Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende - Mål for knogle undersøgelser, 4. semester

 

Foruden de overordnede mål som er gældende for semestret, er nedenstående mål mere specifikt uddybet.

Undersøgelser: Den studerende skal selvstændigt kunne varetage afdelingens mest almindeligt forekomne undersøgelser. Desuden skal den studerende kunne fotografere afdelingens komplicerede undersøgelser under vejledning.

 

Apparatur:

Den studerende skal have viden om og færdigheder i at kunne anvende, samt kunne reflektere over:

 • • Kv og mAs i forhold til det aktuelle organ.

 • • Grov og fin fokus.

 • • Indblænding.

 • • Raster.

 • • Manuel og automatisk eksponeringskontrol

 • • Forskellige metoder (bucky, løst loftrør, thoraxstativ).

 • • Røntgenrørets opbygning.

 • • Geometri (fokus/detektor afstand, objekt/detektor afstand.)

 • • Strålehygiejne

 • • Hygiejniske principper.

 • • DR.

 • • Hvilken betydning og funktion har de forskellige knapper.

 

Den studerende skal selvstændigt kunne:

 • • Klargøre stuen, herunder tjekke akutkasse samt ilt og sug.

 • • Arbejde ergonomisk, i forhold til stuens undersøgelser.

 • • Informere/vejlede patienten relevant før, under og efter undersøgelsen, så der sikres patient inddragelse.

 • • Informere/vejlede pårørende og personale relevant før, under og efter undersøgelsen.

 • • Varetage patientens behov for omsorg og pleje, dvs. kunne handle ex. hvis pt. bliver dårlig.

 • • Kritisk billedevaluering, i forhold til gældende billedkriterier.

 • • Anvende afdelingens PRI og RIS system.

 • • Redegøre for anatomi, fysiologi og patologi.

 • • Generel evaluering og refleksion over planlægning og afvikling af undersøgelsen.

 • • Udfører sikker patient identifikation med close loop udfra modalitets specifikt stop op.

 • • Overholde sit kompetenceområde.