Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende - Mål for Gennemlysning, 6. semester

 

Foruden de overordnede mål som er gældende for semestret, er nedenstående mål mere specifikt uddybet.

Gennemlysning foregår på stue A, 6, 8 og 9. På stuen A og 6 foretages der undersøgelser i forhold til urologi og mavetarm området. På stue 8 og 9 er fokus på karundersøgelser og behandlinger. På turnus planen er angivet hvilke stuer man skal være på.

 

Mål for stue 6 og A:

Apparatur:

Den studerende skal have viden om og færdigheder i at kunne anvende, samt kunne reflektere over:

 • • Princippet for digital gennemlysning.

 • • KV og mAs i forhold til aktuelle organ.

 • • Eksponering

 • • Raster og forstørrelsesfaktor.

 • • Blænder (bløde/hårde).

 • • Undersøgelsernes opbygning og grunden til, at de udføres, som de gør.

 • • Anatomi, fysiologi og patologi.

 

Den studerende skal selvstændig kunnet:

 • • Klargøre stuen til undersøgelse.

 • • I samarbejde med radiologen, udføre de for stuen almindelige forekommende undersøgelser.

 • • Informere/vejlede patienten relevant før, under og efter undersøgelsen, så der sikres patient inddragelse.

 • • Informere/vejlede pårørende og personale relevant før, under og efter undersøgelsen.

 • • Varetage patientens behov for omsorg og pleje.

 • • Redegøre for kontraststoffets opbygning.

 • • Identificerer kontraindikationer for kontrastindgift.

 • • Redegøre for akutkassens indhold og anvendelse.

 • • Klargøre kontrast til den aktuelle undersøgelse.

 • • Observere pt. før, under og efter undersøgelsen, samt handle på evt. reaktioner.

 • • Kritisk billedevaluering, i forhold til gældende billedkriterier.

 • • Generel evaluering og refleksion over planlægning og afvikling af undersøgelsen.

 • • Redegøre for strålehygiejniske og hygiejniske principper.

 • • Anvendelse af afdelingens PRI og RIS system.

 • • Udfører sikker patient identifikation med close loop udfra modalitets specifikt stop op

 • • Arbejde ergonomisk.

 • • Overholde sit kompetenceområde.

 

Mål for stue 8 og 9:

Apparatur:

Den studerende skal have viden om, samt kunne reflektere over:

 • • Princippet for digital gennemlysning.

 • • KV og mAs i forhold til aktuelle organ.

 • • Eksponering

 • • Raster og forstørrelsesfaktor.

 • • Blænder (bløde/hårde).

 • • Anatomi, fysiologi og patologi.

 

Den studerende skal under vejledning kunne:

 • • Klargøre stuen til undersøgelse.

 • • Undersøgelsernes opbygning og grunden til, at de udføres, som de gør.

 • • Informere/vejlede pårørende og personale relevant før, under og efter undersøgelsen.

 • • Anvendelse af afdelingens PRI og RIS system.

 

Den studerende skal selvstændigt kunne:

 • • Informere/vejlede og kommunikere med patienten relevant før, under og efter undersøgelsen, så der sikres patient inddragelse.

 • • Varetage patientens behov for omsorg og pleje.

 • • Observere pt. før, under og efter undersøgelsen, herunder vitale værdier.

 • • Varetage steril opdækning af utensiler, i forhold til en udvalgt undersøgelsestype.

 • • Redegøre for strålehygiejniske og hygiejniske principper.

 • • Udføre en gulvfunktion.

 • • Udfører sikker patient identifikation med close loop udfra modalitets specifikt stop op

 • • Arbejde ergonomisk.

 • • Overholde sit kompetenceområde.