Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Genoptræningsplan (GOP) til deseopererede rygkirurgiske patienter med opstart efter 6-ugerskontrollen

Beskrivelse

 

Sekretariatet

Når patienten er givet en operationsdato bookes der dato for den sygeplejefaglige 6 ugers-postoperative telefonkontrol.

 

Fysioterapeuten

Fysioterapeuten har ansvaret for, under indlæggelsesforløbet, at vurdere patientens genoptræningsbehov ved udskrivelse jævnfør gældende administrative instruks. Der udarbejdes en genoptræningsplan (GOP) typisk på almen genoptræning, der sendes til kommunen.

 

Det skal tydeligt fremgå, at genoptræningen først må starte efter, at patienten er vurderet klar til dette ved den sygeplejefaglige 6-ugerspostoperative telefoniske kontrol. Datoen for 6-ugerskontrollen skal fremgå af den fremsendte GOP og terapeuten finder datoen i ”Bookplan”.

 

Postoperativ telefonisk kontrol

Ved den telefoniske 6-ugerspostoperative kontrol tages der stilling til, om patienten kan opstarte den planlagte genoptræningen jf. den allerede afsendte GOP til kommunen.

 

Vurderes det, at patienten ikke kan påbegynde den planlagte genoptræning, laves plan for evt. yderligere

ambulant opfølgning/ tidspunkt for opstart af genoptræning. Ambulatorie-sygeplejersken giver via e-Brev

(korrespondancenotat) kommunen besked om, at der IKKE må opstartes genoptræning, som angivet i

fremsendte GOP, samt plan for evt. yderligere ambulant opfølgning/ tidspunkt for, hvornår der må opstartes genoptræning.

 

Definition af begreber

GOP: Genoptræningsplan.

Bookplan: Bookingsystem.

 

Målgruppe – modtagelse

Instruksen henvender sig til terapeuter og plejepersonale.

 

Formål

Denne instruks beskriver den praktiske fremgangsmåde ved udarbejdelse af genoptræningsplaner (GOP)

til dese-opererede rygpatienter med opstart efter den telefoniske 6 ugers-postoperative kontrol ved Sengeafsnit for Ortopædkirurgi Frederikshavn.

 

Det fremgår af Sundhedsloven, at der skal udarbejdes en individuel genoptræningsplan til patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Alle patienter med kontakt til Primærsektoren skal have en genoptræningsplan.

 

Referencer

  1. 1. 1. Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus. BEK nr. 1088 af 06/10/2014. Sundhedsloven, § 140

  2. 2. 2. Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner. VEJ nr. 9759 af 08/10/2014

  3. 3. 3. Den administrative Sundhedsaftale, Region Nordjylland, 2015-2018