Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende - Rammer for kvalitetsudviklingsprojekt, 6. semester

 

Formål med deltagelse i et kvalitetsudviklingsprojekt og formidling af dette:

At den studerende reflekterer over professionens udviklingsmuligheder, deltager i denne udvikling i form af et kvalitetsudviklingsprojekt og efterfølgende kan formidle resultater af udviklingsprojektet.

Der er ud fra ovennævnte indlagt to obligatoriske elementer i 6. semesters klinik:

1) deltagelse i et kvalitetsudviklingsprojekt og

2) deltagelse i formidling af kvalitetsudviklingsprojektets resultater (6. semesterplan, radiografuddannelsen, 19. april 2017).

 

Rammer for deltagelse i et kvalitetsudviklingsprojekt:

I løbet af semesteret skal de studerende (en eller flere sammen) arbejde med et kvalitetsudviklingsprojekt. Der arbejdes med en problemstilling, som har undret de studerende i forhold til kvalitetssikring på det aktuelle kliniske undervisningssted (6. semesterplan, radiografuddannelsen, 19. april 2017).

På radiologisk afdeling Aalborg Universitetshospital, arbejder gruppen af studerende sammen om udarbejdelsen af kvalitetsprojektet. De studerende vælger sammen en problemstilling som har vagt undren. Dette ud fra overordnet kvalitets områder: faglig, organisatorisk og patientoplevet kvalitet. Vi anbefaler, at arbejde ud fra kvalitetscirklen, DPSA:

Billedresultat for kvalitetscirklen

 

Der er afsat 3 uger til udarbejdelsen af projektet. De studerende har ikke mødepligt på radiologisk afdeling, mens der arbejdes på projektet. Er der et ledigt lokale på afdelingen er det muligt at være der, ellers finder de studerende selv et egnet sted.

Ved indsamling af empiri, skal afdelingens retningslinier følges. Ved behov for dette skal man kontakte uddannelsesansvarlig radiograf.

 

Der laves skriftlige overvejelser omkring følgende:

  • • Hvilke problemstillinger kan de studerende se, i relation til den valgte problematik.

  • • Argumentation for hvilken problemstilling der vælges, at arbejde videre med.

  • • Udarbejdelse af problemformulering.

  • • Metode til kvalitetsudvikling af udvalgte problemstilling.

  • • Etiske aspekter i forhold til alle elementer i valgte kvalitetsudviklingsproces.

  • • Juridiske aspekter i forhold til den valgte problemstilling.

  • • Ressourcemæssige aspekter i forhold til den valgte kvalitetsudviklingsproces

  • • Mulige løsningsforslag på den valgte problemformulering.

  • • Projektet må max. indeholde 30.000 anslag (indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag tæller ikke med).

 

Vejledning:

Det er muligt, ved behov, at få vejledning under udarbejdelsen af projektet (6. semesterplan, radiografuddannelsen, 19. april 2017).

Der planlægges med en vejledningsseance inden opstarten på projektet. Desuden er det muligt, efter henvendelse fra de studerende, at få vejledning under udarbejdelse af projektet.

 

I forhold til litteratur henvises til teori fra tidligere semestre.

Gruppens arbejde fremlægges for vejlederteamet i slutningen af perioden, se aktivitetskalenderen for nærmere oplysninger herom. En kopi af projektet fremsendes til den uddannelsesansvarlige radiograf.

 

Rammer for deltagelse i formidling af kvalitetsudviklingsprojektets resultater:

På radiologisk afdeling Aalborg Universitetshospital, fremlægges projektet for hele afdelingen, gruppen deler sig således at både Nord og Syd får undervisning. Se aktivitetskalenderen for nærmere oplysninger herom.

 

Målet med formidlingen af kvalitetsudviklingsprojektets resultater er, at formidle den viden der er opnået i forbindelse med udarbejdelsen af projektet.

I forhold til formidlingen skal studerende overveje følgende:

- Hvilken målgruppe formidlingen retter sig mod.

- Hvordan formidlingen skal foregå (6. semesterplan, radiografuddannelsen, 19. april 2017).

Disse overvejelser skal den studerende aflevere til den uddannelsesansvarlige radiograf, senest kl. 8 dagen for formidlingen finder sted. I forhold til teori vedrørende formidlingen, henvises til teori fra 5. semester.