Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overfølsomhedsreaktioner ved taxaner (Paclitaxel og Docetaxel)

Beskrivelse

Indledning

Mellem 1 og 5 % af patienter behandlet med Taxaner vil på et tidspunkt opleve reaktioner overfor disse, dette gælder efter passende forbehandling idet reaktionerne i ikke forbehandlede patienter ligger oppe omkring 30% for begge grupper.

Forbehandlingen for de to præparater er lidt forskellige, idet der ved Paclitaxel forbehandles med stereoid, samt H1 og H2 Antagonister, ved Docetaxel traditionelt kun med stereoid.

For begge præparater gælder at den eksakte udløsende faktor ikke er helt afklaret, men det formodes at der blandt andet er tale om reaktioner overfor nogle af de stoffer som er tilsat opløsningerne.

Dette underbygges til dels ved at NAB-Paclitaxel kan gives uden forbehandling også til patienter som tidligere har reageret overfor såvel Paclitaxel som Docetaxel.

Det gør sig desuden gældende for paclitaxel, at reaktionerne hyppigst finder sted ved de første infusioner hvorfor flere protokoller har anvendt gradvis udtrapning af steroid ved ugentlige regimer.

Trods forbehandling kan der opstå overfølsomhedsreaktioner.

For begge præparater gælder følgende algoritme:

Forebyggelse

Paclitaxel Ugentligt

Der gives ved de første 2 behandlinger forbehandling bestående af på dagen for behandling

 • • Solu medrol 40 mg i.v. (80 mg hvis der har været overfølsomhedsreaktion tidligere)

 • • Ranitidin50 mg i.v.

 • • Clemastin 2 mg i.v.

Hvis der har været overfølsomhedsreaktion gives desuden forbehandling dagen før med

 • • Prednisolon 50 mg x2 p.o

Hvis der behandles uden overfølsomhedsreaktioner observeres, kan der ved 3 og efterfølgende behandlinger undlades at give Solu medrol.

Docetaxel hver 3 uge

Forbehandling

 • • Prednisolon 50mg x 2 p.o. i 3 døgn, startende dagen før behandling.

I tilfælde af overfølsomhedsreaktion gives på behandlingsdagen.

 • • Solu medrol 80 mg i.v.

 • • Ranitidin50 mg i.v.

 • • Clemastin 2 mg i.v.

 

Ændringer i BT og puls

Ved betydelig ændringer i BT og puls tilkaldes en læge – Eventuelt forvagt (kode 61433) eller bagvagt (kode 61434) 

Symptom

Håndtering

Diastolisk BT stiger med mere 20 mmHg eller systolisk BT falder med mere end 50 mmHg

• Stop infusion indtil lægelig vurdering

• Kontrol af BT og puls hvert 5. min.

• Bestil EKG

Asymptomatisk langsom puls(<60 /min).

• Forsat infusion.

• Kontrol af BT og puls hvert 5.min indtil puls er > 60/ min.

• Bestil EKG.

Asymtomatisk hurtig puls (> 100 / min)

• Stop infusion indtil lægelig vurdering.

• Kontrol af BT og puls hvert 5. min.

• Bestil EKG.

 

 

Hypersensibilitetsreaktion (intolerance)

Ved symptomer på hypersensibilitet tilkaldes en læge. Eventuelt forvagt (kode 61433) eller bagvagt (kode 61434) 

Symptom

Håndtering

Lette til moderate symptomer:

Almen utilpashed, præget af urticaria (angioødem), generaliseret hududslæt, let takykardi (puls 80-90/min), ryg/lændesmerter,
Evt. kvalme, opkastning og diarre

 • •  Stop Infusionen - og start saltvandsdrop

 • •  Tilkald læge

 • •  Clemastin 2 mg i.v.

 • •  Solumedrol 80 mg i.v.

 • •  Morfin 10 mg i.v. ved smerter

 • •  Skab frie luftveje

 • •  O2 på næsekateter

 • •  Fast observation af BT og puls hvert 5. min.

 • • 

Svære symptomer:

Udtalt takykardi, BT– fald, åndenød, bronkospasmer, stærke smerter.

 

 • •  Stop infusion

 • •  Tilkald læge

 • •  Adrenalin 0,3-0,5 mg i.v. i refraktive doser

 • •  Clemastin 2 mg i.v.

 • •  Solumedrol 80 mg i.v.

 • •  Morfin 10 mg i.v. ved smerter

 • •  Skab frie luftveje

 • •  O2 på næsekateter

 • •  Salbutamol inhalation 10 mg på ”system 22”

 • •  Tilkald narkoselægen

Kredsløbskollaps.

 • •  Adrenalin 0,3-0,5 mg iv

 • •  Tilkald hjertestop holdet (22011)

 

Genoptagelse af infusion

Hvis der kun opstår lette symptomer kan infusionen efter lægelig vurdering genoptages samme dag, naturligvis under overvågning af kvalificeret plejepersonale.

Journalnotat

I tilfælde af overfølsomhedsreaktion udarbejder den læge som tilser patienten et notat indeholdende

 • • Data om intervention

 • • Grad af reaktion

 • • Forholdsregler ved genoptagelse af behandling.