Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisning og visitation, Ortopædkirurgien

Målgruppe

Ortopædkirurgiens lægesekretærer og visiterende læger

Formål

At skabe klarhed over arbejdsgange, der relaterer sig til modtagelse og visitering af henvisninger i Ortopædkirurgien

Definition af begreber

Edifact:

Elektronisk postkasse i det Patientadministrative system (PAS)

Primær visitation:

Fordeling af indkomne henvisninger til Ortopædkirurgiens 10 fagområder.

Sekundær visitation:

Stillingtagen til udredning/behandling, behandlingsniveau, yderligere undersøgelser og Ortopædkirurgisk matrikel.

Beskrivelse

I Ortopædkirurgisk fællesvisitation, som er placeret i Aalborg, modtages alle nye henvisninger fra praktiserende læger, praktiserende speciallæger samt andre sygehusafdelinger, både eksternt og internt til Ortopædkirurgien. Henvisninger modtages per Edifact eller i papirform.

 

Primær visitation

Fællesvisitationens sekretærer foretager den primære visitation, som består i en fordeling af alle indkomne henvisninger til fagområderne. Henvisningerne fordeles, enten ved at bringe/sende de fysiske papirhenvisninger rundt eller ved elektronisk overførsel i PAS. PRI-dokumentet Primær visitation – Ortopædkirurgisk fællesvisitation kan fremkaldes via link ude til højre.

 

Sekundær visitation

Visitator for det enkelte fagområde tager stilling til følgende:

  • • Om der er tale om udrednings- eller behandlingspatient

  • • Om der forud for forundersøgelse skal indhentes yderligere oplysninger eller foretages yderligere undersøgelser

  • • Om der i forbindelse med forundersøgelse skal foretages supplerende undersøgelser (røntgen, blodprøver m.m.)

  • • Hvilken ortopædkirurgisk matrikel patienten skal indkaldes til*

  • • Behandlingsniveau i henhold til Specialeplanen.

 

* Som hovedregel visiteres patienten til den ortopædkirurgiske matrikel, som har den korteste ventetid og nærmest patientens bopæl. Ventetider i Ortopædkirurgien, Region Nordjylland opdateres ugentligt –

Ortopædkirurgiens ventetider
Hvis det af henvisningen fremgår, at det drejer sig om en særlig kompliceret eller sjælden lidelse, vil patienten blive visiteret efter lidelsen og andre kriterier vil træde i baggrunden.

 

Indkaldelse af patienten

Efter sekundær visitation skal der bookes en aftale og sendes indkaldelsespakke inkl. patientrettigheder til patienten. Opgaven udføres af sekretær i det behandlende fagområde på den valgte matrikel.

OBS! Hvis patienten kommer fra en anden region og der samtidig er tale om behandling på højt specialiseret niveau, skal der sendes meddelelsesbrev til patientens hjemregion. PRI-dokument Afsendelse af meddelelsesbrev, Ortopædkirurgien kan fremkaldes via link ude til højre.

Akut vurdering af en patient

Ved akut behandlingsbehov forstås uopsættelig akut behandling inden for 24 timer. Den ortopædkirurgiske bagvagt på den matrikel, som patienten geografisk hører til, skal kontaktes:

 

  • • Ortopædkirurgi Aalborg

  • • Ortopædkirurgi Farsø

  • • Ortopædkirurgi Hjørring

  • • Ortopædkirurgi Frederikshavn

  • • Ortopædkirurgi Thisted

 

Ring via omstilling på Aalborg UH, tlf. 97 66 00 00