Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Primær visitation, Ortopædkirurgisk fællesvisitation

 

Fremgangsmåde

Elektroniske henvisninger

 • • Fremsøg indkomne henvisninger i PAS (HE,PST) for afdelingskode 800153 (Ortopædkirurgien)

 

 • • Udskriv alle indkomne henvisninger:

  • ➢  Tast F4 for at udskrive oversigt

 • ➢ Tast F8 for at udskrive alle henvisninger

 

OBS! Skift udskrivnings-setup til enkeltsidet for udskrivning af interne henvisninger

 

 • • Gentag ovenstående for følgende afdelingskoder:

  • ➢ 8001539

  • ➢  8001536

 • ➢ 8001531

 

Papirhenvisninger

 • • Registrer henvisning i PAS

 • ➢ HE,HVF

 • ➢ Indtast CPR-nr., henv.dato og SKS-kode for Ortopædkirurgien (800153)

 • ➢ Tast ”Enter” + F1

 • ➢ Udfyld ”Henvist fra”, ”Henv.måde”, ”Henv.diagn.” og ”Visitator”

 

Visitation og fordeling af henvisninger

  • ➢  Slå hver enkelt henvisning op i PAS – HE,HVF

  • ➢  Påfør henvisningsdiagnose

  • ➢  Påfør visitatorkode/fagområdekode

  • ➢  Tast Shift + F4 for at sende besked om modtagelse af henvisning til henvisende læge

  • ➢  Tast F4 og påfør lokation 8001 5390 (Ikke nødvendigt for henvisninger til Alloplastikområdet)

  • ➢  Henvisninger fordeles på tværs af de ortopædkirurgiske matrikler i henhold til følgende fordelingsoversigt

 

  • ➢  OBS! Tilsynshenvisninger (interne) afsluttes ved den primære visitation: Henv.status AH + Dato
   og lægges i ”henvisningsbakke”

 

 

FORDELINGSOVERSIGT

Visitatorkode/

fagområde

Bemærkninger til den primære visitation

 

SKOP = IDRÆT

 

Henvisninger fordeles efter geografi mellem Aalborg, Hjørring og Thisted.

OBS undtagelse:

 • • Hoftehenvisninger fordeles efter geografi mellem Aalborg og Hjørring

BØRN =
Børn under 15 år + rekonstruktionspatienter (børn og voksne)

Alle henvisninger videregives til Børn/Rekonstruktion i Aalborg.

OBS undtagelser:

 • • Skoliose/kyfose (undtagen hvis benlængdeforskel) videregives til RYG (Aalborg)

 • • Menisklæsion/vrid i knæ videregives til SKOP (Aalborg)

 • • Springfinger/digitus saltans videresende til HÅND (Farsø)

 • • Udfyldninger/knuder videregives til TUMOR (Aalborg)

 

FOD

Alle henvisninger videregives til Fodområdets sekretærteam i Aalborg, som tager stilling til den videre fordeling

OBS undtagelser:

 • • Ankelfrakturer (nyere og mhp. fj. af materiale) videregives til TRAU

 

HÅND

 

Alle henvisninger overføres elektronisk til Hjørring (8001 53G0)

OBS undtagelse:

 • • Henvisninger med henvisningsdiagnose ”karpaltunnelsyndrom” overføres elektronisk til Frederikshavn (8001 53IH)

SKUL =
SKULDER/ALBUE

 

 

Alle henvisninger overføres elektronisk til Farsø (8001 53P0)

 

 

RYG

 1. 1. Alle henvisninger overføres elektronisk til Neurokirurgisk Afd.: 8001317

OBS undtagelse: Skoliose/kyfose videregives til RYG (Aalborg)

 1. 2. Henvisninger, som kommer tilbage fra Neurokirurgisk Afd. videregives til RYG (Aalborg)

TRAU

Henvisninger med henvisningsdiagnose ”Gener ved osteosyntesemateriale” fordeles efter tidligere behandlingssted eller geografi mellem Aalborg, Hjørring og Thisted

 

SÅR

Henvisninger fordeles efter geografi mellem Aalborg, Farsø og Hjørring

OBS undtagelse:

 • • Diabetiske fodsår videregives til FOD i Aalborg

 

TUM

Alle henvisninger videregives til Aalborg

OBS undtagelse:

 • • Ved mistanke om sarkom, eller anført tumorpakke - RING til tumorsekretær (62326)

 • • Henvisninger med ”tumordimser” fra skulder og op overføres til ØNH-afd.

 

ALLO

(HOFTER + KNÆ)

Alle henvisninger videregives til Alloplastikområdets visitator i Aalborg, som tager stilling til den videre fordeling.

OBS undtagelser:

 • • Hoftehenvisninger påført ”CAM”, ”pincher”, ”trochanterbursit”, ”labrum læsion” skal visiteres ved Idrætssektoren

 

 

Fordeling af henvisninger i Aalborg

 • • SKOP: Idrætsklinikkens sekretærer, Medicinerhuset

 • • BØRN: Børne- og rekonstruktionssekretærerne i ambulatoriet, forhallen

 • • FOD: Fodområdets sekretærteam på kontor 3

 • • RYG: Rygsekretærerne på 2. sal

 • • TRAU: Traumesekretærerne i ambulatoriet, forhallen

 • • SÅR: Sårsekretæren i ambulatoriet, forhallen

 • • TUM: Tumorsekretæren i ambulatoriet, forhallen

 • • ALLO: Postbakke (”Til visitator”) på det store kontor på 2. sal

 

Elektronisk overførsel af henvisninger til Hjørring, Frederikshavn, Farsø og Thisted

Når henvisningsdiagnose og visitator er påført i HE,HVF:

  • ➢  Tast F4 - Boksen ”Ændring af henvist til” popper op

  • ➢  Tast afdelingskode på den afdeling, henvisningen skal overføres til

  • ➢  Tast ”J” for at overføre henvisning til valgte afdelings Edifact-postkasse

 

ORTOPÆDKIRURGIENS AFDELINGSKODER

Aalborg

8001 5390

Farsø

8001 53P0

Hjørring

8001 53G0

Frederikshavn

8001 53I

Thisted

8001 53A

 

Trækning af liste HE,IHH

Indimellem er der henvisninger, som af en eller anden teknisk årsag ikke bliver skrevet ud.

For at blive opmærksom på disse henvisninger skal listen HE,IHH trækkes i PAS hver dag i forbindelse med den primære visitering. Listen giver et overblik over indgående henvisninger, der ikke er blevet gjort noget ved i systemet.

 

Henvisninger markeret med *FEJL*

Indimellem er der henvisninger, der bliver markeret med *FEJL* i henvisningspostkassen.

Disse henvisninger skal der gøres noget særligt ved – jf. vedhæftet ”Vejledning for håndtering af fejlhenvisninger (…)”

 

Dannelse af erstatnings-CPR-nr.:

Ved modtagelse af papir-henvisning uden CPR-nr. tjekkes først i HE,CPR om patienten allerede har et erstatnings-CPR-nr. Hvis ikke oprettes et efter følgende opskrift:

 

Eksempel: Marie Jensen, født 23. januar 1975

 

Billede 1

 

HENVISNINGSDIAGNOSER TIL PRIMÆR VISITATION

Fagområde

Diagnosekode

ALLO (HOFTE)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLO (KNÆ)

 

M16.9 - hofteledsartrose UNS

M87.9 - knoglenekrose UNS

T93.1 - følgetilstand efter fraktur af lårben/hoftefraktur

S70.0 - kontusion af hofte

T84.5 - infektion eller inflammation omkring ledprotese

M76.8 - anden entesopati på underekstremitet (Intern springhofte)

M70.6 - trochanter bursit (Ekstern springhofte)

Q65.8F - hofteledsdysplasi

G57.0 - piriformisyndrom

M96.8A - Girdlestone

Q65.8 - CAM

M70.8 - labrumlæsion

M24.0 - mus

M21.8 - deformis coxae vara

M53.3A - coccygodyni (haleben)

M16.1 - hofteartrose

T84.0A - mekanisk komplikation til hofteprotese (Løs hofteprotese)

Z96.6A - tilstand med hofteprotese (Hvor ikke oplagt løs)

 

M17.1 - knæledsartrose

T84.0B - mekanisk komplikation til knæprotese (Løs knæprotese)

Z966B - tilstand med knæprotese (Hvor ikke oplagt løs)

BØRN

Q65.8 - anden medfødt misdannelse i hofte

Q65.8F - hoftedysplasi

FOD

M20.4 - digitus malleus/hammertå

S93.4 - distorsion af ankel UNS

M20.2 - hallux rigidus

M20.1 - erhvervet hallux valgus

G57.6A - Mortons metatarsalgi

M93.2 - osteoshondritis dissecans

M76.6 - achilles tendinitis

L60.0 - nedgroet negl

Q66.6D - pes planovalgus

M21.3 - erhvervet dropfod

M67.4 - ganglion

E11.5B - diabetisk fodsår

HÅND

M18.9 - artrose i tommelfingers rodled UNS

G56.0 - karpaltunnelsyndrom

M65.4 - tenovaginitis styloideae radii (de Quervain)

M65.3 - springfinger (Digitus saltans)

M72.0 - Dupuytrens kontraktur

M67.4 - ganglion

M65.3 - springfinger

RYG

M54.9 – rygsmerter UNS

M41.9 - skoliose UNS

M48.0 - spinalstenose

SKOPI (Idræt)

M23.9 - knæledslidelse UNS

M71.2 - synovialcyste i knæhase (Bakercyste)

M70.5 - anden bursitis i knæ

M22.4 - kondromalaci i patella

M22.0 - habituel patellaluksation

M23.4 - mus i knæled

S76.1 - læsion af muskel og sene af m. quadriceps femoris

M70.6 - bursitis trochanterica

TUMOR

D17.3 - lipom i hud eller underhud

DZ031 - observation pga. mistanke om kræft

SÅR

L02.4 - absces, furunkel eller karbunkel i huden på ekstremitet

L89.9 - decubitus UNS

L97 - sår på ben

SKULDER/ALBUE

M759 - skulderlidelse

S50.9 - overfladisk læsion af albueregion eller underarm UNS

ANDET

M25.5 - ledsmerter

M25.8 - anden lidelse