Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kyndigt personale til rengøring efter anvendelse af åbne radioaktive kilder

 

Definition af begreber

Denne instruks gælder for:
Iod
-stue: Rum nr.: 05.03.117 og 05.03.111

Isotoplaboratorium: Rum nr.: 05.04.01 – 05.04.02 – 05.04.03 – 05.04.04

 

Formål

At sikre at rengøringen af jodstuen (rum nr. 05.03.117 og 05.03.111) og Isotoplaboratorium (rum nr. 05.04.01 – 05.04.02 – 05.04.03 – 05.04.04) kun foretages af personale, der er tilstrækkeligt instrueret iht. ”Bekendtgørelse nr. 670 af 1. juli 2019 om brug af radioaktive stoffer”
 

 

Problemstilling

  • • Det er teamlederen, Rengørings- og serviceafdelingen, der har ansvaret for at nyt personale får den fornødne oplæring.

  • • Det er teamlederen, Rengørings- og serviceafdelingen, der har ansvaret for, at det personale, der gør rent i ovennævnte område, har gennemgået oplæringsprogrammet i denne instruks.

 

Metode

Teamlederen skal opbevare en ajourført liste over oplært personale - se bilag

 

Teamlederen skal sikre sig, at der ved rengøringen i Isotoplaboratoriet, Medicinsk Fysik og på jodstuen, Onkologisk Afdeling kun beskæftiges rengøringspersonale med godkendt oplæring i henhold til ovennævnte liste.

 

Oplæringen skal indeholde følgende punkter:

  • • Kendskab til ”Bekendtgørelse nr. 670 af 1. juli 2019 om brug af radioaktive stoffer” og ”Bekendtgørelse 669 af 1. juli 2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse”

  • • Introduktion og praktisk oplæring iht. ”Rengøringsvejledning - jod-stuen” og/eller ”Rengøringsvejledning - isotoplaboratorium”

  • • Tilmelding og oplæring i brugen af persondosimeter.

  • • Oplæring i anvendelse af måleudstyr.

  • • Forholdsregler ved evt. måling af forurening.

 

Oplæringen forestås af Rengørings- og serviceafdelingen i samarbejde med Afdelingen for Medicinsk Fysik, der kan kontaktes på tlf. 61599

 

Referencer

Bekendtgørelse nr. 670 af 01/07/2019 om brug af radioaktive stoffer
Bekendtgørelse nr. 669 af 01/07/2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse