Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende - Mål for MR undersøgelser, 4. semester

 

Foruden de overordnede mål som er gældende for semestret, er nedenstående mål mere specifikt uddybet.

Undersøgelser: Stuens almindelige forekommende undersøgelser.

 

Apparatur:

Den studerende skal have viden om og færdigheder i at kunne anvende, samt kunne reflektere over

 • • H-protoners opførsel i magnetfeltet.

 • • Brug af Lamor ligningen i MR teknikken.

 • • Hvordan RF medvirker til billeddannelse.

 • • Den funktionelle forskel på T1 og T2 relaksation.

 • • T1 og T2 relaksations kurverne.

 • • Anvendelsen af coils.

 • • Sikkerhedsprocedurer ved MR.

 

Anatomi, fysiologi og patologi:

Den studerende skal selvstændig kunne redegøre for:

 • • De anatomiske strukturer der bruges til planlægning af den aktuelle skanning.

 • • Forklare strukturernes udseende på T1 og T2 billeder.

 • • Valg af sekvenser i henhold til henvisning og visitering.

 • • Procedure ændringer af hensyn til patienterne.

 • • Væsentlige afvigelser fra den normale anatomi.

 

Evaluering af undersøgelses forløb og vurdering af billedkvalitet:

Den studerende skal selvstændig kunne redegøre for

 • • Den aktuelle billedkvalitet.

 • • Evt. støj/artefakter.

 • • Faktorer der kan påvirke SNR.

 • • Fysiologiske forhold, der kan påvirke billedkvaliteten.

 • • Generel evaluering og refleksion over planlægning og afvikling af undersøgelsen.

 

 

Den studerende skal selvstændigt kunne udføre og udvise kendskab til de generelle procedurer ved MR undersøgelser, herunder:

 • • Udføre de for stuen almindelige forekommende undersøgelser.

 • • Informere/vejlede patienten relevant før, under og efter undersøgelsen, så der sikres patient inddragelse.

 • • Udvise forståelse for og berolige patienter med tendens til klaustrofobi.

 • • Informere/vejlede pårørende og personale relevant før, under og efter undersøgelsen.

 • • Sørge for sikkerheden for patienten, pårørende og personale, herunder gennemgå metalskema.

 • • Varetage patientens behov for omsorg og pleje.

 • • Kunne lejre patienten hensigtsmæssigt i henhold til undersøgelsestype og i forhold til den enkelte patients behov.

 • • Klargøre MR stuen, herunder tjekke akutkasse samt ilt og sug.

 • • Redegøre for kontraststoffets opbygning.

 • • Redegøre for kontraindikationer for kontrastindgift (i.v./p.o.)

 • • Redegøre for akutkassens indhold og anvendelse.

 • • Klargøre og administrere peroral kontrast.

 • • Anlæggelse af venflon under supervision.

 • • Klargøring af i.v. kontrast under supervision.

 • • Observere pt. før, under og efter undersøgelsen, samt handle på evt. reaktioner.

 • • Vurdere coilvalg.

 • • Vælge relevant protokol i henhold til henvisning og visitering.

 • • Redegør for de forskellige snitplaner.

 • • Overholde sit kompetenceområde.

 • • Arbejde ergonomisk.

 

Den studerende skal under vejledning udvise kendskab til at:

 • • Lægge aktuelle snitplaner ind ved en omvisitering under undersøgelsen.

 • • Ændre i protokollen ved specielle behov.