Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ramme ordination og kompetence beskrivelse for diabetes sygeplejersker

 

Kompetencebeskrivelse for diabetessygeplejersker

Diabetes sygeplejersker ansat i diabetesteam på Børneafdelingen Aalborg Universitetshospital har uddelegeret kompetence til at varetage følgende opgaver:

 

 • • Dosisreduktion og øgning af fast insulin.

 • • Ændring af insulintype, som familien er bekendt med og har i hjemmet.

F.eks. ved overgang fra pumpe til langtidsvirkende og hurtigt virkende insulin.

 • • Behandling af akut opståede tilstande, herunder:

  • • Novorapid efter behov

  • • Vurdering af om tilstanden kræver indlæggelse eller hyppig telefonkontakt

  • • Akut/ sub akut ambulatoriekonsultation ved læge og/eller sygeplejerske.

 

 

Sygeplejerskerne er forpligtet til i alle tilfælde, gennem sin vejledning, at sikre sig, at forældre/patient er bekendt med:

 • • forventet virkning af pågældende ændring

 • • nødvendige forholdsregler i forbindelse med insulinændringer

 • • kontrol af blodglukose og blodketoner

 • • observation af symptomer på højt/lavt blodglukose

 • • hvilken kontaktpersoner der kan kontaktes i tilfælde af ændringer i tilstanden.

 

 

Det er sygeplejerskens ret og pligt:

 • • at søge bistand hos en læge ved tvivlstilfælde

 • • at føre alle ændringer i patientjournalen

 • • at eventuelle ændringer af insulin bliver attesteret af diabeteslæge, evt. ved at anføre initialer på den læge, der har været rådspurgt.