Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Studerende - læringsmuligheder

 

Det er praktikstedets ansvar, at tilrettelægge og løbende justere et uddannelsesforløb, således at den studerende får mulighed for at tilegne sig kundskaber i praksis. Praktikperioderne i uddannelsen har til formål, at skabe gode rammer for den studerendes læring. Det kan være en nødvendighed at noget at studietiden er placeret i udvidet åbningstid, dette af hensyn til at opnå de mest optimale læringsmuligheder. Dette bevirker at den studerende skal møde om aften. Orienteringen herom og det præcise mødetidspunkt fremgår af turnusplanen, som den studerende modtager sammen med velkomstbrevet, som fremsendes før semesterstart.

For bedst mulig at kunne tage højde for den enkelte studerendes læringsmetoder, vil det være en fordel, at den studerende, til forventningssamtalen, medbringer sin insights profil.

 

Praktikstedet giver mange muligheder for læring. Man har som studerende mulighed for at:

 • • Øve sig under vejledning.

 • • Øve sig i at begrunde praksis, ved at koble teori og praksis, dette ved deltagelse i både uformelle og formelle refleksionsøvelser.

 • • Stille spørgsmål.

 • • Deltage i den planlagte undervisning for hele afdelingen.

 • • Deltage i vejledningsseancer med både daglige og kliniske vejledere.

 • • Tværfagligt samarbejde:

  • I forhold til 2. semester er det planlagt som særskilte dage, hvor du som studerende følger en anden faggruppe i deres funktion på radiologiskafdelingen.

  • I forhold til 4. semester er det planlagt som særskilte dage, hvor du som studerende deltagelse i studieaktiviteter og patientforløb hos tværfaglige ekstern samarbejdspartner, samt deltagelse i TUG, tværfaglige uddannelses grupper. Samlet varighed på 3 uger, se særskilt mål herfor, afsnit. 3.4.

  • I forhold til 6. semester er det planlagt som en integreret del i dagligdagen på radiologisk afdeling, hvor fokus bl.a. er at skulle prioritere de forskellige undersøgelser, så stuens flow opretholdes. Desuden via udarbejdelse af tværfaglig kvalitetsprojekt på 6. semester. Der er afsat 4 uger til udarbejdelsen af projektet, det er gruppen af studerende som arbejder sammen om projektet.

 

 

 • • Valgfrie elementer på 4. semester: Der afsættes 3 uger tilslut i semesteret, hvor den enkelte studerende kan vælge hvilke modaliteter og læringsaktivitet den studerende ønsker at deltage i. Den studerende skal skriftlig argumentere hvilke valgfrie elementer der ønskes. Deadline herfor, ses på aktivitetskalenderen for semestret, denne udleveres få uger før semesterstart. Resterende ECTS anvendes løbende i hverdagen, i hele semestret, hvor det handler om at den studerende skal kunne formå, at vælge relevante undersøgelser på den pågældende modalitet, således at den studerendes læring og læringsmuligheder er mest optimale.

 

Alle disse muligheder medfører samtidigt et ansvar, idet det er op til den enkelte studerende at benyttet disse muligheder.

 

Praktikken giver mulighed for at træne:

 • • Kliniske færdigheder.

 • • Omsorg og pleje.

 • • Samarbejde.

 • • Kommunikation.

 • • Refleksion.

 • • Situationsopfattelse.

 • • Kvalitetsvurdering.

 • • Problemløsning.

 • • Vejledning.

 • • Tværfagligt samarbejde.