Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sygepleje til øre-næse-hals patienter - generelt

 

Beskrivelse

Alle patienter er set af øre-næse-halslæge i Behandlerhuset Dokken eller Øre-næse-halsklinikken i Nykøbing, og er indstillet og klargjort til operation på indlæggelsesdagen.

Personalet i øre-næse-halsklinikken har informeret om indgrebet, og skriftligt materiale er udleveret.

Patienterne møder direkte i afdelingen.

Patienterne møder ind løbende og tilses af øre-næse-hals lægen før og efter operationen.

Visiterende sekretær for Ortopædkirurgien, Fællesklinik Thisted, har ansvaret for patienternes journaler.

Alle remedier fx instrumenter, forbindstoffer, pandelamper, telefon, ØNH-mappe findes samlet på et rullebord.

 

Inden mødet med patienten

 • • Tjek journalen. Indlæggelse årsag, forhistorie og særlige ordinationer

 

 • GA/LA?

 • Ordinationer? EMLA?

 

 • • Præ-medicin:

Patienter på 16 år eller derover får præ-medicin efter standard i afdelingen.

Patienter under 16 får præ-medicin, når de er bedøvede.

(Skema over præ-medicin forefindes i papirform i afsnittet).

 

 • • Øre-næse-hals seddel klargøres med Label. (Et arbejdsredskab der skaber et hurtigt overblik over ØNH-patienternes forløb).

 

Mødet med patienten

 • • Patienten og evt. pårørende bydes velkommen af sekretær eller plejepersonale.

 

 • • Patienten vises tilrette på stuen af modtagende plejepersonale.

 

 • • Patientoplysninger:

 • Patientidentifikation

 • Pårørende tlf. nr.

 

 • • ABCDE-værdier = TOKS-måling:

Tidlig opsporing af kritisk sygdom - TOKS og Mobilt Akut Team, Fællesklinik Thisted

Børn under 40 kg skal ikke TOKS´es fuldt. Kun temperatur.

 

 • • Vægt.

 • Bl.a. til beregning af medicindosis.

 

 • • Patientinformation:

 • Mundtligt: Om forventet præ-, per- og postoperative forløb.

Om forventede postoperative slanger (PVK, ilt).

 • Skriftligt:Udlevere Pjecen ”Værd at vide”.

 

 • • Faste/tørste:

 • Sikre at patienten har overholdt gældende fasteregler.

Faste:6 timer før OP i GA

Tørste:2 timer før OP i GA

 

 

 • • Hygiejne:

 • Almen hygiejne

 

 • GA ? OP-tøj og ren seng

 • LA ? OP-skjorte + evt. ren seng

 

 • ➢ Fjernelse af hudtumor / lymfeknude:

  • Patienter, der har meget skæg eller hår hvor tumoren sidder, skal kirurgisk klippes.

 • ➢ Stritøreoperation:

  • Kirurgisk klipning bagved, og hele vejen rundt om øret i 3 fingres bredde. Dette for at forbinding kan sidde fast.

 • • Dokumentation:

 • Observationer og handlinger dokumenteres på anæstesitjekliste + i EPJ løbende.

 

Postoperativ sygepleje generelt

Modtagelse af patienten fra opvågningsafdelingen.

 

 • • Observation af patientens almene tilstand. + evt. gener af bedøvelsen.

 

 • • ABCDE-værdier = TOKS-måling evt. opsætning af ilt.

 

 • • Observation af OP-område/forbinding.

 

 • ➢ Næseoperationer / Bihuleoperationer:

   • ▪ Patienten får tamponader i begge næsebor, påsmurt salve med antibiotika.

   • ▪ Under tamponaderne sættes en tagrende.(en foldet kompressor fastgjort med tape). Observation af tamponader og ”Tagrender”. Tagrenden skiftes ved behov.

Ved blødning skal patienten forholde sig i ro. Læg is omkring/over næsen.

   • ▪ Observation af pupilreaktion og pupilstørrelse.

   • ▪ Observation af temperatur og sivning.

 

 • ➢ Halsoperationer:

Observation af mund/hals. Blødning (gammel eller frisk blødning).

   • ▪ Ved blødning:

    • • Pt. holdes i ro siddende i sengen

    • • Opfordre patienten til at sutte på isklumper

    • • Opfordre patienten til at synke

 

Ved fortsat blødning og/eller kraftig blødning kontaktes øre-næse-hals lægen og evt. anæstesilægen.

 

  • Fjernelse af lymfeknude:

   • ▪ Nogle af disse patienter får lagt dræn. Observation af om drænet sidder korrekt, - er der tilladelig blødning.

   • ▪ Nogle får lagt dræn med sug - obs om der er konstant sug på drænet.

 

  • Fjernelse af mandler:

   • ▪ Særlig observation omkring blødning. Ved mindste tvivl om, at et mindre barn sluger blodet, må man bede om at kigge ind i munden med en spatel, og se om der er blod på. Ved mindste tvivl, kontaktes opererende læge.

   • ▪ Ved blødning forsøges med knuste isklumper.

   • ▪ Vigtigt med god information til forældre/pårørende.

 

 • • Observation af smerter vha. bl.a. VAS-score

  • Fjernelse af mandler:

   • ▪ Naturligt at det gør ondt i halsen, med udstråling til ørene. Evt. også tungen, p.g.a. tungeholder under operationen.

   • ▪ Vigtigt at patienten vækkes 1. postoperative dag kl. 6.00, for at få smertestillende efter skema.

   • ▪ Meget vigtigt at smertestillende gives regelmæssigt.

 

 

 • • Opstart post-operative smertebehandling efter ordination (se skema i mappe).

 

 • • Observation af kvalme og opkast vha. VAS-score.

 

 • • Observation af (funktion, mængde) af ind- og output fra ”slanger”:

  • PVK evt. væske (PVK skal bibeholdes til næste dag, hvis patienten overnatter)

  • Ilt

 

 • • Tilbyde mad og drikkevarer. Koldt pr. os de første timer efter OP.

  • Tonsillektomi:

   • ▪ Ikke varm blød kost

  • Næseoperationer / Bihuleoperationer:

   • ▪ Almindelig fuldkost, lunken eller kold.

  • Fjernelse af mandler:

   • ▪ Vigtigt at motivere forældre til at få børn og unge til at spise, blød og kold/lunken mad de næste 14 dage efter operationen. D.v.s:

    • • Franskbrød uden skorper

    • • Pasta, ris, kogte kødboller, grød o. lign.

    • • Knust is, is, milkshake, juice

    • • Pandekager med is.

    • • % noget der kradser i halsen

    • • % chips og sodavand.

    • • % rugbrød den første uge, eller % kerner.

    • • % sugerør (Undertryk og risiko for blødning)

 

 • • Eleveret hovedgærde

 

 • • Observation af vandladning

 

 • • Mobilisering

 

 

Sygeplejeopgave 1. postoperative dag

 • • Kl. 6. Måle TP og give smertestillende efter skema

 

 • • Kl. 7. Klargøre remedier til stuegang. Polypsæt eller Tonsilsæt. Se foto i mappen.

 

 • • Tilse patienter. TOKS, servere morgenmad, hjælpe med personlig hygiejne ved behov.

 

 • • Stuegang ved ØNH-læge der tilser patienten og giver information.

 

 

Udskrivelse

 • • Patientinformation:

Ved problemer efter udskrivelsen med: blødning, smerter, feber eller forbindingen kontaktes klinikken på Dokken i dagtid eller vagtlægen.

Udlevere patientinformationen.

 

 • • Pårørende information:

Pårørende informeres om udskrivelse af patienten eller af os.

  • ➢ Fjernelse af lymfeknude:

   • ▪ Afhængig af om patienten har fået lagt dræn eller ej, udskrives denne samme dag, eller dagen efter.

   • ▪ Der kan være ændret følesans på huden omkring såret i måneder efter indgrebet.

  • ➢ Stritøreoperation:

   • ▪ Øreforbindingen skal blive siddende på samme måde i 10 dage, da den er med til at holde ørene i den nye stilling. Hvis forbindingen skrider, skal den skiftes i Dokken eller på Skadestuen.

   • ▪ Ved lille blødning (ca. 20 kr. stor) må forbindingen forstærkes.

 

  • Næseoperationer / Bihuleoperationer:

   • ▪ Patienten instrueres i at lave tagrender, og materiale medgives.

   • ▪ Minimal risiko for beskadigelse af øjet og tårekanalen. Dette kan give synsforstyrrelser og tåreflod.

   • ▪ Lille risiko for at lave åbning til hjernehinden. Denne åbning lukkes under operationen og giver ikke blivende skade.

   • ▪ Opsnusning af saltvand i næsen skal foretages flere gange dagligt, specielt de første dage efter operationen. (Opskrift i ØNH-mappen)

   • ▪ Remedier ved udskrivelsen:

    • • NaCl dryppes på tamponader ca. ½ time før udskrivelsen.

    • • Pandelampe.

    • • Tungespatel

    • • Bakke med vinkel eller bajonetpincet, 2 cm. gaze i rulle.

    • • Lokalbedøvelse til næsen (I køleskab)

    • • Metalsug

    • • Hos FESS-patienter fjernes tamponader dagen efter indgrebet. Det kan sivbløde, hvorfor der evt. anlægges gaze med lokalanæstesi.

 

  • Fjernelse af mandler:

   • ▪ Efterblødning skal tages alvorligt. Hvis ikke knust is/ is stopper blødningen i løbet af 10 minutter skal der handles, enten via ørelægerne, egen læge, vagtlæge eller 112.

   • ▪ Skorperne falder af ca. 6-10 dage efter operationen, og der kan komme en lille blødning, som stoppes med is.

   • ▪ Indtil skorperne falder af, lugter man ud af munden, men man skal børste tænder som normalt.

 

 • • Medicin:

  • Recepter?

  • Medsende medicin?

 

 • • Hjælpemidler:

  • ➢ Evt. medsende enkelte forbindinger

 

 • • Kontrol. Tid medsendes efter aftale med ØNH-lægen

  • Fjernelse af hudtumor:

   • Der tages oftest en prøve af området, som sendes til undersøgelse. Svaret på prøven, kan patienten få efter ca. 10 dage.

   • Stingene fjernes efter 1 uge, ved øre-, næse-, halslægerne.

  • Fjernelse af lymfeknude:

   • Lymfeknuden sendes til undersøgelse. Der foreligger oftest svar på prøven efter 7 dage, hvor stingene også fjernes i Dokken.

  • ➢ Septum operation:

   • Seponering af tamponader i Dokken efter 3-4 dage.

 

 • • Restriktioner:

  • ➢ Dræn i ører:

   • ▪ Undgå vand i ørene i 6 uger.

   • ▪ Undgå at flyve i 6 uger.

  • Fjernelse af mandler:

   • ▪ Det er vigtigt, at der ikke dyrkes sport/ aktivitet de første 14 dage efter operationen.

 

 • • Sygemelding? Hvor lang tid?

 

 • • Kontrol:

 

 

Klokkeslæt for udskrivningen noteres på en gul lap på journalen. Journalerne afhentes eller afleveres hos visiterende sekretær for Ortopædkirurgien, Fællesklinik Thisted.