Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Hobros medicinske driftsprofil

Siden sommeren 2014 har sygehuset i Hobro været en del af Aalborg Universitetshospital. Det har blandt andet betydet, at der i løbet af de seneste år er pågået en del ændringer i anvendelsen af matriklen i Hobro. Alle ændringer der går i retning mod det nære sundhedsvæsen - i et tæt samarbejde med kommuner, praktiserende læger og borgeren. Det har betydet, at sundhedstilbud af faglig høj kvalitet som forebyggelse, behandling og pleje samt rehabilitering kan tilbydes på matriklen i Hobro.

 

Formålet med dette notat er således at give et kvalificeret og hurtigt overblik over, hvilke opgaver og bemanding matriklen i Hobro løfter.

 

Tilstedeværende i vagt

 • • To-skiftet forvagt (AP-læger)

 • • Tilstedeværelses bagvagt, der er speciallæge i intern medicin

 • • Tilstedeværelses anæstesisygeplejerske

 • • 30 min. tilkald af anæstesilæge samt mulighed for faglig sparring

 

AMA / M1

AMA:19 sengepladser

M1:16 sengepladser

 

Akutte medicinske patienter indlægges via AMK eller overflyttes fra AMA, Aalborg eller anden special afdeling i Aalborg.

 

Alle typer medicinske patienter, der ikke kræver specialiseret behandling på specialafdeling i Aalborg, kan overflyttes til Hobro. Afventer patienter tilsyn fra specialafdeling eller procedure/undersøgelse, der kun kan ske i Aalborg, f.eks. MR, ledpunktur eller kir. dræn, afventes med en eventuel overflytning til dette er foregået.

 

Patienter skal være hæmodynamiske og respiratoriske stabile, ellers skal der være taget stilling til at patienten ikke er kandidat til intensiv eller genoplivning.

 

M3

20 rehabiliteringssenge

 

 • • Patienter efter et kortere eller længere intensivt forløb, hvor der stadig er medicinske problematikker

 • • Den komorbide medicinske patient, som har haft funktionstab efter længere tids indlæggelse

 • • Guillian Barre syndrom (regionsfunktion)

 • • Sklerose patienter efter attaks

 • • Patienter med polyneuropati

 • • Cancer patienter med funktionstab efter kemoterapi eller stråler

 • • Multitraume patienter

 • • Ortopædkirurgiske patienter med funktionstab efter operation

 

AMBULATORIER

Kardiologisk ambulatorie

 • • En fast kardiolog dagligt samt en kardiolog fra Aalborg to gange om ugen

 • • Ekkokardiografi

 • • Arytmi – holter, R-test, DC-konvertering

 • • AFLI-klinik (sygeplejerske)

 • • Hjertesvigtsklinik (sygeplejerske)

 • • Hjerterehabilitering

 

Medicinsk ambulatorie

 • • Lungemed. amb. - KOL, Astma og allergiudredning

 • • Blodtryksklinik

 • • Endokrinologisk amb. - fortrinsvis thyroidea lidelser med mulighed for UL (ikke diabetes)

 • • Polyfarmaci amb.

 • • Subakut amb. – afklarings- og udredningsforløb

 • • Reservelæge amb. - fortrinsvis kontrol af lunge- og hjertepatienter

 

Diagnostisk undersøgelser

 • • Lumbalpunktur

 • • Knoglemarvsundersøgelse

 • • Ortostatisk blodtryksmåling

 • • Spirometri med reversibilitetstest, gangtest, allergiblodprøve, NO-måling, astma-udredning

 • • Døgnblodtryk

 • • Ekkokardiografi

 • • Holter-monitorering, R-test

 

Røntgen

Røntgenlæge tilstede i dagtid til kl. 15. Hele døgnet er der radiograf tilstede.

 

I dagtid på hverdage

 • • Alm. røntgen billeder

 • • CT med og uden kontrast

 • • Ultralydsskanninger

 • • Pleuradræn

 • • Ascitesdræn

 

Aften/nat og weekend

 • • Alm. røntgen billeder

 • • CT uden kontrast

 

Biokemi

 • • Adgang til samme biokemiske analyser som i Aalborg