Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rengøringsvejledning – Jodstue og toilet (rum nr. 05.03.117 og 05.03.111)

 

Metode

Inden rengøring

 • • Rengøringen af Jodstuen må kun foretages af personer der har modtaget undervisning iht. instruks: ” Kyndigt personale til rengøring efter anvendelse af åbne radioaktive kilder ”

 • • Rengøring af Jodstuen må ikke finde sted, når det anvendes af en patient i behandling med radioaktivt jod.

 • • Inden der gøres rent, skal rummet være kontrolleret af Afdelingen for Medicinsk Fysik. Der vil være ophængt et skilt med teksten: ”Klar til rengøring” når rummet er kontrolleret.

 

Rengøring

 • • Der skal bæres persondosimeter – udleveres af Afdelingen for Medicinsk Fysik

 • • Det rengøres efter retningslinje 11.1 i PRI: ”Rengøringskrav og visuel inspektion af rengøring”

 • • Rengøringsvognen må ikke medtages på Jodstuen.

 • • Der skal bruges engangshandsker.

 • • Blydøren holdes lukket mens der gøres rent.

 • • Åbn for vandhane og brusehane og lad vandet løbe mens der gøres rent.

 • • Kontaktpunkter rengøres. Der skiftes til ny klud for hvert kontaktpunkt.

 • • Gulvet rengøres med vaskemopper og efterfølgende tørres efter med fejemopper.

 

Efter rengøring

 • • Følgende kommes i kanalposer:

 • Én pose til brugte mopper

 • Én pose til engangsklude

 • Én pose til handsker, svampe mv.

 • • Engangshandsker og anvendte moppe og klude kontrolmåles og håndteres iht. vejledningen

”Kontrolmåling af affald”.

 

Inden Jodstuen forlades

Ved hjælp af GM-tælleren måles:

 • • Hænder

 • • Uniform på steder der kan have været udsat for vandstænk

 • • Skoene – specielt på sålen

 

Hvis GM-tælleren viser en forurening kontaktes Afdelingen for Medicinsk Fysik.

 

Ved tvivl om strålehygiejniske forhold kan Afdelingen for Medicinsk Fysik kontaktes.

 

Referencer

 • • Bekendtgørelse nr. 670 af 01/07/2019 om brug af radioaktive stoffer

 • • Bekendtgørelse nr. 669 af 01/07/2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse