Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kyndigt personale til rengøring efter anvendelse af åbne radioaktive kilder

Kyndigt personale til rengøring efter anvendelse af åbne radioaktive kilder

 

Definition af begreber

Denne instruks gælder for:
Iod
-stue: Rum nr.: 05.03.117 og 05.03.111

Isotoplaboratorium: Rum nr.: 05.04.01 – 05.04.02 – 05.04.03 – 05.04.04

 

Formål

At sikre at rengøringen af jodstuen ( rum nr. 05.03.117 og 05.03.111) og Isotoplaboratorium ( rum nr. 05.04.01 – 05.04.02 – 05.04.03 – 05.04.04 ) kun foretages af personale, der er tilstrækkeligt instrueret iht. ”Bekendtgørelse nr. 954 af 23. oktober om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier mv.”

 

Problemstilling

  • • Det er teamlederen, Rengørings- og serviceafdelingen, der har ansvaret for at nyt personale får den fornødne oplæring.

  • • Det er teamlederen, Rengørings- og serviceafdelingen, der har ansvaret for, at det personale, der gør rent i ovennævnte område, har gennemgået oplæringsprogrammet i denne instruks.

 

Metode

Teamlederen skal opbevare en ajourført liste over oplært personale - se bilag

 

Teamlederen skal sikre sig, at der ved rengøringen i Isotoplaboratoriet, Medicinsk Fysik og på jodstuen, Onkologisk Afdeling kun beskæftiges rengøringspersonale med godkendt oplæring i henhold til ovennævnte liste.

 

Oplæringen skal indeholde følgende punkter:

  • • Kendskab til ”Bekendtgørelse 954 af 23. oktober om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier mv.”.

  • • Introduktion og praktisk oplæring iht. ”Rengøringsvejledning - jod-stuen” og/eller ”Rengøringsvejledning - isotoplaboratorium”

  • • Tilmelding og oplæring i brugen af persondosimeter.

  • • Oplæring i anvendelse af måleudstyr.

  • • Forholdsregler ved evt. måling af forurening.

 

Oplæringen forestås af Rengørings- og serviceafdelingen i samarbejde med Afdelingen for Medicinsk Fysik, der kan kontaktes på tlf. 61599

 

Referencer

Bekendtgørelse nr. 954 af 23. oktober om anvendelse af åbne radioaktive kilder på sygehuse, laboratorier mv.”