Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Overfølsomhedsreaktioner ved taxaner (paclitaxel, cabazitaxel og docetaxel)

 

 

Indledning

Mellem 1 og 5 % af patienter behandlet med taxaner oplever til trods for passende forbehandling på et tidspunkt overfølsomhedsreaktioner.

For ikke-forbehandlede patienter er hyppigheden af reaktioner omkring 30% for stofferne paclitaxel og docetaxel.

 

Forbehandlingen ved brug af henholdsvis paclitaxel, cabazitaxel og docetaxel beskrives i denne instruks. Bemærk, at forbehandlingerne er lidt forskellige for de tre stoffer, idet der ved paclitaxel og cabazitaxel forbehandles med steroid samt antihistamin, ved docetaxel traditionelt kun med steroid.

 

For præparaterne gælder, at den eksakte udløsende faktor ikke er helt afklaret, men det formodes at der blandt andet er tale om reaktioner overfor nogle af de stoffer, som er tilsat opløsningerne.

Dette underbygges til dels ved at NAB-paclitaxel (paclitaxel-albumin) kan gives uden forbehandling også til patienter, som tidligere har reageret overfor såvel paclitaxel som docetaxel.

Det gør sig desuden gældende for paclitaxel, at reaktionerne hyppigst finder sted ved de første infusioner, hvorfor flere protokoller har anvendt gradvis udtrapning af steroid ved ugentlige regimer.

 

Trods forbehandling kan der opstå overfølsomhedsreaktioner.

 

Forebyggelse

 

Paclitaxel ugentligt

 

Der gives ved de første 2 behandlinger forbehandling bestående af:

 

 • • Tabl. prednisolon 50 mg, kl. 20.00 aftenen før behandling med paclitaxel (dag -1)

 • • Tabl. prednisolon 50 mg, 4 timer før behandling med paclitaxel (dag 1)

 • • Inj. clemastin 2 mg i.v., lige før behandling med paclitaxel (dag 1)

 

Hvis behandlingen er veltolereret efter 2 behandlinger, skal patienten ikke have nogen forbehandling ved de efterfølgende behandlinger.

 

Ved overfølsomhedsreaktion ved én de første 2 behandlinger gives der ved alle efterfølgende behandlinger en udvidet forbehandling bestående af:

 

 • • Tabl. prednisolon 50 mg, kl. 20.00 aftenen før behandling med paclitaxel (dag -1)

 • • Tabl. prednisolon 50 mg, 4 timer før behandling med paclitaxel (dag 1)

 • • Inj. methylprednisolon 80 mg iv, lige før behandling med paclitaxel (dag1)

 • • Inj. clemastin 2 mg i.v., lige før behandling med paclitaxel (dag 1)

 

Forbehandlingen efter overfølsomhedsreaktion ordineres fremadrettet i MedOnc ved hjælp af funktionerne ”Modify”, ”Add” til ”All remaining”.

 

Ved overfølsomhedsreaktion, der først opstår efter veltolereret 1. og 2. behandling genoptages den initiale forbehandling ved alle efterfølgende behandlinger bestående af:

 

 • • Tabl. prednisolon 50 mg, kl. 20.00 aftenen før behandling med paclitaxel (dag -1)

 • • Tabl. prednisolon 50 mg, 4 timer før behandling med paclitaxel (dag 1)

 • • Inj. clemastin 2 mg i.v., lige før behandling med paclitaxel (dag 1)

 

Forbehandlingen efter overfølsomhedsreaktion ordineres fremadrettet i MedOnc ved hjælp af funktionerne ”Modify”, ”Add” til ”All remaining”.

 

Paclitaxel hver 3. uge

 

Der gives ved alle behandlinger forbehandling bestående af:

 

 • • Tabl. prednisolon 50 mg, kl. 20.00 aftenen før behandling med paclitaxel (dag -1)

 • • Tabl. prednisolon 50 mg, 4 timer før behandling med paclitaxel (dag 1)

 • • Inj. clemastin 2 mg i.v., lige før behandling med paclitaxel (dag 1)

 

Ved behov for udvidet forbehandling efter reaktion på denne forbehandling, ordineres forbehandling fremadrettet i MedOnc vha. funktionerne "Modify", "Add" til "All remaining"

 

 • • Tabl. prednisolon 100 mg, kl. 08.00 dagen før behandling med paclitaxel (dag -1)

 • • Inj. methylprednisolon 80 mg iv, 1 time før behandling med paclitaxel (dag 1)

 • • Inj. clemastin 2 mg i.v., 1 time før behandling med paclitaxel (dag 1)

 

Ved behov for yderligere forbehandling på trods af udvidet forbehandling ordineres denne forbehandling fremadrettet i MedOnc vha. funktionerne "Modify", "Add" til "All remaining"

 

 • • Tabl. prednisolon 100 mg, kl. 8.00, 14.00 og 20.00 dagen før behandling med paclitaxel (dag -1)

 • • Tabl. prednisolon 100 mg, kl. 8.00 (dag 1)

 • • Inj. methylprednisolon 80 mg iv, 1 time før behandling med paclitaxel (dag 1)

 • • Inj. clemastin 2 mg i.v., 1 time før behandling med paclitaxel (dag 1)

 

Docetaxel hver 3. uge

 

Der gives ved alle behandlinger forbehandling bestående af:

 

 • • Tabl. prednisolon 50 mg x 2 i 3 døgn, startende dagen før behandling, dvs. dag -1, 1 og 2 kl. 8.00 og 20.00

 

Ved behov for udvidet forbehandling efter reaktion på denne forbehandling, ordineres forbehandling fremadrettet i MedOnc vha. funktionerne "Modify", "Add" til "All remaining"

 

 • • Inj. methylprednisolon 80 mg iv, lige før behandling med docetaxel (dag 1)

 • • Inj. clemastin 2 mg iv, lige før behandling med docetaxel (dag 1)

 

Cabazitaxel hver 3. uge

 

Der gives ved alle behandlinger forbehandling bestående af:

 

 • • Tabl. prednisolon 100 mg kl. 8.00 (dag -1)

 • • Inj. methylprednisolon 80 mg iv, 1 time før behandling med cabazitaxel (dag 1)

 • • Inj. clemastin 2 mg i.v., 1 time før behandling med cabazitaxel (dag 1)

 

Glemt forbehandling (Præ)

 

Hvis patienten ikke har fulgt instruksen om forbehandling (evt. glemt indtagelse) drøftes den individuelle plan for behandling med teamlæge. Som udgangspunkt tilbydes patienten en ny tid, hvor forbehandling indtages som instruksen foreskriver.

 

Ændringer i BT og puls under behandling med taxaner

 

Ved betydelige ændringer i BT og puls tilkaldes en læge – når Dagafsnittets/pavillonens faste læger ikke er til stede, da kontaktes forvagt (DECT 61433) eller bagvagt (DECT 61434).

 

Symptom

Håndtering

Diastolisk BT stiger med mere 20 mmHg eller systolisk

BT falder med mere end 50 mmHg

 • • Stop infusionen indtil lægelig vurdering

 • • Kontrol af BT og puls hvert 5. min.

 

 

 

Asymptomatisk langsom puls (< 60/min.)

 • • Fortsat infusion

 • • Kontrol af BT og puls hvert 5. min. indtil puls er > 60/min.

 • • Bestil EKG

 

 

 

Asymtomatisk hurtig puls (> 100/min.)

 • • Stop infusion indtil lægelig vurdering

 • • Kontrol af BT og puls hvert 5. min.

 • • Bestil EKG

 

 

Overfølsomhedsreaktion (intolerance) ved behandling med taxaner

 

Ved symptomer på overfølsomhedsreaktion tilkaldes en læge. Eventuelt forvagt (DECT 61433) eller bagvagt (DECT 61434). Lægen ordinerer undervejs i behandlingen af reaktionen.

 

Symptom

Håndtering

Lette til moderate symptomer:

 

Almen utilpashed, præget af urticaria, generaliseret hududslæt, let takykardi (puls 80-90/min.), ryg/lændesmerter,

evt. kvalme, opkastning og diarre

 • • Stop infusionen – og start isotonisk NaCl infusion

 • • Tilkald læge

 • • Skab frie luftveje

 • • Ilt på næsekateter/maske 5-10 L/min.

 • • Observation af BT og puls og herefter hvert 5. min.

 • • Inj. clemastin 2 mg i.v.

 • • Inj. methylprednisolon (Solu-medrol ®)

80 mg i.v.

 • • Evt. morfin 10 mg i.v. ved smerter

 

 

 

Svære symptomer:

 

Udtalt takykardi, BT-fald, åndenød, bronkospasmer, stærke smerter

 • • Stop infusionen – og start isotonisk NaCl infusion

 • • Tilkald læge

 • • Skab frie luftveje

 • • Ilt på næsekateter/maske 5-10 L/min.

 • • Læg patienten med eleverede ben

 • • Observation af BT og puls og herefter hvert 5. min.

 • • Inj. clemastin 2 mg i.v.

 • • Inj. methylprednisolon (Solu-medrol ®)

80 mg i.v.

 • • Evt. morfin 10 mg i.v. ved smerter

 • • Evt. adrenalin 0,3-0,5 mg i.m.

 • • Salbutamol inhalation 5 mg på ”System 22” ved bronkospasme

 • • Tilkald narkoselægen (forvagt, Afd. R, kode 542)

 

 

 

 

Kredsløbskolaps:

 

 

 • • Adrenalin 0,3-0,5 mg i.m. (ved klinisk hjertestop gives adrenalin intravenøst)

 • • Tilkald hjertestopholdet (2201)

 

 

Genoptagelse af infusion med paclitaxel og docetaxel

 

Lette til moderate symptomer:

Hvis der opstår lette til moderate symptomer kan infusionen med taxaner efter lægelig vurdering og minimum 30 minutters observation genoptages samme dag efter intensivering* af forbehandlingen og nedsat infusionshastighed under overvågning af personale med monitorering af BT, puls og respiration.

(*se afsnittet Forebyggelse for hvert enkelt præparat i dokumentet)

 

Svære symptomer (eller gentagen moderat reaktion til trods for intensiveret forbehandling):

Ofte seponering af behandlingen og evt. skifte til ikke-taxan baseret behandling, dog altid efter konference med teamets speciallæger.

 

Nedsat infusionshastighed af taxaner:

Ved genoptagelse af infusion efter overfølsomhedsreaktion vil nedsat infusionshastighed være påkrævet. Behandlingen genoptages på følgende måde:

10 minutter med 50% indløbshastighed

10 minutter med 75% indløbshastighed

Resten af behandlingen med 100% indløbshastighed

 

Genoptagelse af infusion med cabazitaxel

Som udgangspunkt må der ikke genbehandles, hvis patienten har reageret på cabazitaxel.

I helt særlige tilfælde kan genbehandling overvejes under udvidet profylakse. I så fald i samråd med speciallæge fra URO-teamet.

Der må ikke præ-ordineres cabazitaxel i en sådan situation.

Patienten skal altid vurderes på behandlingsdagen forinden genoptagelsen af cabazitaxel.

Ved eventuel 2. reaktion skal behandlingen seponeres.

 

Dokumentation

I tilfælde af overfølsomhedsreaktion udarbejder den læge som tilser patienten et notat indeholdende

 

 • • Grad af reaktionen (lette, moderate, svære symptomer)

 • • Data om intervention (akutte behandling ifm. overfølsomhedsreaktionen)

 • • Forholdsregler ved genoptagelse af infusion (plan for forbehandling og infusionshastighed)

 

Definition af begreber

Overfølsomhedsreaktion:

En hurtig indsættende kraftig overfølsomhedsreaktion giver typisk anledning til symptomer flere steder i kroppen. Symptomerne begynder ofte i løbet af få minutter bl.a.:

Hud: Kløe og udslæt, hudrødme.

Luftveje: Nysen, ”klump i halsen”, astma med pibende vejrtrækning og åndedrætsbesvær.

Hjerte og blodkar: Hjertebanken, blodtryksfald, sortnen for øjnene, svimmelhed evt. besvimelse.

Mave og tarm: Mavesmerter, opkastning, afføringstrang ufrivillig vandladning.

Nervesystem: Smerter i lænd.

 

MedOnc: Elektronisk ordinationssystem til medicinske kræftbehandlinger.

 

Methylprednisolon: Solu-medrol ®

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter der får medicinsk kræftbehandling med paclitaxel, cabazitaxel og docetaxel.

 

Formål

At redegøre for forbehandling til patienter i behandling med paclitaxel, cabazitaxel og docetaxel samt beskrive symptomer og instruks for håndtering af overfølsomhedsreaktion.

 

Bilag

Bilag 1: Flowchart – Overfølsomhedsreaktion/anafylaktisk reaktion

- se bilag i højre side

Bilag 2: Observations- og behandlingsskema af overfølsomhedsreaktion/anafylaktisk reaktion

- se bilag i højre side

Bilag 3: Indhold til Akutkasse i Onkologisk Dagafsnit

- se bilag i højre side