Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende - Mål for Ultralyd

 

Foruden de overordnede mål som er gældende for semestret, er nedenstående mål mere specifikt uddybet.

 

Undersøgelser: Alle ultralydsundersøgelser herunder div. drænager, biopsier og punkturer.

Den studerende skal have viden om og kunne reflektere over (det er den teori vi forventer, at du har med dig):

 • • Princippet bag ultralyd.

 • • Opbygningen af og forskellen på transducere.

 • • Betydningen af ak-behandling og forundersøgelser til biopsi og drænage.

 • • Sterile- og hygiejniske principper.

 

Den studerende skal selvstændigt kunne:

 • • Klargør stuen til undersøgelse, herunder tjekke akutkasse samt ilt og sug.

 • • Indskrive/registrere patienten på scanneren.

 • • Indhente og vurdere oplysninger om relevante forundersøgelser og ak-behandling.

 • • Informere/vejlede patienten relevant før, under og efter undersøgelsen, så der sikres patient inddragelse.

 • • Informere/vejlede pårørende og personale relevant før, under og efter undersøgelsen.

 • • Opbygge gode kommunikationsrelationer, således at patienten FØR undersøgelse er tryg ved forholdene UNDER undersøgelsen, samt tryg ved forholdene EFTER undersøgelsen.

 • • Udvise forståelse for den nervøse patient og udføre hensigtsmæssige handlinger i forhold til den enkelte patients behov, herunder handle hensigtsmæssig, hvis patienten bliver dårlig under interventionen.

 • • Kunne lejre patienten hensigtsmæssigt i henhold til undersøgelsestype og i forhold til den enkelte patients behov.

 • • Dække sterilt op og redegøre for sterile principper.

 • • Assistere radiologen til div. drænager, biopsier, punkturer og kontrast undersøgelser.

 • • Viden om UL kontrast, kontraindikationer og kontrastreaktioner.

 • • Under supervision af radiolog, kunne administrere UL kontrast.

 • • Sikre cytologiske og histologiske prøver på korrekt vis.

 • • Overholde hygiejniske principper.

 • • Arbejde ergonomisk.

 • • Overholder sit kompetenceområde.

 • • Redegøre for relevant anatomi/fysiologi samt patofysiologi.

 • • Udfører sikker patient identifikation med closed loop udfra modalitets specifikt stop op.

 • • Overvejelser om de 3 kvalitetsområder i sundhedsvæsenet.

 

UGEPROGRAM FOR RADIOGRAF STUDERENDE i ULTRALYD:

 

Uge 1: stue 3,4, akutte patienter

Mandag:

Intro til ultralyd, observere og tage patienter ind

Tirsdag:

Tage patienter ind

Onsdag:

Tage patienter ind og observere steril opdækning samt observere biopsier og drænager

Torsdag:

Hjælpe med at finde forprøver i Labka til biopsier og drænager samt kokaligere patienter

Fredag:

Hjælpe med at finde forprøver i Labka til biopsier og drænager samt kokaligere patienter 

 

UGE 2 stue 3,4, akutte patienter 

Mandag:

Assistere til biopsier og drænager

Tirsdag:

Assistere til biopsier og drænager

Onsdag:

Assistere til biopsier og drænager

Torsdag:

Assistere til biopsier og drænager og hele patientforløb

Fredag:

Assistere til biopsier og drænager og hele patientforløb

 

UGE 3 stue 3,1, ambulante patienter 

Mandag:

Assistere til biopsier og drænager og hele patientforløb

Tirsdag:

Hele patientforløb

Onsdag:

Hele patientforløb.

Torsdag:

Hele patientforløb.

Fredag:

Hele patientforløb.

 

 • • Aftal studiedage med planlæggerne i god tid og det anbefales at der ikke planlægges studiedage på P-dag (se udleverede datoer) samt mandag uge et og tirsdagen i uge to og tre.

 • • I hver uge vil der så vidt muligt være en dag hvor den kliniske vejleder kommer i ultralyd og går sammen med den studerende enten til patientrelaterede forløb eller i forbindelse med at tale om teknik, forprøver og lignende.

 • • Giv dig altid tid til at læse og forstå henvisningen inden du går ind til patienten

 • • HUSK: Lav hver morgen en aftale om, hvem du skal gå sammen med.