Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende - Retningslinjer for medicinadministration på 4. og 6. semester

 

I kliniske undervisningsforløb vil den radiografstuderende opleve situationer hvor det kliniske undervisningssteds personale administrerer medicin. Klinisk vejleder har ansvar for at sikre sig, at den studerende har indsigt i det kliniske undervisningssteds retningslinjer og praksis for medicinadministration. Klinisk vejleder / det kliniske undervisningssteds øvrige personale har det faglige ansvar ved overdragelse af opgaver i forbindelse med medicinadministration til den studerende i alle semestre i uddannelsen. Det vil sige at den studerende altid arbejder under supervision. Den studerende kan således ikke pålægges et selvstændigt ansvar i forbindelse med medicinadministration. Hvis den studerende har handlet i strid med radiografens / sygeplejerskens / lægens forskrifter kan det få indflydelse på den studerendes uddannelsesforløb.

Forud for medicinadministration skal den studerende have deltaget i medicinhåndtering på 3. semester og over for vejleder have demonstreret viden om præparatets virkninger og bivirkninger. Den studerende skal kunne varetage patientens behov for information og vejledning vedrørende de anvendte lægemidler. Vejlederen skal sikre, at den studerendes varetagelse af opgaven ikke fører til uønskede konsekvenser for patienten. Den studerende skal kunne observere patienten i forhold til eventuelle reaktioner i forbindelse med de anvendte lægemidler og kunne handle hensigtsmæssig i forhold hertil (planer for klinisk undervisning radiografuddannelsen, 28. december 2017).

 

På Aalborg Universitetshospital, radiologisk afdeling udmønter ovenstående i følgende:

For at sikre sig, at radiografstuderende på 4. og 6. semester kan håndtere venflonanlæggelse, diverse kontraststoffer, har kendskab til akutkassen og afdelingens procedurer ved håndtering af førnævnte områder, skal den studerende opfylde følgende betingelser:

 • • Der henstilles til, at den studerende har deltaget i ”farmakologi undervisningen med praktisk anlæggelse af intravenøs adgang” på 1. semester på UCN.

 • • Den studerende skal have deltaget i medicinhåndtering på 3. semester på UCN.

 • • Den studerende skal overfor den uddannelsesansvarlige radiograf, demonstrer viden om venflonanlæggelse, kontraststoffer og reaktioner herpå, akutkassen og afdelingens procedurer vedrørende førnævnte områder. Den studerende besvarer spørgsmålene i testen og sender til godkendelse hos den uddannelsesansvarlige radiograf. Dette gøres i starten af 4. semester, og tilsvarende på 6. semester hvis den studerende ikke har været på afdelingen i 4. semester.

 

Den uddannelsesansvarlige radiografs ansvar:

 • • Er ansvarlig for, at introducere den studerende for afdelingens gældende retningslinjer og procedurer.

 • • Sikre via testen, at den studerende demonstrer viden om venflonanlæggelse, kontraststoffer og reaktioner herpå, akutkassen og afdelingens procedurer vedrørende førnævnte områder.

 • • Ved bestået test, giver besked til de kliniske vejledere, samt reg. dette, og udlevere ”stikke prik” som placeres på idkortet, så de daglige vejledere ved besked.

 

Den klinisk vejleders ansvar:

 • • Sikre, at den studerende får, den nødvendige oplæring i venflonanlæggelse og færdigheder inden for gældende retningslinjer for kontrastadministration.

 • • Skal sikre sig, at den studerende opfylder kravene og er godkendt, dette ved besked fra uddannelsesansvarlig radiograf og ved at se på den studerendes idkort.

 • • Skal sikre sig, enten ved at se eller teste selv, at der i den venflon som den studerende lægger, er tilbageløb af blod i sprøjten med saltvand.

 • • Information om akutkasse (r) samt hjertestarter placering på afdeling.

 

Den daglige vejleders ansvar = den radiograf/rtg.spl som er på stuen med den studerende:

 • • Skal sikre sig, at den studerende opfylder kravene og er godkendt, dette ved at se om den studerende har et ”stikkeprik” på idkortet.

 • • Skal sikre sig, enten ved at se eller teste selv, at der i den venflon som den studerende lægger, er tilbageløb af blod i sprøjten med saltvand.

 

Den studerendes ansvar:

 • • Skal sikre sig, at der altid er en uddannet radiograf/rtg.spl tilstede ved venflonanlæggelsen, den uddannet radiograf/rtg.spl skal se, at der er tilbageløb af blod i sprøjten med saltvand, forend venflonen anvendes til kontrastindgift.

 • • Skal holde sin viden om kontraststoffer, mulige reaktioner og behandlinger herpå ajour.

 • • Skal holde sig ajour med afdelingens retningslinjer og procedurer vedr. brug af konstraststoffer.

 • • Skal udvise omhu og ansvarlighed og handle efter gældende retningslinjer for området.

 • • Arbejder på et uddelegeret ansvar, fra både den kliniske og den daglige vejleder.