Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende - Rammer for seminar

 

Formålet med seminaret:

At den studerende reflekterer over praksis, hvor refleksionsprocessen foregår mundtligt sammen med de andre studerende på afdelingen/semesteret, en klinisk vejleder og en underviser fra radiografuddannelsen på UCN. På den måde kan der gives nye perspektiver på refleksionen.

At den studerende anvender og kombinerer relevant teori i refleksion over praksis.

 

Praktiske rammer omkring seminaret:

 • • En gruppe studerende (minimum 3 – maksimum 5) på samme uddannelsesniveau, en klinisk vejleder samt en underviser fra skolen mødes på et af de kliniske undervisningssteder eller på UCN.

 • • Seminaret afholdes fast onsdage i uge 17/46. Seminaret afholdes på UCN, hvor der tilrettelægges 3 sideløbende seminarer, med en underviser og en klinisk vejleder repræsenteret ved hver. Studiekoordinatoren booker lokaler og koordinerer med de uddannelsesansvarlige, hvilken underviser der tilkobles de enkelte seminargrupper. De ansvarlige kliniksteder opretter dialogforum på Praktikportalen til aflevering af materiale og til kobler underviser til gruppen. Ved ændringer i gruppesammensætning orienteres Praktikkoordinator.

 

 • • Grupperne er som følger:

Gruppe

Ansvarlig kliniksted forår uge 17

Ansvarlig kliniksted efterår uge 46

Gruppe 1: Farsø(T), Aalborg 1(O), Thisted 1(T), Frederikshavn 1(O).

Thisted

Frederikshavn

Gruppe 2: Hobro(O), Thisted 2(O), Hjørring 1(T).

Hjørring

Hjørring

Gruppe 3: Aalborg 2(T), Hjørring 2(O), Frederikshavn 2(T).

Aalborg UH

Aalborg UH

T = Patientforløbsbeskrivelse med teknisk fokus O = Patientforløbsbeskrivelse med fokus på omsorg

 

 • • Program for dagen:

 

8:30-9:00

Rammer for dagen samt præsentation

9:00-9:05

Pause

9:05-9:50

Første refleksionsøvelse

9:50-10:10

Pause

10:10-10:55

Anden refleksionsøvelse

10:55-11:00

Pause

11:00-11:45

Tredje refleksionsøvelse

11:45-12:30

Pause

12:30-13:15

Fjerde refleksionsøvelse samt evaluering

Med forbehold for ændringer

 

 

Forberedelse:

 • • Den udvalgte patientforløbsbeskrivelse skal være deltagerne i hænde på Praktikportalen, senest én uge før seminaret gennemføres.

 • • Samtlige deltagere i seminaret forbereder sig til den fælles diskussion ud fra det tilsendte patientforløbsbeskrivelse. De studerende skal forberede og sende mindst 2 spørgsmål til hver af de andre studerendes patientforløbsbeskrivelser senest to dage før seminaret gennemføres på Praktikportalen.

 • • Alle studerende skal deltage aktivt i seminaret. Vejleder og underviser fungerer primært som ordstyrer ved seminaret og bidrager kun med indlæg i form af spørgsmål, i tilfælde af træghed i fremlæggelse og diskussion.

 • • Tidsmæssigt planlægges der med 45 minutter til fremlæggelse og diskussion pr. studerende.

Rammer for refleksionsøvelsen:

Fremlæggelse og diskussion (max 45 minutter pr. studerende):

 • • Seminaret indledes med at den studerende mundtligt fremlægger en kort gennemgang af forløbsbeskrivelsen og de fremkomne problemstillinger.

 • • Den studerende fremlægger den problemstilling, der skal belyses nærmere, samt begrunder valg af teorier.

 • • Dernæst præsenterer øvrige studerende efter tur de associationer, de har fået ved gennemlæsning af det skriftlige oplæg (egne erfaringer og teoretiske begreber med relation til lignende problemer) og som har dannet grundlæg for stillede spørgsmål.

 • • Efterfølgende diskuterer de studerende den konkrete problemstilling ud fra de valgte teorier samt associationer og spørgsmål, hvor disse er relevante.

 • • Diskussionen afsluttes med konklusion og mulige perspektiver af denne i forhold til de studerendes fremtidige praksis.

 • • Seminaret afsluttes med en mundtlig evaluering.

 

Tidsplan

I semesterets 5. uge om fredagen kl. 12 afleveres den første patientforløbsbeskrivelse samt bearbejdning.

I semesterets 8. uge om fredagen kl. 12 afleveres den anden patientforløbsbeskrivelse samt bearbejdning.

Én uge før seminaret skal de studerende aflevere deres skriftlige oplæg på praktikportalen.

To dage før seminaret sender de studerende 3 spørgsmål til hver af de andres oplæg på Praktikportalen (2. semesterplan, radiografuddannelsen, 6. juni 2017).