Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Indlæggelse af patienter med mistanke om Akut Koronart Syndrom (AKS) på Kardiologisk afdeling S

via Skadestue/modtagelse med primærjournal ved læge fra Akut- og Traumecenteret (ATC)

Beskrivelse

Ved udtalt travlhed hos kardiologisk forvagt kan patienter med brystsmerter, som mistænkes for at have AKS, få skrevet indlæggelsesjournal af læge fra ATC. Det drejer sig primært om 1-1-2 indbragte patienter med brystsmerter, som ATC allerede i dag vurderer, samt efter behov også patienter visiteret til indlæggelse i kardiologisk sengeafsnit.

Efter endt modtagelse orienteres kardiologisk bagvagt altid om patienten, der også involveres ved spørgsmål til behandlingen samt i de tilfælde, der er beskrevet under ”Akut udredning”.

 

Akut udredning:

EKG tages og vurderes hurtigst muligt. Der suppleres med en kort anamnese (smertedebut, varighed af smerter, prodromer, ledsagende åndenød og risikoprofil (familiær disposition, rygning, hypertension, diabetes og/eller hyperkolesterolæmi)).

Ved EKG forandringer skal kardiologisk bagvagt kontaktes med det samme. Dette indbefatter:

  1. 1. ST-elevationer

  2. 2. Nytilkommet venstresidigt grenblok

  3. 3. ST-depressioner

  4. 4. Negative T-takker

  5. 5. Brady- eller takyarytmi

  6. 6. Svært tolkbart EKG eller tvivl

Ligeledes kontaktes kardiologisk bagvagt med det samme hvis:

  1. 1. Pt. fortsat har smerter efter nitroglycerin sublingualt

  2. 2. Hvis symptomer er ukarakteristiske

  3. 3. Hvis pt. fremstår inkompenseret

  4. 4. Hvis pt. er cirkulatorisk påvirket

 

 

Behandling:

Ved mistanke om AKS skal alle pt. have Magnyl 300 mg som engangsordination, såfremt dette ikke allerede er administreret i ambulancen eller ved egen læge.

Nitroglycerin sublingualt kan gives mod smerter hos pt. som er cirkulatorisk stabile.

Anden behandling herunder yderligere blodfortyndende behandling må kun påbegyndes efter aftale med kardiologisk bagvagt! Dette sikrer at kardiologisk bagvagt er orienteret om patienter som er vurderet til at regelret AKS allerede ved indlæggelsen.

 

 

Indlæggelse:

Sker efter pt. er meldt hos koordinerende sygeplejerske på afdeling S1 (Tlf. 64818). Medicin skal på vanlig vis være lagt ind og godkendt i OPUS. Der skal foreligge vanlig indlæggelsesjournal, hvori ovenstående smerteanamnese og risikoprofil journalføres.

Referencer

Der henvises til National Behandlingsvejledning fra Dansk Cardiologisk Selskab, kapitlet Akut Koronart Syndrom http://nbv.cardio.dk/aks

 

Jeppe Grøndahl Rasmussen/Jan Ravkilde 24.03.2014