Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patienter med ekstern fiksation - pinhygiejne

Målgruppe

Sygeplejersker i Ortopædkirurgisk Ambulatorium

 

Formål

At beskrive sygeplejen til patienter der behandles med ekstern fiksation, samt sikre ensartet udførelse af pinhygiejne.

Instruksen omhandler ekstern fiksation af UE frakturer samt distale radius frakturer. (Fiksation kan være i form af ilizarov, TSF, TrueLok, TL-HEX eller hoffmann)

 

Definition af begreber

Pinhygiejne: forbindingsskift samt soignering og rensning af pinhuller

Ekstern fiksation: type af udvendig fiksering der eksempelvis kan bruges til behandling af frakturer, deformiteter etc.

 

Beskrivelse

Patienter med ekstern fiksation følges af hjemmesygeplejerske til regelmæssig pinhygiejne. Dette skal som hovedregel udføres en gang om ugen medmindre andet aftales med lægen. I den uge hvor patienten skal til ambulant kontrol, skal der forsat udføres pinhygiejne ved hjemmesygeplejersken på vanlige skiftedag.

Ved problemer kan det være nødvendigt, at pinhygiejne udføres oftere. Hvis der er infektion omkring ét eller flere pinhuller, skal der foretages daglig pinhygiejne ved disse. (For graduering af behandlingsniveau, se Tabel 1)

 

Pinhygiejne udføres i ambulatoriet hvis:

 • • patienten angiver at have gener/smerter

 • • hjemmesygeplejerske har ringet angående komplikationer

 • • patienten har pågående sivning/infektion

 • • forbindingerne ej er anlagt korrekt (for stramme, løse etc.)

 

Metode

Pinhygiejne udføres på følgende måde:

 • • Forbindinger bortklippes i ren teknik (evt. med sutursaks). Blåt stykke kan evt. lægges under.

 • • Alle pinhuller observeres (rødme, sivning/pus, trykmærker etc.)

 • • Sterile remedier klargøres til brug: skiftesæt, grønt stykke, handsker, bukse-gazer, gazeruller og Klorhexidin 0,5% (ved allergi/udslæt anvendes i stedet 0,2% eller NaCl + tørre bukse-gazer)

 • • Alle pinhuller renses og løse sårskorper fjernes. Fastsiddende skorper fjernes kun ved mistanke om infektion. Den samme gazekompres må ikke anvendes til flere pinhuller af risiko for kontaminering.

 • • Bukse-gazer vædes med Klorhexidin og sættes omkring alle pinne.

 • • Gummidutterne presses forsigtigt ned over bukse-gazerne. Obs at der ikke skabes tryk.

 • • Gazerullerne vikles i 8-taller omkring 2 eller flere pinne. Det er vigtigt, at bukse-gazernes hjørner kommer ind under gazerullen, så der dannes et tætsluttende låg. Gazerullerne må ikke bindes fast omkring selve pinnene, da det kan give smerter (trykgener).

 

Øvrige observationer – andet praktisk

Ekstern fiksation på underekstremiteter kan nogle gange give anledning til skavesår, oftest på bagsiden af låret eller på modsatte ben. Vær opmærksom på at beskytte med plastikdutter eller polstre ringene med skumbandager (eks. Collar n’ cuff).

Hvis benet er meget ødematøst, og generelle principper om ødemprofylakse ikke er tilstrækkeligt, kan der i samråd med læge anlægges kompressionsbind eller Circaid-bandage.

For at pakke benet ind, og for at beskytte mod støv/regn/kulde m.m. kan der som midlertidig løsning laves en ”benpose” af tubegaze.

 

Ved ekstern fiksation på overekstremiteter, kan man med fordel pakke fikseringen ind i gaze, da fremspring på apparaturet kan resultere i slag mod ansigtet.

 

 

Tabel 1: Checketts-Otterburns Klassifikation

Grad

Kendetegn/symptomer

Behandling

Overfladisk infektion

1

Let rødme, lidt sivning

Intensiveret pinhygiejne

2

Rødme af huden, sivning, smerter og ømhed i bløddele/hud

Intensiveret pinhygiejne, peroral antibiotika

3

Ligesom grad 2, men ingen forbedring ved peroral antibiotika

Involverede pinne/pinns omplaceres og behandling med ekstern fiksation kan fortsætte

Dyb infektion

4

Kraftigere bløddelsinfektion med involvering af flere pinne, med løsning af pinne til følge

Ekstern fiksation skal skiftes/fjernes

5

Ligesom grad 4 men nu med involvering af knoglen. Også synligt radiografisk.

Ekstern fiksation skal skiftes/fjernes

6

Denne infektion opstår efter fjernelse af fiksator. Pinhullerne begynder at hele, men vil efterfølgende bryde op og sivning vil opstå med intervaller. Radiografisk ser man ny knogleformation og sommetider sekvester.

Oprensning af tidligere pinhul.

 

 

Referencer

Tabel 1: Ortofix External Fixation in Trauma and Orthopaedics, De Bastiani G., Graham Apley A. og Goldberg A. 2000, Kapitel 11, Pin Track Infection and the Principles of Pin Site Care, side 97-103