Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Transport af kritiske syge i/fra AMA

Interhospital patienttransport fra AMA m/u sundhedsfaglig ledsager.

Beskrivelse

Afgrænsning

Denne retningslinje omhandler kun patienttransporter fra AMA på Aalborg Universitetshospital.

Målgruppe

Indlagte patienter på AMA på Aalborg Universitets Hospital > 15 år.

Børn < 15 år ledsages ved behov. Behovet afdækkes på baggrund af en samlet faglig vurdering af barnets kliniske tilstand, og under hensynstagen til normale referenceværdier for børn samt familiens samlede situation. Normale referenceværdier findes her: Triagering af akutte patienter.

Fremgangsmåde

Når transporten indledes, foretages nedenstående af sundhedspersonalet på afdelingen:

 • • Patientidentifikation

 • • Stillingtagen til behov for ledsagelse og medtagning af akutkasse ud fra TOKS. Se tabel.

 • • Der dokumenteres en status ved overflytning i EPJ.

 • • Der overleveres information i henhold til ISBAR

IDENTIFIKATION

 • • Sig dit navn, din funktion og dit afsnit

 • • Sig patientens navn, CPR-nr. og afsnit

SITUATION

 • • ”Jeg ringer fordi ……(beskriv)”

 • • ”Jeg har målt følgende værdier:

BT, Puls, RF, SAT, Temp” eller

 • • ”Væsentlige ændringer i -BT/Puls/RF/

bevidsthedsniveau/SAT/hudfarve/EKG/Sår/etc”

BAGGRUND

 • • Indlæggelsesdiagnose og –dato

 • • Kort referat af sygehistorie indtil nu

ANALYSE

 • • ”Jeg mener, at problemet er…..(beskriv)”

 • • ”Problemet er nok kardielt/respiratorisk/neurologisk/..”

 • • *”Jeg kender ikke problemet, men pt. har fået det værre”

 • • ”Patienten er ustabil. Vi må gøre noget”

 • • ”Jeg er bekymret”

RÅD

 • • ”Skal vi ikke …..(beskriv)?”

 • • ”Hvad synes du, at jeg skal gøre?”

 • • ”Hvilke undersøgelser vil du foreslå?”

 • • ”Hvad mener du, at jeg skal observere og hvor ofte?”

 • • ”Hvornår skal vi tales ved igen?”

 

 

Stillingtagen til ledsagelse

Patienter ledsages fra AMA, når et af følgende kriterier er opfyldt:

 • Patient, der overdrages til intensiv, RIMA eller NIV behandling i lungemedicinsk afsnit

 • Patienter, der udfra nedenstående scoreskema skal ledsages

Derudover overvejes det altid om patienter indlagt med krampeanfald skal ledsages til undersøgelser eller ved overflytning til andet sengeafsnit.

 

Patienter skal som udgangspunkt observeres og behandles på samme niveau før, under og efter transporten. Der skal foretages en samlet vurdering af patienten. TOKS værdien kan aldrig stå alene.

Hvis patienten har fast vagt, ledsager denne altid patienten ved transport, forudsat at vedkommende har de kompetencer, der måtte være nødvendige under transporten.

TOKS 0

 

Patienten kan transporteres uden ledsager.

TOKS 1

 

Patienten kan transporteres uden ledsager.

TOKS 2 (sammenlagt)

 

Patienten kan transporteres uden ledsager når:

 • der er taget stilling til handling på baggrund af de afvigende værdier.

TOKS 3-4 eller

TOKS 2 (enkelt score større eller lig)

 

Patienten kan transporteres uden ledsager når:

 • Det er vurderet af læge, om patienten kan transporteres uden ledsager.

 • Det er vurderet af læge, hvornår og hvor tit patienten skal TOKS-scores og fastsat tilladelig score i forbindelse med længerevarende undersøgelser.

 • Medbring akuttaske og monitoreringsudstyr.

TOKS 5 (større eller lig)

 

Patienten transporteres med ledsager

Medmindre at:

 • Det er vurderet af læge på mindst mellemvagtsnivaeu om patienten kan transporteres uden ledsager.

 • Det er vurderet af læge, hvornår og hvor tit patienten skal TOKS-scores og fastsat tilladelig score i forbindelse med længerevarende undersøgelser.

Medbring akuttaske og monitoreringsudstyr.

 

Definition af begreber

TOKS – Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom tidlig opsporing af kritisk sygdom

Monitoreringsudstyr – Transportable del af eksisterende monitor på AMA.

 

Formål

Stillingtagen til om patienter skal ledsages af sundhedsfagligt personale under intern transport fra AMA.

Gældende for:

 • Overflytning til anden afdeling

 • Undersøgelser og behandling.

 

Optimere behandling og overflytning af den kritisk syge patient fra AMA. Kvalitetssikre den interhospitale patienttransport samt minimere forekomsten af komplikationer under transporten.

 

Referencer

Akutkasse

Interhospital transport

Tidlig opsporing af kritisk sygdom

Triagering af akutte patienter