Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende – Uddannelse og oversigt over kliniske vejledere

 

I afdelingen prioriteres uddannelse af radiografstuderende højt.

Teamet omkring de radiografstuderende består af:

Klinisk undervisningsansvarlig radiograf, Karina B. Christensen, kbc@rn.dk, med overordnet ansvar for de studerende på både afsnit Nord, Syd, Farsø, Hobro og Thisted.

 

Radiologisk afdeling har i øjeblikket følgende kliniske vejledere.

Farsø:

Vakant, konventionel rtg. og Niels Henrik Pedersen, nhlp@rn.dk, CT.

 

Hobro:

Vakant, konventionel rtg. og CT.

 

Nord:

Lise Hjelm, lise.hjelm@rn.dk, konventionel rtg.

Charlotte Nielsen, cmmn@rn.dk, mammografi og CT på nord.

Lone Jensen-Sønderup, ljs@rn.dk, MR- området nord.

 

Syd:

Charlotte Lynge Pierce, chlyl@rn.dk, ultralydsområdet og CT

Majbritt Foldager Nielsen, mani@rn.dk, MR- området syd.

Benedikte Ziegler, hbzzr@rn.dk, CT og konventionel rtg. på syd.

Niels Henrik Pedersen, nhlp@rn.dk, CT på syd.

 

Thisted:

Lasse Frederiksen, lasse.frederiksen@rn.dk.

 

Vakant.

 

Teamet holder møde 1. onsdag i hver måned for at udvikle og koordinere planlægningen af uddannelsesforløbene. Desuden søges det, at vejleder teamet deltager i kurser, møder og temadage for at udvikle og synliggøre funktionen.

 

Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i radiografi er at kvalificere den studerende til efter endt uddannelse selvstændigt at kunne planlægge, udføre, vurdere, formidle, lede, udvikle og implementere radiografi samt rådgive inden for undersøgelse, diagnostik og behandling, sundhedsfremme og forebyggelse, herunder strålebeskyttelse og patientsikkerhed. Gennem uddannelsen kvalificeres den studerende i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for radiografi til at fungere som radiograf i et fagligt og tværfagligt samarbejde. Den uddannede opnår kompetencer til at kunne deltage i forsknings- og udviklingsarbejde og til at kunne fortsætte i teoretisk og klinisk kompetencegivende efter- og videreuddannelse (bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i radiografi, 2016). radiografi er at forene og anvende viden om mennesket og teknologi, så mennesket er i centrum ved billedediagnostiske undersøgelser og behandlinger.