Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rengøringsvejledning – Isotoplaboratorium, afdelingen for Medicinsk Fysik

 

Definition af begreber

Denne vejledning gælder for Isotoplaboratorium – Afdelingen for Medicinsk Fysik, Onkologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

Rum nr. 05.04.001 – 05.04.002 – 05.04.003 – 05.04.004

 

Metode

Inden rengøring

  • • Rengøringen af Isotoplaboratoriet må kun foretages af personer der har modtaget undervisning iht. instruks: ”Kyndigt personale til rengøring efter anvendelse af åbne radioaktive kilder. ”

  • • Rengøring af isotoplaboratoriet må ikke finde sted, når rummene er i brug til jod-indgift (tirsdag formiddag og fredag formiddag).

 

  • • Inden rengøring af isotoplaboratorium påbegyndes skal personalet på Afdeling for Medicinsk Fysik have anbragt al radioaktivt materiale bag afskærmning med tydelig radioaktivitetsmærkning.

 

Rengøring

 

Efter rengøring

  • • Engangshandsker og brugte moppe og klude kontrolmåles og håndteres iht. vejledningen ”Kontrolmåling af affald”. GM-tælleren findes i gangen rum 05.04.019.

 

  • • Hvis der er udslag på GM-tælleren -ud over baggrundsstråling - kontaktes personalet på Afdelingen for Medicinsk Fysik

 

Referencer

Bekendtgørelse nr. 85 af 2. februar 2018 om brug af radioaktive stoffer
Bekendtgørelse nr. 84 af 2. februar 2018 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse