Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vejledning for håndtering af fejlhenvisninger på erstatnings-cpr-numre fra almen praksis, speciallæge-praksis og andre regioner

Ved at trykke V ud for indkommen henvisning markeret med *FEJL* i henvisningspostkassen får man mulighed for at se, hvad fejlen skyldes.

 

fejl e-cpr dia

 

 

Fejl på baggrund af forkert henvisningsdiagnose

 

Hvis der i henvisningen er fejl på henvisningsdiagnose, skal denne slettes efter man har ringet til afsender og bedt dem sende en ny med en korrekt diagnose.

 

fejl d e-cpr

Diagnosen skal bestå af fem karakterer.

 

Ved at trykke S ud for henvisningen slettes denne.

 

slet fejl henv

 

 

 

Fejl på baggrund af forkert navn

 

Hvis der er uoverensstemmelse mellem patientens navn i henvisningen kontra PAS, skal man returnere til henvisningsoversigten og derefter sætte et C.

 

 

c henv e-cpr

 

 

Herefter trykkes enter for at komme i CPR billedet.

 

cpr billede

 

Ved at trykke enter endnu en gang opdateres henvisningen og derefter F1 for at komme tilbage til henvisningspostkassen. På henvisningen trykkes G for at gensende og derefter burde henvisningen kunne bruges via HVF uden problemer.

 

G e-cpr

HVF e-cpr

 

 

 

Fejl på baggrund af mangelfuldt CPR-nummer

 

Hvis man modtager en henvisning, hvor der kun er 6 cifre i patientens erstatnings- CPR-nummer, skal man trykke C og derefter enter for at komme i CPR billedet for at oprette CPR-nummeret.

 

fejl cpr

 

For at returnere til henvisningspostkassen trykkes F1 og derefter G for at gensende henvisningen. Derefter burde henvisningen kunne bruges via HVF uden problemer.

cpr rettet