Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ernæringsinstruks for indlagte patienter i AMA

Beskrivelse

Formålet med denne ernæringsinstruks er, at alle patienter tidligt får vurderet deres ernæringstilstand og at der udarbejdes ernæringsplan, som følges og revurderes under hele indlæggelse. Voksne patienter = fra 16 år.

 

Ansvarsfordeling (signatur forklaring)

L= lægegruppen P= plejegruppen D= Diætist

 

Ernæringsscreening

Alle patienter skal ernæringsscreenes i EPJ indenfor de første 24 timer efter ankomst til AMA(P)

 

Undtaget fra ernæringsscreening i AMA

Patienter, som:

 1. 1.  Forventes indlagt under 2 døgn

 2. 2. Samt patienter, hvor døden skønnes nært forestående,

 3. 3. eller hvor ernæring/medicinsk behandling skønnes udsigtsløs/ikke muligt. Begrundelse for fravalgt screening dokumenteres i EPJ (P)

 

Screeningsstrategien overholder hospitalets krav og standarder for ernæring.

Ernæringsscreening, ernæringsterapi, monitorering og opfølgning

 

Ernæringsscreening

I forhold til sværhedsgrad af sygdom er patienterne enten;

Let score=1 Oppegående let påvirkede patienter, UVI, pneumoni, almen medicinske uden andre diagnoser. Patienter indlagt til mindre kirurgiske indgreb.

Moderat score= 2 De komplekse patienter med flere medicinske diagnoser/ og/eller afventer mindre kirurgi. Patienter, som er påvirket af sygdomstilstanden.

Svær score = 3 (Intensive patienter, som afventer en intensiv plads) (P)

Patientens energi og proteinbehov udregnes automatisk i EPJ (P)

Patienter i risiko for refeeding

Hvis ernæringsscreeningen i EPJ viser ikonet ”Udredning for refeeding anbefales” tages blodprøvepakken i Labka ” Refeeding syndrom screening” på disse patienter inden opstart af ernæringsdrikke x fl, sondeernæring og parenteral ernæring og herefter de følgende dage samtidig med optrapning af ernæringsterapien. Vejledning ift. opstart af ernæringsterapi se Pri-dokument Refeeding syndrom. Klinisk instruks for forebyggelse og behandling (P/L)

 

Ernæringsplan

Trin 1:

 • • Uanset ernæringsrisiko tilbydes ”kost til småt spisende” i form af 3 hovedmåltider og 3 mellemmåltider eller 3 proteinholdige ernæringsdrikke dagligt (P)

 • • Afdække samt afhjælpe risikofaktorer ved patienten, som kan nedsætte kostindtaget (mundstatus, tandstatus, forstoppelse, kvalme, smerter, mm.) (P)

 • • Ved tendens for fejlsynkning (dysfagi) henvises patienten til ergoterapeut (P/L)

 • • Ernæringsproblem oprettes i EPJ, så der kan arbejdes videre med problemet i sengeafsnittet. Dele af trin 2 og trin 3 kan videregives til modtagende sengeafsnit afhængig af indlæggelsestiden i AMA (P)

Eksempelvis: En ernæringssonde kan anlægges i AMA og opstart af sondeernæring opstartes først i sengeafsnittet.

Trin 2:

 • • Indtager risikopatienten ikke sufficient ernæring på 1. indlæggelsesdag i AMA opstartes kostregistrering. Resultatet udregnes vha. værdier på kostregistreringsskemaet og dokumenteres i Observationer ”Ernæring og væskebalance”. Skemaet udregnes af nattevagten (P)

 • • Resultat af kostregistrering: Indtager patienten under 75 % af sit daglige energi og proteinbehov skal der på 2. indlæggelsesdag drøftes ernæring til stuegang og der skal ordineres en ernæringsplan i journalen. (P/L)

Trin 3:

Kan patienten ikke indtage sufficient ernæring pr os skal der opstartes sondeernæring eller parenteral ernæring som fuld ernæring eller som supplering (lægeordination) (P/L/D)

 • • Patienten kostregistreres herefter dagligt og der gives supplerende ernæringsterapi, så patienten dagligt opnår 75 % -100 % af energi og proteinbehovet (P)

 • • Ved fuld sonde-/parenteral ernæring iværksættes kostregistrering, når pt. begynder at spise til alle måltider. I takt med stigende indtagelse reduceres sonde/ parenteral ernæring tilsvarende.

Tilsyn ved klinisk diætist

Ved patienter i ernæringsrisiko, ved diætproblematikker eller ved spørgsmål eller komplikationer til standardbehandling med sondeernæring eller parenteral ernæring kan diætist kontaktes telefon 63571 (P)

 

Sondeernæring

Følgende sondeernæringsprodukt er udvalgt i samråd med klinisk diætist

Produkt /indhold pr. 100 ml

Energi

Protein

Bemærkning

Nutrison Protein Plus Multi Fibre

130 kcal/535 kJ

6,5 g

Energi- og proteinrigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalt opstartsregime ved ikke refeeding risiko:

Blodprøver før opstart: Blodprøvepakke i Labka ”ernæringsterapi opstart” (L)

Normal opstart af sondeernæring: kontinuerlig indgift

Dag

Mængde pr. døgn

Pumpestyret

1

500 ml

50 ml/time i 10 timer

2

1000 ml

100 ml/time i 10 timer

3

Evt. 1500 ml eller derover efter behov

150 ml/time i 10 timer

 

Bolus indgift:

Den beregnede sondekost-mængde fordeles på ca. 6 daglige måltider med ca. 3 timers mellemrum. Hvis pt. ikke kan tolerere måltidsstørrelsen skal der tilføjes et ekstra måltid. Hvis pt. ikke kan drikke tilstrækkeligt skal der suppleres med ekstra vand i sonden.

Sondeanlæggelse, kontrol, opstartsregime for ernæring og medicin indgift. Se Pri dokument (P) Sondeernæring

 

Parenteral ernæring

Parenteral ernæring kan gives som fuld ernæring eller som supplering til patienter, som ikke kan ernæres tilstrækkeligt med en ernæringssonde.

Opstartsregime lægeordineres ud fra patientens behov samt sygdomssituation. Der anbefales ikke tilsætning af vitaminer, mens patienter er indlagt i AMA (L)

Følgende Smofkabiven til perifer eller central brug er udvalgt i AMA

1300 kcal: 5460 KJ, 60 g protein, i alt 1904 ml væske (Opsættes i ny anlagt venflon)

Infusionshastighed ved SmofKabiven perifer: Max 3 ml/kg /time.

Infusions tid: må max være tilkoblet patienten i 24 timer.

Blodprøver: ”Ernæringsterapi opstart”(L)

Ovenstående følger hospitalets generelle instruks for parenteral ernæring Parenteral ernæring

 

Ernæring til fastende kirurgiske patienter i AMA

Faster patienterne mere end 1 døgn til en undersøgelse/kirurgi/ pga. aflastende ventrikelsonde opsættes parenteral ernæringsterapi til patienten (P/L)

Blodprøver: ”Ernæringsterapi opstart” må gerne op startes af plejepersonalet så snart der er et erkendt problem. Lægen kan efterfølgende lave et notat i journalen (P/L)

Parenteral ernæring Smofkabiven 1300 kcal opsættes i en iv adgang kl. 24.00 på 2 indlæggelsesdag. Indløbshastighed 100 ml/t.

Den parenterale ernæring følger med patienten på Op og opvågningsafsnit og fjernes først når patienten kan indtage ernæring pr os (P)

 

Monitorering af ernæringsterapi

På baggrund af kostregistrering samt patientens almene tilstand vurderes den daglige ernæringsterapi

Ved ændringer i patientens fysiske tilstand eksempelvis respiratorisk forandring eller ødemdannelse tages ernæringsplanen op til stuegang (P/L)

 

Referencer

Relevante PRI dokumenter for Aalborg Universitetshospital

 

Ernæringsscreening, ernæringsterapi, monitorering og opfølgning til indlagte patienter

Refeeding syndrom - forebyggelse og behandling

Sondeernæring

Parenteral ernæring – klinisk vejledning for sygeplejen

Ernærings- og Måltidspolitik for Aalborg Universitetshospital

Klinisk Retningslinje for Ernæringsscreening, plan og opfølgning gældende for region Nordjylland