Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

 

 

 

 

 

 

PAS HUSKESEDLER

FØDSELS-SYSTEMET

 

 

 

 

ADGANG TIL PAS 2

CPR-OPLYSNINGER 3

INDLÆGGELSE TIL FØDSEL 4

SUPPLERENDE INDLÆGGELSES OPLYSNINGER. 6

AKTUEL/TIDL. GRAVIDITET 7

INDGREB OG DIAGNOSER 9

SUPPLERENDE FØDSELSOPLYSNINGER 11

REGISTRERING AF BARN 13

AFSLUTNING AF MOR OG BARN 17

ANMELDELSER 18

FLYTNING 19

UDSKRIVNING/OVERFLYTNING 21

TIDLIGERE BEHANDLINGSOVERSIGT 22

OPRETTELSE AF MIDLERTIDIGE FØDSELSOPLYSNINGER 23

 

 

 

 

     

 

  • ADGANG TIL PAS

 

Fase

Forklaring

Tast

Find ikon for PAS på skrivebord

 

Billede 2

Sign on

 

 

 

Operatør identifikation

Eksempel:

User: thisted

Password: thisted

 

Her skal du bruge den kode du er tildelt fra

Koncern IT:

Eksempel:

Afd.: 760310*

Person-id: din 4-cifrede brugerkode

Password: dit windows-password

 

 

Billede 3

Tast ENTER

 

Billede 4

Tast ENTER

 

 

 

Vis meddelelser

Læse evt. meddelelser

Tast ENTER for at komme videre

Systemmenu

Her vælger du det menupunkt som du skal arbejde i

Billede 6

 

  • CPR-OPLYSNINGER

Fase

Forklaring

Tast

 

Du starter i SYSTEMMENU og vælger

Billede 9

Derefter vælges:

Billede 10

 

En genvej fra SYSTEMMENU:

 

Billede 11

 

Billede 12

 

Billede 13

Søg patient

Indtast cpr-nummer:

Der er søgemulighed på både fødselsdato

og navn:

Billede 14

 

Billede 15

Officielle

cpr-oplysninger

Nedenstående oplysninger findes på alle borgere fra Region Nordjylland samt nogle fra Region Midt:

Billede 5

 

Tilføjelse

af yderligere

oplysninger

Disse felter kan udfyldes efter behov:

Billede 17

Billede 18

Billede 19

Oprettelse

af erstatnings

cpr.

Indtast erstatnings-cpr-nummer i dette felt herefter Enter:

(Erstatnings-cpr. nr. skal oprettes efter gældende regler, se):

https://pri.rn.dk/Sider/12351.aspx

 

Udfyldes med navn og adresseoplysninger.

Billede 20

 

 

Cpr-oplys-

ninger på

borgere fra

andre regioner

Ved indtastning af i PAS- ikke kendt officielt cpr-nummer, fremkommer denne boks:

Billede 21

 

 

Tast J for at

hjemhente oplysninger

 

INDLÆGGELSE TIL FØDSEL

Fase

Forklaring

Tast

Indlæggelse

Du starter i SYSTEMMENU og vælger

Billede 22

Derefter vælges:

Billede 23

 

En genvej fra SYSTEMMENU er:

 

Billede 24

 

Billede 25

 

Billede 26

 

Indtast Cpr-nummer:

Billede 187

 

Tast cpr-nummer

Indlæggelses-tidspunkt

 

Stamafsnit

Datofelt er udfyldt med d.d. (kan ændres) klokkeslæt

udfyldes:

Billede 188

 

Skriv dato og tid

Skriv kode for stam-afsnit

Tilknyt allerede oprettet HVF

Hvis der er oprettet et henvisnings/venteforløb til fødsel, præsenteres dette med henblik på tilknytning til kontakten.

 

 

Uden oprettet henvisnings/venteforløb:

Billede 29

 

 

Vælg henvisning

 

 

 

 

Tast F1

Oplysninger om henvisning, måde, m.m.

Se følgende to eksempler:

 

Billede 30

 

 

Eksempel 1:

Akut indlæggelse til fødsel uden henvisning

Der skal registreres 0=ingen henvisning;

 

 

Henvisningsdato skal udfyldes:

 

 

Indlæggelses måde registreres:

 

 

”Indlagt fra” registreres:

Billede 31

 

Henv.dato=indlæggelses dato

Billede 32

 

U=uafviselig

Billede 33

 

HJ=hjemmet

Billede 34

 

Afslut henvisning

Ved Henvisningsventeforløb som ”popper op”:

Billede 189

 

 

Vigtigt:

Tast F1 i dette billede.

 

Eksempel 2:

Planlagt indlæggelse ifm elektivt sectio

Der kan evt. foreligge en henvisning:

 

 

Alternativt, henvis fra eget område (gyn/obs):

 

 

Henv. måde skal udfyldes:

 

 

 

Henvisningsdato skal udfyldes:

 

 

Indlæggelsesmåde:

 

 

Hvis patienten kommer direkte fra hjemmet:

 

OBS: Brug Alt + F1 for hjælp på feltniveau

Vælg henvisning ifm indlæggelse

 

Tast sgh/afd. kode

Billede 36

 

F = henvist fra

sygehusafsnit

Billede 37

 

Udfyld dato (indl.dato)

Billede 38

 

I = indkaldt

Billede 39

 

Billede 40

Tlf., pårørende

Kan være udfyldt via ”CPR- billedet”, evt. ændringer her slår igennem til ”CPR-billedet”:

 

 

Billede 41

Udskriv etiket til armbånd

Vælg etiket type og ønskede antal:

Etiket 001 er valgt på forhånd. Kan ændres.

 

 

Billede 42

 

 

SUPPLERENDE INDLÆGGELSESOPL.

Fase

Forklaring

Tast

Registrer supplerende indlæggelses-oplysninger

Du starter i FØDSELSYSTEMET og vælger

Billede 43

 

En genvej fra SYSTEMMENU er:

 

Billede 44

 

Billede 45

 

Indtast cpr-nummer hvis ikke kontakten er fastholdt:

 

TIP: Anvend Shift + F12 mhp. at genkalde netop anvendte cpr.

Billede 46

Tilknyt midlertidige fødsels-oplysninger (oprettet

i graviditeten)

Såfremt der foreligger midlertidige fødselsoplysninger i form af oplysninger om terminsdato mv. kan disse nu tilknyttes indlæggelsen.

Billede 47

Tast J såfremt der er indlagt til fødsel

 

Ved indlæggelse i graviditet og ikke til fødsel:

Tast N

Egen jordemoder

Egen jordemoder udfyldes

 

Billede 193

Der udfyldes med den 4 cifrede kode for jordemoderen

 

Ønsket fødested

 

Ønsket fødested.

Tip: Ved at skrive ? i feltet fås en liste med forskellige muligheder

Billede 192

Tolkebehov

Tolkebehov oplyses:

Billede 194

 

Hvis der tastes J skal der suppleres med sprogkoden. (Her kan skrives ? for mulighederne)

Tast J eller N

Rygning

Oplysning om moder ryger udfyldes med J eller N:

Billede 49

 

 

Hvis rygning ”Ja”, skal følgende felter også udfyldes:

Billede 50

 

 

 

 

 

 

 

Billede 51

 

Tast J eller N

 

 

Brug ”?” i felt for muligheder:

Billede 52

Vælg værdi med X

 

 

Anvend Alt + F1 i felt for hjælp

Alkoholforbrug

Oplyst alkoholforbrug registreres:

Billede 53

Brug ”?” i felt for muligheder

Vælg værdi

Fader/Medmoder

Oplysningerne kan være hentet via Midlertidige fødsels-oplysninger.

 

Alternativt registreres nu:

Billede 195

 

Tast cpr-nummer og ENTER for at fremfinde navn.

 

Stilling angives i fri tekst

Bor alene?

Billede 55 Ja eller nej?

Tast J eller N

Gift?

Billede 197

 

Jordemoder ved indlæggelse

Udfyldes med 4-cifrede personalekode:

Billede 56

 

Anvend 4-cifret personalekode

Gem registrering

Sørg for, at det registrerede er gemt:

Billede 57

 

Brug ENTER

 

 

AKTUEL/TIDL. GRAVIDITET

Fase

Forklaring

Tast

Graviditets-oplysninger

I FØDSELSSYSTEMET vælges:

Billede 58

 

En genvej fra SYSTEMMENU er:

 

Billede 59

 

Billede 60

 

Tast Cpr-nummer:

Billede 61

 

Tjek at du får indlæggelsen i kontekst:

Billede 62

I patientoversigt vælges rette
indlæggelse:

Billede 63

S.Mens dato

Termins dato

ULS-termin

Er allerede udfyldt, såfremt Midlertidige fødsels-

oplysninger er knyttet til indlæggelse via Supplerende indlæggelsesoplysninger-SUF.

Billede 198

AlternativT kan de tilføjes.

 

Bortadoption -Blokér for senere bestilling af cpr-nummer til barn

 

 

Anvendes ved bortadoption:

Billede 199

 

Ved planlagt bort-adoption, tast J.

 

Alle andre tilfælde, tast N

Prægravid vægt, højde og vægt ved ind-læggelsen

 

Værdier registreres:

Billede 66

Billede 67

Billede 68

Fosterskøn

Fosterskøn angives i gram

 

Billede 69

Antal besøg hos

Egen læge

Spec. læge

Spec.afd

Jordemoder

 

Skal udfyldes med værdi 00-?

 

Angiv værdi

00 -

Bedømt G.A.

Disse felter KAN udfyldes ved behov.

 

Blodtype

(moders)

Skal udfyldes:

Billede 70

 

 

Brug ”?” i felt for muligheder:

Billede 71

 

Vælg med X.

Gravida og paritet

Skal oplyses med talværdi.

Ved gravida og paritet >01 kræves oplysning om tidligere graviditet og fødsel:

Billede 72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDGREB OG DIAGNOSER

Fase

Forklaring

Tast

Registrering af Indgreb og diagnoser

I FØDSELSSYSTEMET vælges:

Billede 73

 

 

Billede 74

 

 

Indlæggelsen kan ses i kontekst:

Billede 200

 

 

Registrering af smertelindring og supplerende kodning (eks. CTG)

 

Angiv dato og klokkeslæt for start tidspunkt:

   

Billede 76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter valg, registreres den udførende jordemoder med den 4-cifrede personale kode. Linien er markeret med gul på billedet herunder.Billede 77

 

Bemærk at dato og klokkeslæt for alle koder nu udfyldes.

Redigér evt. i en kode eller flere koders starttidspunkt.

Billede 78

 

 

 

 

Anvend ”?” for menu

Billede 79

 

For at bladre anvendes

”page down”.

 

Anvend X for at vælge. Bemærk at der kan vælges flere på én gang.

 

 

Skriv koden og tryk ENTER

 

 

 

 

 

 

 

Kontrollér og ret evt. tidspunkt.

Indgreb

i fødslen

Angiv dato og klokkeslæt for start tidspunkt

Billede 80

 

 

Registrer jordemoder ifm indgreb (markeret med gul):

Billede 81

For hjælpemenu tast ”?”

 

Vælg indgreb med X

 

Anvend ”page down” og ”page up” for at bladre

 

Skriv den 4-cifrede personalekode

Diagnoser

Alle diagnoser ifm graviditet og fødsel registreres:

Billede 82

 

Angiv Aktionsdiagnose:

Billede 83

 

A-diagnoser på fødsler skal være i intervallet DO80*-84*)

Brug ”?” for hjælpemenu

Vælg med X

 

 

 

Ret B til A på fødselsdiagnosen

 

 

Registrer

jordemoder ved fødslen.

Evt. læge ved fødsel

 

Billede 85

 

Billede 84

 

Skriv 4-cifrede personalekode

Gem registrering

Billede 86

Tast ENTER x 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPPLERENDE FØDSELSOPLYSNINGER

Fase

Forklaring

Tast

Supplerende kodning

I FØDSELSSYSTEMET vælges:

Billede 87

 

En genvej fra SYSTEMMENU er:

 

Billede 88

 

Billede 89

 

Cpr-nummer udfyldes med patient cpr.

 

Alternativt tjekkes at indlæggelsen er i kontekst:

Billede 201

Billede 91

Registrer start tidspunkt for

Veer

Vandafgang

Presseveer

 

Kontroller om forslåede dato er korrekt:

Billede 92

 

Ved manglende oplysninger: Skriv UP=Uoplyst

 

Registrer med time og minut

Eks. 0800 for kl. 8

 

 

 

Billede 93

Fostervand

Mængde

og farve

Registrer mængde og farve:

Billede 94

 

Billede 95

 

Brug ”?” i felt for muligheder:

Billede 96

Vælg med X

Placentas fødsel

Tid og vægt

Registrer tidspunkt og vægt i gram:

Billede 97

 

 

 

Ved gemelli registreres samlede placentae vægt.

 

 

Ved ukendt tidspunkt for placenta fødsel: UP= Uoplyst

 

Registrer time og minut

Eks. 1530 for 15:30

 

Skriv eks. 500 = 500 gram

 

Billede 98

Blødning

Registrer blødning i interval;

Billede 99

Fremkald valg med ”?”

Billede 100

Vælg med X

 

 

Scalp pH

Såfremt der er taget Scalp pH under fødslen, kan denne registreres

Billede 101

 

Brug talværdi med to decimaler

Antibiotika

Såfremt der er givet antibiotika under fødslen, kan dette registreres med J

Billede 102

Feltet er forudfyldt med N for nej

 

J eller N

Uterus kontraherende

Indgift af syntocinon, methergin etc. registreres:

Billede 103

 

 

 

 

Der kan vælges flere uteruskontraherende midler på en gang.

Fremkald valgmuligheder med ”?”

Billede 104

Vælg med X

Oplysninger om planlagte fødested og

reelle fødested

Oplysning om evt. overflytning af barn til børneafdeling.

 

 

 

Billede 105

 

Med ”?” fremkaldes valgmuligheder.

Billede 106

Vælg med X

 

J/N for barn overflyttet

Oplysning om ambulant fødsel

 

Billede 107

 

Billede 108

 

Tast J eller N

for ja/nej

Supplerende oplysninger

Supplerende oplysninger om moderen skal registreres (tryk F8)

Billede 206

 

Tryk ”?” for muligheder. Vælg med X.

 

 

REGISTRERING AF BARN

Fase

Forklaring

Tast

Registrering af Barn

I FØDSELSSYSTEMET vælges:

Billede 109

 

Tjek at kontakten/indlæggelsen er i kontekst:

Billede 202

 

Billede 111

 

 

 

Hent nyt cpr-nummer til barn

 

*Barnets fødselsdato, kl., og vuggeafsnit registreres

Billede 112

 

 

Billede 113

 

Barnets køn angives:

Billede 114

 

Kontroller at du har registreret rette køn:

Billede 115

 

Ved flerfoldsfødsel registreres TVA med A, TVB med B osv.

Gentag processen fra * ved TVB/C etc.

 

 

 

 

 

Tast dato, time

minut og

afsnitskode

 

 

 

Shift F9 = F21

For at hente cpr

 

 

 

Tast D=dreng

Tast P=pige

 

 

 

 

 

 

 

J eller N

 

 

 

 

 

Billede 116

Cpr-oplysninger registreres:

Det hjemhentede cpr-nummer placeres automatisk i et ”CPR-billede”:

Billede 117

 

Gem CPR-oplysninger:

Billede 118

 

Forlad Cpr-billede:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tast J og ENTER

 

Tast F1

Indlæggelse af barn

Billede ”opret indlæggelse for barn” fremkommer:

Billede 204

 

 

Udskriv etiket til barnearmbånd. Vælg antal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billede 203

 

Tast ENTER

Henvisning til barnekontakt

Henvisning oprettes automatisk med indlæggelsen:

Billede 205

 

 

 

 

Vigtigt:

Tast F1 i dette billede

 

Registrer barne-undersøgelse

Der returneres automatisk til barnebilledet:

Billede 122

 

 

 

For valg af fosterpræsentation:

 

 

K-vitamin registreres:

Vægt registreres i gram.

Længde, abdominal- og hovedomfang registreres i cm.

OBS. Hvis måling ikke er foretaget angives ”0”.

 

Tast ”?” for valgmuligheder.

 

I=injektion

D=dråber

N=ingen

Apgar-score

Apgar i 1. minut og 5. minut registreres:

 

Minut for Apgar 10 registreres:

Billede 123

 

Ved registrering af Apgar-score <10 fremkommer boks:

Billede 124

 

Angiv værdi 0-10

 

Angiv værdi 1-99

 

 

 

 

 

 

 

Angiv værdi 0-2

i alle felter.

Bemærkning til eget brug

og til sundheds-plejersken

Skriv bemærkning:

Billede 125

 

Bemærk: Denne sendes til sundhedsplejersken

 

Skriv fri tekst

Sugning

Billede 126

 

Ved Ja afkræves oplysning om sted:

J eller N

 

Sæt X

Blodsukker

Registrer om der er taget blodsukker på barn:

Billede 127

Er forudfyldt med N

J eller N

NS- pH

Registrer NS-pH og evt. Base-excess

Billede 128

 

Ved uoplyst venøs eller arteriel værdi: UP

 

 

 

Angiv værdi med to decimaler.

Billede 129

Barne diagnose

Registrer barnets diagnoser:

Billede 130

Der skal som minimum registreres en DZ38* diagnose.

 

Brug ”?”

Væg med X

Registrer dødfødt barn

Registrer fødselstidspunkt;

 

Undlad at taste F21

 

Billede til registrering fremkommer:

Billede 131

 

Fremkommer billedet ved en fejl, såfremt man glemmer F21 men trykker ENTER:

Tast dato, time, minut

Tast ENTER

 

Skriv værdier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forlad blot billedet med F1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFSLUTNING AF MOR OG BARN

Fase

Forklaring

Tast

Afslut barn

Registrering af barnet skal afsluttes. Dette gøres i:

Billede 132

 

Billede 133

 

Ved manglende registreringer fremkommer fejlmeddelelse:

Billede 134

 

 

Billede 135

 

Skriv J

For at afslutte

 

 

Tast ”Ctrl”

og foretag

manglende registrering.

Afslut moder

Moder afsluttes i:

Billede 136

 

Billede 137

 

Ved manglende registreringer fremkommer fejlmeddelelse:

Billede 138

 

 

Billede 139

 

Skriv J for at afslutte

 

Tast ”Ctrl”

og foretag

manglende registrering

 

Oplysninger om diagnoser, procedurer og tillægskoder er nu sendt til henholdsvis barnets og moders indlæggelses-kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANMELDELSER

Fase

Forklaring

Tast

Udskriv anmeldelse til

jordemoder-center.

Send anmeldelse til

Sundheds-plejerske og

sognepræst

 

I FØDSELSSYSTEMET vælges:

Billede 140

 

 

 

Billede 141

 

 

 

Vælg patient/ indtast cpr-nummer:

 

Kontroller at kontakten er i kontekst:

Billede 142

Billede 143

 

Lav samlet bestilling af alle anmeldelser samt barnejournal:

Billede 144

 

Bestil evt. anmeldelse enkeltvis:

Billede 145

 

 

Fødselsanmeldelse til sundhedsplejerske og sognepræst sendes automatisk hvorfor disse anmeldelser pr. automatik heller ikke printes.

 

 

 

 

 

Tast X

 

Tast ønskede antal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLYTNING

Fase

Forklaring

Tast

Flytning af

moder til andet afsnit, fx.

barselsafsnit eller patienthotel

I FØDSELS SYSTEMET vælges:

Billede 147

 

En genvej fra SYSTEMMENU er:

 

Billede 148

 

Billede 149

 

Indtast cpr-nummer:

 

Vælg evt. kontakt:

 

Tjek at kontakt er i kontekst:

Billede 150

Billede 151

 

Billede 152

 

Registrer flytte-dato, klokkeslæt og til hvilket afsnit som flyttes:

Bemærk at der kun flyttes indenfor eget område eller nærmere definerede adresseafsnit.

Billede 153

  • UDSKRIVNING/OVERFLYTNING

Fase

Forklaring

Tast

Udskrivning/

Overflytning

I FØDSELS SYSTEMET vælges:

Billede 154

 

En genvej fra SYSTEMMENU er:

 

Billede 155

 

Billede 156

 

Registrer udskrivning:

Billede 157

 

Udskrevet til:

 

Skriv dato og klokkeslæt

 

 

 

 

 

Anvend ”?” for muligheder

Eks. HJ = hjemmet

 

Overflytning til anden afdeling

 

Eks. af barn til børneafdeling

Ved overflytning udfyldes med sygehus/afdelingskode hvortil patienten overflyttes:

Billede 158

 

 

 

 

Ved overflytning oprettes indlæggelse i modtagende afdeling:

 

 

 

 

 

Kald klassifikationssøgning med ”?”

Billede 159

 

Tast J for opret indl/venteforløb.

  • TIDLIGERE BEHANDLINGSOVERSIGT

Fase

Forklaring

Tast

 

Se tidligere

Kontakter

I FØDSELS SYSTEMET vælges:

Billede 160

 

En genvej fra SYSTEMMENU er:

 

Billede 161

 

Billede 162

 

Indtast cpr-nummer:

Skal ikke udfyldes:

Billede 163

Billede 164 Billede 165

 

Oversigtsbillede

Billedet viser bl.a.:

Om der er kritiske medicinske data.

Patientens tidligere og nuværende kontakter (indlæggelser, ambulante indskrivninger og skadekontakter)

Igangværende og afsluttede henvisninger.

 

 

 

 

Oversigt over afsluttede interne henvisninger

Billede 166

 

 

Tast I for at se henv.

Adgang til

E-journal

Direkte adgang til E-journal er:

F23 (Shift+F11)

Sortering i oplysninger

Tast enter en ekstra gang, så billedet bliver blanket og der bliver mulighed for at vælge/fravælge oplysninger:

Billede 1

 

 

 

 

 

Tast X for at vælge/fravælge

 

Tast ALT + F1 på en af linjerne for at se hjælpetekst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • OPRETTELSE AF
   MIDLERTIDIGE FØDSELSOPLYSNINGER

Fase

Forklaring

Tast

 

Oprettelse af midlertidige fødselsoplysninger/oplysninger fra graviditeten, til brug på fødsels-kontakten

Du starter i SYSTEMMENU og vælger

Billede 167

Derefter vælges:

Billede 168

 

 

En genvej fra SYSTEMMENU:

 

 

Billede 169

 

Billede 170

 

 

Billede 171

 

 

Vinduet ”Aktuel/ tidligere graviditet” åbnes:

Billede 172

 

Indtast cpr. nr.:

 

Billede 173

Registrer graviditetsoplysninger

Registrer S.M. dato:

Registrer beregnede terminsdato

Registrer vurdering af sikker beregning/sikker S.M.dato:

Registrer evt. ULS-termin:

 

Ved uoplyst S.M.dato: UP=uoplyst

Billede 174

Billede 175

Billede 176

Billede 177

 

Billede 178

Registrer ”egen jordemoder” = konsultationsjordemoder

Registrer konsultationsjordemoderens 4-cifrede personalekode:

Billede 179

Udskriv svangerskabs-

attest

Svangerskabsattest udskrives til den gravide.

Kan gøres i enten GRA eller IND

 

 

Den gravide kan anvende denne som attest til arbejdsgiver/kommune.

 

Svangerskabsattesten skal underskrives af jordemoder. Udleveres ifm. jordemoderbesøg.

Tast talværdi for ønskede antal attester:

 

Billede 182

 

Billede 183

 

 

 

 

 

Billede 184

Genbrug registreringer fra tidligere graviditet

 

Såfremt man under oprettelse/ajourføring ønsker at tage

udgangspunkt i tidligere registrerede fødselsoplysninger kan F7 benyttes i FØ,GRA.

 

Ved aktivering af F7 fremkommer et vindue med tidligere registrerede fødselsoplysninger. Såfremt der foretages et valg, kopieres oplysningerne til registreringsbilledet.

 

Billede 185

 

F7 = Kopier tidligere

registreringer.

Billede 186