Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Stikuheld samt forholdsregler mod smitte efter uheld – Akutafdelingen afsnit 402, RHN

 

Beskrivelse

Når en patient henvender sig i Akutmodtagelsen grundet en stikskade, fordeles opgaver og ansvar.

 

Det er sekretærens ansvar at registrere patienten (=skadelidte) som ”Skade” med diagnosekoden: DZ042 – Kontakt mhp undersøgelse og observation efter arbejdsulykke”.

 

Det er sygeplejerskens opgave at:

 • • Tjekke/sikre at hudlæsionen er rengjort og renset (Vask med vand og sæbe. Påføring af jod 2,5 % - 5 % 2 gange)

 • • Kontakte en behandlersygeplejerske eller akut-forvagt med henblik på risikovurdering og journalskrivning.

 

Det er behandlerens opgave at:

 • • Optage skadejournal (anvend altid skabelon ”Stikuheld” (se nedenfor)) indeholdende:

  • Skadetidspunkt

  • Skadebeskrivelse

  • Skadelidtes hepatitis B & C virus immunstatus

  • Om skadelidte er gravid

  • Navn og CPR-nr. samt evt. risikogruppe og hepatitis B & C virus immunstatus for ”smittekilden” anføres altid.

 • • Vurdere behovet for blodprøvetagning og vaccination ud fra risikovurderingen.
  Det er tilladt at slå smittekilden op i EPJ, for at kunne gennemføre denne vurdering.
  Skabelonen følges altid ved denne risikovurdering, et ”ved ikke” regnes som ”nej”.

 • • Hvis der findes indikation for blodprøvetagning, skal kopi af notatet sendes til gastromedicinsk speciallæge på afsnit 205a

 • • Informere skadelidte om at anmelde uheldet som arbejdsskade hos sin nærmeste leder, hvis uheldet er arbejdsrelateret.
   

Definition af begreber

Stikuheld – uheld, hvor man eksponeres for blod eller sekreter, men ikke ekskreter (medmindre disse er blodtilblandede). Eksponeringen kan ske ved penetrerende hudlæsioner og ved kontaminering via ikke-intakt hud, slimhinder eller øjne.

Behandler – behandlersygeplejerske eller læge i Akutmodtagelsen

Målgruppe

Alle patienter udsat for stikuheld.

Formål

At give ensartet behandling for personer udsat for stikuheld.

Referencer

Der henvises til Infektionshygiejnens instrukser:

Forholdsregler mod smitte ved uheld Hepatitis B og C

HIV – forholdsregler mod smitte efter erhvervsbetinget uheld

 

 

 

Find skabelon ”Stikuheld”

 

cid:image001.png@01D433A9.D1FF8320

 

 

Skabelon ved diktering af skadekort

Anamnese

Skademekanisme

 

 

Dato/Tidspunkt for stik

 

 

Forholdsregler efter stik

 

 

Skadelidtes tlf. nr

 

Skadelidte

CPR-nummer

 

JA

NEJ

ÅRSTAL

 

Immunstatus

Vaccineret for hep. B

 

 

 

 

 

Tidligere hep. B infektion

 

 

 

 

 

Tidligere hep. C infektion

 

 

 

 

 

Gravid

 

 

 

Smittekilden

CPR-nummer

 

 

 

 

 

Generelle risikofaktorer Hep. B/C

Nuværende eller tidligere iv-misbruger

 

 

 

 

 

Indvandrer fra højrisiko område

 

 

 

 

 

Icterus

 

 

 

 

 

Kanyle fundet under forhold, som sandsynliggør, at kanylen er efterladt af stofmisbruger

 

 

 

 

 

Blod fra laboratoriets multikanalanalyseudstyr

 

 

 

 

Hep. B specifikke risikofaktorer

Down´s syndrom

 

 

 

 

 

Mentalt retarderet og bor på institution

 

 

 

 

 

Homoseksuel med mange partnere

 

 

 

 

Hep. C specifikke risikofaktorer

Hæmofilipatient

 

 

 

 

 

Hæmodialyse patient

 

 

 

 

 

Multitransfunderet

 

 

 

 

HIV specifikke risikofaktorer

Mænd, der har sex med mænd

 

 

 

 

 

Fra et land med høj HIV-prævalens (især Afrika syd for Sahara)

 

 

 

 

 

Nyfødt barn af HIV-positiv mor

 

 

 

 

 

Personer med seksuel partner, der vides at være HIV-positiv

 

 

 

 

 

Intravenøse stofmisbrugere

 

 

 

 

 

 

Svar

Handling

Generelle råd

Hvis ansat på RHN

NEJ (eller ”ved ikke”) ved alle risikofaktorer

 

Der gøres ikke yderligere

Skadelidte informeres om at uheld skal anmeldes som arbejdsskade

Egen afdelingsledelse kan vurdere behov for forebyggende vaccination for Hep. B

JA til én eller flere af risikofaktorerne

Hepatitis B

Stikuheldsprofil (”Stik”) på skadelidte og hvis muligt på kilde med svar til gastromedicinsk speciallæge på afsnit 205a

Vaccination med 1ml Engerix B, hvis >25år efter sidste vaccination

Skadelidte informeres om at uheld skal anmeldes som arbejdsskade

Aftale vaccinationsserien med skadelidte til efter 1, 2 og 12 måneder i Medicinsk dagafsnit 404 (hvis ansat på regionalt sygehus), eller via egen læge (hvor regionen betaler).

Hepatitis C

Stikuheldsprofil på skadelidte og hvis muligt på kilde med svar til gastromedicinsk speciallæge på afsnit 205a

Bestil HCV-RNA til om 4 uger med svar til gastromedicinsk speciallæge på afsnit 205a

Skadelidte informeres om at uheld skal anmeldes som arbejdsskade

 

HIV

Stikuheldsprofil på skadelidte og hvis muligt på kilde med svar til gastromedicinsk speciallæge på afsnit 205a

Kontakt infektionsmedicinsk bagvagt, AaUH (60009) mhp. om der skal startes post ekspositionsprofylakse. OBS tidsfaktor er vigtig: skal gøres hurtigst muligt

Skadelidte informeres om at uheld skal anmeldes som arbejdsskade

 

HUSK: kopi af skadekort skal sendes til gastromedicinsk speciallæge på afsnit 205a, hvis der tages blodprøver.