Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af patient til isolation for luftbåren smitte

 

Formål

At sikre standardiseret behandling og pleje på højt fagligt niveau til patienter med luftbåren smitte i slusestue isolation med optimal forebyggelse af smittespredning.

 

Målgruppe

Personale tilknyttet Infektionsmedicinsk sengeafdeling

 

Generelt

Infektionshygiejnens dokument vedrørende isolationsregimer følges mht. anvendelse af værnemidler, undersøgelser, rengøring osv. Se endvidere link med video for yderligere demonstration af bl.a. i- og afklædning af værnemidler. (Video er på vej, afventer IT)

 

Definition af begreber

 • • Slusestue med undertryk: Denne type isolationsstue har negativt tryk i forhold til omgivelserne, hvilket er med til at sikre, at luften fra isolationsstuen ikke forurener omgivelserne. Isolationsstuen skal indeholde toilet og bad og være udstyret, så respirator, røntgenapparatur og andet behandlingsudstyr kan bringes ind og anvendes. Denne isolationsform skal anvendes til patienter med alvorlig smitsom sygdom og risiko for luftbåren spredning af smitte. Dette gælder for patienter mistænkt for multiresistent tuberkulose, præpandemisk influenza, morbilli og variceller. Patienter mistænkt for MERS-CoV, SARS eller viral hæmoragisk feber visiteres til Skejby efter gældende instruks fra Infektionshygiejnen. Såfremt en patient er ankommet i afdelingen før mistanken om en af disse diagnoser rejses, indkaldes der ekstra plejepersonale, så 2 personer kan gå fra til at varetage plejen i isolationsenheden.

 

Forløb

 • • Indlæggende læge kontakter Infektionsmedicinsk forvagt direkte udenom AMK-vagtcentralen, hvorefter forvagten kontakter infektionsmedicinsk bagvagt. Indlæggende læge rådgives omkring præhospitale tiltag samt transportledsagelse ud fra foreliggende instruks.

 

 • • Bagvagten melder patienten direkte til ansvarshavende sygeplejerske i Infektionsmedicinsk sengeafdeling, som ud fra foreliggende instruks forbereder modtagelse af patient med luftbåren smitte til slusestue isolation (Se bilag for klargøring af slusestue). Bagvagten melder patienten til AMK-vagtcentralen.

 

 • • Bagvagten informerer embedslægen og specialeledelsen

 

 • • Ansvarshavende sygeplejerske informerer øvrigt plejepersonale i afdelingen

 

 • • Ansvarshavende sygeplejerske kontakter portør, som bedes medbringe en seng, hvor der påmonteres ilt.

 

 • • Portøren henter blokeringsstænger til godselevatoren, som findes bag døren på den afsnitsledende sygeplejerskes kontor i 7Ø

 

 • • Der sættes skilt på døren til afsnittet med ”adgang forbudt”

 

 • • Patienter, pårørende og personale i afdelingen informeres om at blive bag lukkede døre, indtil den ansvarshavende sygeplejerske giver besked om andet.

 • • Såfremt der er patienter med særlige plejebehov må et personalemedlem ”isolere sig” med denne patient indtil afdelingen igen er åben.

 

 • • Patienten afhentes ved ambulancen af bagvagten, ansvarshavende sygeplejerske og portør. Alle er iført værnemidler iht. Infektionshygiejnens instruks.

 

 • • Portøren medbringer blokeringsstænger og blokerer elevatoren så den ikke benyttes af andre. Alle afdelinger i østfløjen informeres om ikke at anvende godselevatoren (6Ø, 8Ø, 9Ø og dialysen. Desuden sekretær reception 3 i dagtid på hverdage)

 • • Døre i kælder (mod sengeredning) ved godselevator lukkes, og der påsættes skilt ”må ikke åbnes”

 

 • • Kontakt i panel ved ambulanceindgang sættes på 1 (døren holder sig åben)

 

 • • Patienten flyttes fra båre til seng i fri luft

 

 • • Når alle er inden døre rettes kontakt i panelet atter til 0 (midterposition)

 

 • • Patienten køres direkte i Infektionsmedicinsk sengeafsnit 7 øst via godselevator og installeres på slusestue

 

 • • Infektionshygiejnen informeres