggelus er følsomme over for varme, fx vask ved minimum 60° C og i kulde ved - 18° C i minimum 2 døgn

 • • Værnemidler kasseres umiddelbart efter brug og affaldsposen lukkes tæt

Ved den efterfølgende pleje anvendes De Generelle smitteforebyggende forholdsregler (3.2)

2. Massiv tilstedeværelse af væggelus på patienten

Der er observeret tilstedeværelse af væggelus på patienten

 • • Patienten isoleres på stuen og døren holdes lukket, indtil nedenstående er iværksat

 • • Personalet anvender værnemidler (engangshandsker og engangsovertrækskittel), se retningslinjerne Håndhygiejne (2.1) og Værnemidler (2.2))

 • • Alle personlige effekter og tøj pakkes i plastposer som lukkes tætte

 • • Patienten bades og iføres rent tøj

 • • Patienten flyttes i ren seng. Den urene seng skal rengøres og desinficeres med et spritholdigt middel (ethanol 70-85%), som efter påføring efterlades til indtørring. Herefter kan isolationen ophæves

 • • Patienten informeres om behandling af tøj og effekter

  • • Væggelus er følsomme over for varme, fx vask ved minimum 60° C og i kulde ved - 18° C i minimum 2 døgn

 • • Værnemidler kasseres umiddelbart efter brug og affaldsposen lukkes

 • • Affald, herunder blade og bøger, emballeres i plastpose, som lukkes tæt på stuen og bortskaffes som almindelig dagrenovation.

3. Mistanke om eller fund af væggelus på sengestuen

Der er opstået mistanke om væggelus på sengestuen

Patienten/patienterne:

 • • Isoleres på stuen og døren holdes lukket, indtil nedenstående er iværksat

 • • Alle personlige effekter og privat tøj lægges i plastposer som lukkes tæt

 • • Iklædes rent hospitalstøj

 • • Informeres om behandling af tøj og effekter

  • • Væggelus er følsomme over for varme, fx vask ved minimum 60° C og i kulde ved - 18° C i minimum 2 døgn

 • • Flyttes på ny stue i ren seng

 • • Affald, herunder blade og bøger, emballeres i plastpose, som lukkes tæt på stuen og bortskaffes som almindelig dagrenovation.

Linned, snavsetøj og uniformer

Linned, snavsetøj og uniformer som har været i kontakt med patienten eller dennes ejendele uden anvendelse af værnemidler, anbringes i plastposer som lukkes tætte og De Forenede Dampvaskerier (DFD) kontaktes på telefonnummer 98157388 for at aftale afhentning.

Skadedyrsbekæmpelse af sengestue med mistanke om eller fund af væggelus

 • • Stuen holdes lukket indtil skadedyrsbekæmpelse er udført

 • • Skadedyrsbekæmper kontaktes via chefgartneren (gælder på alle matrikler inkl. psykiatrien). I vagter er det tilkaldevagten på Teknisk afdeling som rekvirerer skadedyrsbekæmper. Kontakt informationen for omstilling til ovenstående

 • • Skadedyrsbekæmperen efterser de rum, der grænser op til isolationsstuen for spredning af væggelus

 • • Seng, madras, stofbetrukne møbler, gardiner, dyner, puder m.m. skal forblive på stuen, indtil der er udført skadedyrsbekæmpelse

 • • Genstande, som ikke har kunnet behandles, kasseres efter udført skadedyrsbekæmpelse

 • • Stuen skal henstå efter skadedyrsbekæmperens anbefalinger og rengøres efterfølgende.

Målgruppe

Retningslinjen gælder for alt personale, som har direkte patientkontakt.

Formål

At eliminere og hindre spredning af væggelus.

Referencer

SSI.dk – Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren

Hentet 28-03-2023