Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende - Mål for Mammografi

 

Foruden de overordnede mål som er gældende for semestret, er nedenstående mål mere specifikt uddybet.

Undersøgelser: Mammografi, ultralyd og biopsi.

 

Apparatur:

Den studerende skal have viden om og færdigheder i at kunne anvende, samt kunne reflektere over:

 • • Projektioner.

 • • Den specielle opbygning af mammografiapparaturet.

 • • Vælge og begrunde kV.

 • • Brugen af kompression og hæleffekt.

 • • Detektor/fokus afstand og detektor/objekt afstand.

 • • Anatomi, fysiologi og patologi.

 

Den studerende skal selvstændigt kunne:

 • • Udføre de for stuen almindelige forekommende undersøgelser.

 • • Kritisk billedevaluering, i forhold til gældende billedkriterier.

 • • Varetage patientens behov for pleje og omsorg, herunder at kunne relatere dette til kriseteori.

 • • Informere/vejlede patienten relevant før, under og efter undersøgelsen, så der sikres patient inddragelse.

 • • Informere/vejlede pårørende og personale relevant før, under og efter undersøgelsen.

 • • Tage ansvar for patienten på en faglig og moralsk måde.

 • • Afslutte undersøgelsen således, at patienten oplever, at være blevet behandlet på en professionel og kompetent måde.

 • • Assistere lægen ved biopsi.

 • • Håndtere vævsprøver korrekt.

 • • Observere og videregive observationer samt relevante oplysninger til lægen.

 • • Overholde hygiejniske principper.

 • • Anvendelse af afdelingens PRI og RIS system.

 • • Generel evaluering og refleksion over planlægning og afvikling af undersøgelsen.

 • • Udfører sikker patient identifikation med close loop udfra modalitets specifikt stop op

 • • Arbejde ergonomisk.

 • • Overholde sit kompetenceområde.