Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til patienter med ekstern fiksation - pinhygiejne

 

Målgruppe

Sygeplejersker i de ortopædkirurgiske afsnit.

 

Formål

At beskrive sygeplejen til patienter der behandles med ekstern fiksation, samt sikre ensartet udførelse af pinhygiejne.

Instruksen omhandler ekstern fiksation af UE frakturer (Fiksation kan være i form af ilizarov, TSF, TrueLok eller TL-HEX).

 

Definition af begreber

Pinhygiejne: forbindingsskift samt soignering og rensning af pinhuller

Ekstern fiksation: type af udvendig fiksering der eksempelvis kan bruges til behandling af frakturer, deformiteter etc.

Bandagetype: der anvendes sorbact foam bandager til pinpleje. Brug af denne bandage giver mulighed for at de patienter, der ønsker det, selv kan varetage pinpleje, typisk i forbindelse med brusebad (læs mere i afsnittet under beskrivelse). Ved brug af denne bandage bruges ikke Klorhexidin, og der undgås gener med at bandagen sidder fast og/eller laver tryk samt irritation omkring pinnene.

 

Beskrivelse

Patienter med ekstern fiksation følges af hjemmesygeplejerske til regelmæssig pinhygiejne. Dette skal som hovedregel udføres en gang om ugen medmindre andet aftales med lægen. I den uge hvor patienten skal til ambulant kontrol, skal der forsat udføres pinhygiejne ved hjemmesygeplejersken på vanlige skiftedag. De patienter der selv udfører pinpleje bestemmer selv hvilke dage dette håndteres.

 

Ved problemer kan det være nødvendigt, at pinhygiejne udføres oftere. Hvis der er infektion omkring ét eller flere pinhuller, skal der foretages daglig pinhygiejne ved disse. (For graduering af behandlingsniveau, se Tabel 1)

 

Pinhygiejne udføres i ambulatoriet hvis:

  • • patienten angiver at have gener/smerter

  • • hjemmesygeplejerske har ringet angående komplikationer

  • • patienten har pågående sivning/infektion

 

Patienten ses til 1.kontrol 2 uger post-operativt, og som udgangspunkt må patienten herefter starte med at tage brusebad uden at pakke benet/stativet ind i en pose. (der kan afviges fra dette, hvis der samtidig er andre sår på benet m.m., der skal tages hensyn til). Patienten må selv fjerne de gamle bandager, tage brusebad, og herefter selv montere nye bandager. Brusebad kan således erstatte den manuelle pinpleje, når pinne er reaktionsløse. Der bibeholdes kontakten til hjemmesygeplejersken, som kan kontaktes efter behov.

Hos de patienter der ikke selv ønsker at varetage dette, forsættes vanlige skifteprocedure ved hjemmesygeplejersken.

 

 

Metode

Pinhygiejne udføres på følgende måde:

  • • Forbindinger fjernes i ren teknik. Blåt stykke kan evt. lægges under.

  • • Alle pinhuller observeres (rødme, sivning/pus, trykmærker etc.)

  • • Sterile remedier klargøres til brug: sorbact foam bandager, skiftesæt, grønt stykke, handsker, og NaCl til at rense omkring pinne

  • • Alle pinhuller renses og løse sårskorper fjernes. Fastsiddende skorper fjernes kun ved mistanke om infektion. Den samme gazekompres må ikke anvendes til flere pinhuller af risiko for kontaminering.

  • • Nye bandager anlægges, og vær opmærksom på at 1 bandage ofte kan dække mere end 1 pin, hvis de er tæt placeret. Gummidutterne presses forsigtigt ned over bandagerne. Det er i orden at bandagerne delvist vil overlappe hinanden (der hvor pinne sidder tæt), og ligeledes er det i orden, at bandagen evt. ikke slutter helt tæt overalt på benet.

 

 

Øvrige observationer – andet praktisk

Ekstern fiksation på underekstremiteter kan nogle gange give anledning til skavesår, oftest på bagsiden af låret eller på modsatte ben. Vær opmærksom på at beskytte med plastikdutter eller polstre ringene med skumbandager (eks. Collar n’ cuff).

 

Hvis benet er meget ødematøst, og generelle principper om ødemprofylakse ikke er tilstrækkeligt, kan der under indlæggelsen eller i ambulatoriet anlægges circaid-bandage eller alternativt kompressionsbind.

For at pakke benet ind, og for at beskytte mod støv/regn/kulde m.m. kan der som midlertidig løsning laves en ”benpose” af tubegaze.

 

 

 

Tabel 1: Checketts-Otterburns Klassifikation

Grad

Kendetegn/symptomer

Behandling

Overfladisk infektion

1

Let rødme, lidt sivning

Intensiveret pinhygiejne

2

Rødme af huden, sivning, smerter og ømhed i bløddele/hud

Intensiveret pinhygiejne, peroral antibiotika

3

Ligesom grad 2, men ingen forbedring ved peroral antibiotika

Involverede pinne/pinns omplaceres og behandling med ekstern fiksation kan fortsætte

Dyb infektion

4

Kraftigere bløddelsinfektion med involvering af flere pinne, med løsning af pinne til følge

Ekstern fiksation skal skiftes/fjernes

5

Ligesom grad 4 men nu med involvering af knoglen. Også synligt radiografisk.

Ekstern fiksation skal skiftes/fjernes

6

Denne infektion opstår efter fjernelse af fiksator. Pinhullerne begynder at hele, men vil efterfølgende bryde op og sivning vil opstå med intervaller. Radiografisk ser man ny knogleformation og sommetider sekvester.

Oprensning af tidligere pinhul.

 

 

Referencer

Tabel 1: Ortofix External Fixation in Trauma and Orthopaedics, De Bastiani G., Graham Apley A. og Goldberg A. 2000, Kapitel 11, Pin Track Infection and the Principles of Pin Site Care, side 97-103