Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende – Mål for CT undersøgelser 4. semester

 

Foruden de overordnede mål som er gældende for semestret, er nedenstående mål mere specifikt uddybet.

Apparatur:

Den studerende skal have viden om og færdigheder i at kunne anvende, samt kunne reflektere over (det er den teori vi forventer, at du har med dig):

 • • Hvordan er en CT skanner opbygget.

 • • Hvordan foregår billeddannelsen ved CT.

 • • Sekventiel/Axial og helical/spiral teknik, eks. snittykkelse og pitch faktor

 • • Detektorsammensætning

 • • Dosis modulering.

 • • Strålehygiejne og hygiejniske principper.

 • • Artefakter.

 • • Billedkvalitet.

 • • Algoritmer

 • • Anatomi, fysiologi og patologi.

 

Desuden skal den studerende selvstændigt kunne:

 • • Udføre de for stuen almindelige forekommende undersøgelser.

 • • Klargøre stuen, herunder tjekke akutkasse samt ilt og sug.

 • • Indhente relevant oplysning om forundersøgelser.

 • • Informere/vejlede patienten relevant før, under og efter undersøgelsen, så der sikres patient inddragelse.

 • • Informere/vejlede pårørende og personale relevant før, under og efter undersøgelsen.

 • • Varetage patientens behov for omsorg og pleje.

 • • Redegøre for kontraststoffets opbygning.

 • • Redegøre for kontraindikationer for kontrastindgift (i.v.)

 • • Redegøre for akutkassens indhold og anvendelse.

 • • Anlæggelse af venflon under supervision.

 • • Klargøring af i.v. kontrast under supervision.

 • • Observere pt. før, under og efter undersøgelsen, samt handle på evt. reaktioner.

 • • Kritisk billedevaluering, i forhold til gældende billedkriterier.

 • • Generel evaluering og refleksion over planlægning og afvikling af undersøgelsen.

 • • Identificere og afgrænse egen rolle i forbindelse med undersøgelse af dårlige patienter, hvor der er andre personalekategorier tilstede.

 • • Udfører sikker patient identifikation med closed loop udfra modalitets specifikt stop op

 • • Arbejde ergonomisk.

 • • Overholde sit kompetenceområde.