Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rengøringsvejledning – Isotoplaboratorium, Afdelingen for Medicinsk Fysik

 

Definition af begreber

Denne vejledning gælder for Isotoplaboratorium – Afdelingen for Medicinsk Fysik, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Rum nr. 05.04.001 – 05.04.002 – 05.04.003 – 05.04.004

 

Metode

Inden rengøring

  • • Rengøringen af Isotoplaboratoriet må kun foretages af personer der har modtaget undervisning iht. instruks: ”Kyndigt personale til rengøring efter anvendelse af åbne radioaktive kilder. ”

  • • Rengøring af isotoplaboratoriet må ikke finde sted, når rummene er i brug til jod-indgift (tirsdag formiddag og fredag formiddag).

  • • Inden rengøring af isotoplaboratorium påbegyndes skal personalet på Afdeling for Medicinsk Fysik have anbragt al radioaktivt materiale bag afskærmning med tydelig radioaktivitetsmærkning.

 

Rengøring

 

Efter rengøring

  • • Engangshandsker og brugte moppe og klude kontrolmåles og håndteres iht. vejledningen ”Kontrolmåling af affald”. GM-tælleren findes i gangen rum 05.04.019.

 

  • • Hvis der er udslag på GM-tælleren -ud over baggrundsstråling - kontaktes personalet på Afdelingen for Medicinsk Fysik

 

Referencer

Bekendtgørelse nr. 670 af 01/07/2019 om brug af radioaktive stoffer
Bekendtgørelse nr. 669 af 01/07/2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse