Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Tilmelding og afholdelse af Multidiciplinære konferencer (MDT) med deltagelse af Onkologiske speciallæger

Beskrivelse

Der afholdes ugentligt mange konferencer med deltagelse af relevante specialer (se bilag), hvori onkologiske speciallæger deltager. Konferencerne foregår på forskellige lokalisationer på Syd eller Nord, dog foregår Mammakonference med Sygehus Vendsyssel, Hjørring, som video- og/eller telefonkonference på fastlagt ugentligt tidspunkt.

Tilmelding af patienter samt efterfølgende planlægning af patientforløb ud fra lægelig beslutning varetages af lægesekretærer tilhørende de involverede specialer.

 

Tilmelding af patienter

Det er forskelligt fra konference til konference, hvordan patienter tilmeldes og hvilket journalmateriale, som skal være tilgængeligt

 

Definition af begreber

MDT = multidiciplinær = flere lægelige specialer.

e.o. = efter ordination

 

Målgruppe – modtagelse

Fagpersonale – fortrinsvis lægesekretærer.

 

Formål

Sikre kendskab til konferencerne samt detailviden om tilmelding af patienter, der er i forløb på Aalborg Universitetshospital, suspekt for eller i behandling for en kræftsygdom, som kræver involvering af flere lægelige specialer. Dette for at sikre optimalt behandlingstilbud for den enkelte kræftpatient og involvering af rette lægelige kompetencer samtidig med at lette overgange mellem de lægelige specialer i afdelingerne.

Problemstilling

Sikre rette kompetencer til rette patienter på relevant tidspunkt ved diagnostik af kræftsygdom og evt. senere udvikling.

Metode

Lægesekretærer tilknyttet onkologisk speciale tilmelder patienter til rette konferencer e.o. læge i specialet. Efterfølgende sikrer lægesekretæren udførelse af konferencebeslutning samt opfølgning/planlægning af patientens forløb og evt. henvisning til nyt speciale. Navngivne lægesekretærer har ansvar for alle konferencer.

Bilaget over tilmelding af konferencer revideres løbende ved ændring i arbejdsgange/aftaler af ledende lægesekretær Sussi Vestergaard i Speciale for Kræftbehandling.