Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hobros medicinske driftsprofil

Siden sommeren 2014 har Sygehus Himmerland været en del af Aalborg Universitetshospital. Det har bl.a. betydet, at der i løbet af de seneste år er pågået en del ændringer i anvendelsen af matrikel Hobro. Alle ændringer, der går i retning mod det nære sundhedsvæsen - i et tæt samarbejde med kommuner, praktiserende læger og borgeren. Det har betydet, at sundhedstilbud af faglig høj kvalitet som forebyggelse, behandling og pleje samt rehabilitering kan tilbydes på matrikel Hobro.

Formålet med dette notat er således at give et kvalificeret og hurtigt overblik over, hvilke opgaver og bemanding matrikel Hobro løfter.

Bemanding i vagt

 • • To-skiftet forvagt (AP-læger)

 • • Tilstedeværelses bagvagt

 • • Tilstedeværelses narkose sygeplejerske

 • • 30 minutters tilkald af intensivlæge

 • • Faglig sparring og tilkald af anæstesilæge i vagttid fra bolig indenfor 30 min.

AMA/M1

AMA: 16 sengepladser

M1 : 20 sengepladser

Akutte medicinske patienter indlægges via AMK eller overflyttet fra AMA, Aalborg.

Alle typer medicinske patienter, der ikke kræver specialiseret behandling på specialafdeling i Aalborg, kan overflyttes til Hobro.

Patienter skal være hæmodynamiske og respiratoriske stabile. Ved ustabilitet, skal der være taget stilling til, at patienten ikke er kandidat til intensiv eller genoplivning.

M3

20 rehabiliteringssenge

 • • Patienter efter et kortere eller længere intensivt forløb, hvor der stadig er medicinske problematikker

 • • Den komorbide medicinske patient, som har haft funktionstab efter længere tids indlæggelse

 • • Guillian Barre syndrom (regionsfunktion)

 • • Sclerose patienter efter attacks

 • • Patienter med polyneuropati

 • • Cancer patienter med funktionstab efter kemoterapi eller stråler

 • • Multitraumepatienter

 • • Ortopædkirurgiske patienter med funktionstab efter operation

AMB

 1. 1. Kardiologisk ambulatorie

 • • En fast kardiolog dagligt samt en kardiolog fra Aalborg to gange om ugen

 • • Ekkokardiografi

 • • Arytmi – holter, R-test, DC-konvertering

 • • AFLI-klinik (sygeplejerske)

 • • Hjertesvigtsklinik (sygeplejerske)

 • • Hjerterehabilitering

 

 1. 2. Medicinsk ambulatorie

 • • Lungemed. Amb. KOL, Astma og allergiudredning

 • • Blodtryksklinik

 • • Endokrinologisk amb. Alt ikke diabetes. Især thyroidea lidelser med mulighed for UL

 • • Polyfarmaci amb. –

 • • Subakut amb. - Afklarings og udredningsforløb

 • • Reservelæge amb. Fortrinsvis kontrol af lunge- og hjertepatienter

Diagnostisk undersøgelser

 • • Lumbalpunktur

 • • Knoglemarvsundersøgelse

 • • Ortostatisk blodtryksmåling

 • • Spirometri, gangtest, priktest

 • • Døgnblodtryk

 • • Ekkokardiografi

 • • Holtermonitorering, R-test

Røntgen

Røntgenlæge tilstede i dag tid til kl. 15. Hele døgnet er der radiograf.

 1. 1. I dag tid på hverdage

 • • Alm. Røntgen billeder

 • • CT med og uden kontrast

 • • Ultralydsskanninger

 • • Pleuradræn

 • • Ascitesdræn

 1. 2. Aften/nat og weekend

 • • Alm. Røntgen billeder

 • • CT uden kontrast

Biokemi

Adgang til samme biokemiske analyser som i Aalborg