Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Total hoftealloplastik (THA), telefonisk 1-2 årskontrol ved ortopædkirurgisk sygeplejerske, Frederikshavn

Beskrivelse

 

Sekretariatet


Klargøring af mappen med ambulante kontroller ved gennemgang af patientforløbet. Har der været komplikationer efter den primære operation, skal patienten bookes til kontrol ved læge eller har patienten på anden vis fået lavet 1 – 2 årskontrol afsluttes denne. De resterende THA-patienter, skal kontrolleres via telefonisk kontakt.

 

Sygeplejersken

 

1. Patientens indlæggelsesforløb læses igennem, herunder procedurenotat, epikrise og notat

fra den postoperative 6 ugerskontrol ved fysioterapeut, inden patienten kontaktes pr. telefon .

 

2. Anamnestisk vurdering: Patienten interviewes med henblik på at indberette de

postoperative data til DHR, herunder at dokumentere: Smerte i hoften, gangafvikling,

gangdistance, brug af hjælpemidler, trappegang, evne til at tage sko og strømper på,

siddefunktion og evne til at benytte offentlige transportmidler. Normal bevægelighed (sidder på alm. stol og kommer ud og ind af bil, samt ligger med strakt ben i sengen.)

 

3. Hvis der ikke skal foretages yderligere undersøgelse eller udredning afsluttes patienten. Der udfyldes det elektroniske skema med de postoperative data til DHR, og den orange seddel med ”indsættelse af frasetekst”. Sekretæren indfører tekst i patientens elektroniske journal.

 

4. Udsagn, der udløser kontrol i Ortopædkirurgisk ambulatorium:

 

  • • Patienten angiver bevægeindskrænkning som betydelig.

  • • Postoperative komplikationer som dyb infektion eller luksation, hvor patienten har været indlagt på andet sygehus.

  • • Smerter ved protesen, som værende moderate, sværere, invaliderende

  • • Ved ovenstående udsagn bestilles kontrol røntgen og infektionstal.

  • • Patientens egen vurdering af hofte: ” ikke helt tilfreds eller utilfreds”

  • • Hvis patienten har et udtalt ønske om fremmøde.

 

 

5. Hvis der viser sig problemer med patientens protese ved telefoninterview indtaler sygeplejersken notat til EPJ, hvoraf det skal fremgå, at patienten skal indkaldes til kontrol ved læge. Den orange seddel udfyldes med ” ikke afsluttet – notat til skrivning”

 

6. Hvis patienten ikke træffes pr. telefon efter tre forsøg, sendes der brev til patienten, hvor der informeres om, at vi har forsøgt at kontakte pr. telefon, samt at patienten nu bedes kontakte sekretariatet, hvis der ønskes kontrol.

Retter patienten ikke henvendelse betragtes dette som, at patienten ikke er interesseret i opfølgning og patienten afsluttes.

 

Definition af begreber

Harris Hip Score - Status efter en hofteproteseoperation vurderes ved Harris Hip Score. Det er et scoresystem, hvor der gives point efter smerter, bevægelighed i hoften og funktionsevne.

Det maksimale antal point er 100. Udregningen foretages af Dansk Hoftealloplastikregister

(DHR) ud fra de data, der indsamles ved den postoperative 1-2 års kontrol

 

Formål

At medvirke til dokumentation af kvalitetssikring ved hoftealloplastikkirurgi.

Kvalitetssikringen indgår som et led i Dansk Hoftealloplastikregister, hvortil data indberettes.

At sikre ensartethed i udøvelsen og kvaliteten af den postoperative kontrol, udført pr. telefon af ortopædkirurgisk sygeplejerske ved Ortopædkirurgi, Frederikshavn.

 

Referencer

Regionernes Kliniske KvalitetsudviklingsProgram.

Orthoscore.