Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forebyggelse af spredning med væggelus (4.14)

Formål

At eliminere og hindre spredning af væggelus.

Målgruppe

Retningslinjen gælder for alt personale, der har direkte patientkontakt.

Generelt

Væggelus (Cimex lectularius) er en tæge, som lever af menneskeblod. Den kommer frem om natten fra sit bo i sprækker og revner for at suge blod fra mennesket.

 

Tegn på væggelus:

 • • Stik fra væggelus er karakteriseret ved at være lokaliseret på utildækkede hudpartier. Biddene ses oftest i lineært angreb

 • • Blodpletter og sorte afføringspletter på sengetøj, omkring samlinger, madraskanter, huller og revner omkring sengen

 • • Levende insekter - På trods af at de er små (kun 4-5mm lange – som en kerne i et æble) er det muligt at spotte levende væggelus.

 

Væggelusen kræver jævnlige måltider blod for at kunne udvikle sig gennem sine 5 nymfestadier og æglægning. Den voksne væggelus kan undvære blod i måneder og op til 1 år. Væggelus er følsomme over for varme- og kuldebehandling, f.eks. vask ved minimum 60o C og kulde ved -18o C i minimum 2 døgn.

I hospitalsregi fjernes vækkelus i samarbejde med et professionelt skadedyrsbekæmpelsesfirma, som er autoriseret ud fra CEN standard. Ligeledes bør patienten/pårørende iværksætte skadedyrsbekæmpelse i hjemmet.

 

Ved svære tilfælde af kløe og allergiske reaktioner efter stik fra væggelus bør patienten tilses af hudlæge og symptomatisk behandling kan evt. iværksættes.

 

Smittemåde

Væggelus lever ikke på mennesket, men spredes overvejende med tøj/linned, tasker, bagage og møbler, der er eller har været opbevaret tæt på væggelusenes levested. Der er set enkeltstående tilfælde med massiv tilstedeværelse af væggelus på en patient. Væggelus kan kravle op til 100 meter på en nat.

Der findes tre scenarier med tilstedeværelse af væggelus:

1. Mistanke om væggelus ved modtagelse af patient

Patienten fortæller om stikmærker (primært på arme, ben, hoved eller hals) eller om fund af væggelus i hjemmet.

 • • Personalet anvender værnemidler (engangshandsker og engangsovertrækskittel, se retningslinjerne Håndhygiejne (2.1) og Værnemidler (2.2) ved kontakt med patienten og dennes ejendele

 • • Alle personlige effekter og privat tøj lægges i lufttætte plastposer

 • • Patienten iklædes hospitalstøj

 • • Patienter og pårørende informeres om behandling af tøj og effekter

  • • Væggelus er følsomme over for varme, fx vask ved minimum 60° C og i kulde ved - 18° C i minimum 2 døgn

Værnemidler kasseres umiddelbart efter brug og affaldsposen lukkes

Patienten har oftest ikke væggelus på sig, så ved den efterfølgende pleje anvendes De Generelle smitteforebyggende forholdsregler (3.2)

Hvis personale har haft kontakt med patienten eller denne ejendele uden anvendelse af værnemidler, skal uniformen skiftes og uniformen anbringes i vandopløselig plastpose (varenummer 468891). Regionsvaskeriet kontaktes inden arbejdsdragten sendes til vask.

2. Massiv tilstedeværelse af væggelus på patienten

Patienten fortæller om massiv tilstedeværelse af væggelus eller det observeres

 • • Patienten isoleres på stuen og døren holdes lukket, indtil nedenstående er iværksat

 • • Personalet anvender værnemidler (engangshandsker og engangsovertrækskittel, se retningslinjerne Håndhygiejne (2.1) og Værnemidler (2.2))

 • • Alle personlige effekter og tøj pakkes i lufttætte plastposer

 • • Linned og snavsetøj anbringes i vandopløselig plastpose (varenummer 468891) og Regionsvaskeriet kontaktes inden snavsetøjet sendes til vask

 • • Patienten bades og iføres rent tøj

 • • Patienten flyttes i ren seng. Den urene seng skal rengøres og desinficeres.

Herefter kan isolationen ophæves.

3. Mistanke om eller fund af væggelus på sengestue

Der er opstået mistanke om væggelus på sengestuen

 • • Personalet anvender værnemidler (engangshandsker og engangsovertrækskittel, se retningslinjerne Håndhygiejne (2.1) og Værnemidler (2.2)

 • • Snavsetøj og linned anbringes i vandopløselig plastpose (varenummer 468891) Regionsvaskeriet kontaktes inden snavsetøjet sendes til vask

 • • Alle personlige effekter og privat tøj lægges i lufttætte plastposer.

 • • Patienterne iklædes hospitalstøj

 • • Patienterne og pårørende informeres om behandling af tøj og effekter.

  • • Væggelus er følsomme over for varme, fx vask ved minimum 60° C og i kulde ved - 18° C i minimum 2 døgn.

 • • Patienterne flyttes på ny stue i ren seng

 • • Linned og snavsetøj anbringes i vandopløselig plastpose (varenummer 468891) og Regionsvaskeriet kontaktes inden snavsetøjet sendes til vask

 • • Affald, herunder blade og bøger, emballeres i plastpose, som lukkes på stuen og bortskaffes som almindelig dagrenovation.

 • • Stuen lukkes, og professionelle skadedyrsbekæmper kontaktes.

 

Skadedyrsbekæmpelse af sengestue med mistanke om eller fund af væggelus

 • • Stuen lukkes indtil certificeret skadedyrsbekæmpelse er udført, de undersøger stuen for synlige tegn på væggelus.

 • • Der skal anvendes damp eller varmebehandling

 • • Seng, madras, stofbetrukne møbler, gardiner, dyner, puder m.m. skal forblive i rummet, indtil der er udført skadedyrsbekæmpelse

 • • Hvis madrassen ikke tåler varme- eller dampbehandlingen, kasseres denne efter udført skadedyrsbekæmpelse

 • • Skadedyrsbekæmperen efterser de rum, der grænser op til isolationsstuen for spredning af væggelus

 • • Stuen skal henstå efter skadedyrsbekæmperens anbefalinger og rengøres efterfølgende.

Referencer

SSI.dk – Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) om supplerende forholdsregler ved infektioner og bærertilstand i sundhedssektoren

Hentet 26-05-2020